KAP ***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

15.09.2021 - 18:18
KAP ***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
9 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.306 0 0 0 314 684 0 680.517 62.296 0 0 897.886
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
9 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.306 0 0 0 314 684 0 680.517 62.296 0 0 897.886
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -698 0 0 0 72.221 0 71.523
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.966 -90.966 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.966 -90.966 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000 1.159 0 39.222 0 -1.306 0 0 0 314 -14 0 771.483 -28.670 72.221 0 969.409
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
9 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.711 0 0 0 543 0 0 771.483 111.998 0 0 1.037.694
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
9 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.711 0 0 0 543 0 0 771.483 111.998 0 0 1.037.694
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 81.782 0 81.828
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.998 -111.998 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.998 -111.998 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000 1.159 0 39.222 0 -1.711 0 0 0 589 0 0 883.481 0 81.782 0 1.119.522


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
377.286 284.302 195.585 143.163
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
377.286 284.302 195.585 143.163
Finansal Kiralama Gelirleri
377.286 284.302 195.585 143.163
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-257.368 -152.993 -137.086 -57.362
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-159.551 -116.082 -84.235 -41.643
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-129 -125 -42 -39
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-81.111 -25.804 -44.221 -9.926
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-16.577 -10.982 -8.588 -5.754
BRÜT KAR (ZARAR)
119.918 131.309 58.499 85.801
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
10 -47.638 -40.320 -24.465 -20.913
Personel Giderleri
-20.113 -16.824 -10.235 -8.542
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-982 -568 -432 -333
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-9.745 -7.538 -5.055 -3.778
Diğer
-16.798 -15.390 -8.743 -8.260
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
72.280 90.989 34.034 64.888
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
11 1.283.351 945.971 504.889 347.748
Bankalardan Alınan Faizler
2.666 1.680 1.487 450
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
318 100 200 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
99.146 104.930 37.756 619
Kambiyo İşlemleri Karı
1.144.689 803.812 448.389 332.449
Diğer
36.532 35.449 17.057 14.230
KARŞILIK GİDERLERİ
4 -105.745 -86.262 -51.854 -46.993
Özel Karşılıklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-105.567 -86.262 -51.676 -46.993
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
-178 0 -178 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.152.243 -856.855 -437.833 -324.143
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-41.281 -64.673 -4.975 1.003
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1.110.724 -791.988 -432.716 -325.066
Diğer
-238 -194 -142 -80
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
97.643 93.843 49.236 41.500
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
97.643 93.843 49.236 41.500
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
12 -15.861 -21.622 -6.585 -6.738
Cari Vergi Karşılığı
-23.863 -21.679 2.939 -1.639
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 -9.524 -5.099
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
8.002 57 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
81.782 72.221 42.651 34.762
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
81.782 72.221 42.651 34.762
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
81.782 72.221 42.651 34.762
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
685 -136.530
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
386.584 271.759
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-195.284 -224.534
Alınan Temettüler
318 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.988 5.830
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
1.919 2.227
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-22.963 -19.196
Ödenen Vergiler
-19.520 -20.961
Diğer
-160.357 -151.655
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-139.097 110.641
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-7.460 364.003
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-209.976 -278.745
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
78.339 25.383
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-138.412 -25.889
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-8.578 -379
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-99 -559
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-8.677 -938
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
5.654.516 1.923.058
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-5.446.740 -1.830.972
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
207.776 92.086
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
27.446 27.582
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
88.133 92.841
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
151.921 74.011
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
240.054 166.852


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
81.782 72.221 42.651 34.762
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
46 -698 -3 -1.073
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
46 -698 -3 -1.073
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
58 0 -3 -95
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-895 -1.279
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-12 197 301
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
81.828 71.523 42.648 33.689


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
11.481 228.573 240.054 7.078 144.846 151.924
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
3 3.972 6.261 10.233 1.336 24.492 25.828
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.175 0 1.175 916 0 916
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 2.423.136 5.204.538 7.627.674 2.196.847 4.679.405 6.876.252
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
4 2.384.994 5.294.535 7.679.529 2.162.550 4.712.022 6.874.572
Finansal Kiralama Alacakları
3.119.823 5.837.717 8.957.540 2.830.433 5.224.264 8.054.697
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-734.829 -543.182 -1.278.011 -667.883 -512.242 -1.180.125
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
4 120.397 189.514 309.911 106.387 209.579 315.966
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
4 -82.255 -279.511 -361.766 -72.090 -242.196 -314.286
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
13.639 13.639 7.722 0 7.722
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
3.117 3.117 3.545 0 3.545
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
12 15.546 15.546 29.628 0 29.628
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 80.635 80.635 72.645 0 72.645
DİĞER AKTİFLER
5 424.018 454.667 878.685 345.125 320.416 665.541
ARA TOPLAM
2.976.719 5.894.039 8.870.758 2.664.842 5.169.159 7.834.001
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
2.976.719 5.894.039 8.870.758 2.664.842 5.169.159 7.834.001
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
6 1.839.399 4.190.567 6.029.966 1.662.331 3.660.157 5.322.488
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
1.049 161 1.210 2.699 701 3.400
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
7 1.029.045 0 1.029.045 897.005 0 897.005
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3 0 151.327 151.327 1.179 219.621 220.800
KARŞILIKLAR
18.605 0 18.605 18.419 0 18.419
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
8.391 0 8.391 7.528 0 7.528
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
10.214 0 10.214 10.891 0 10.891
CARİ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
8 114.728 406.355 521.083 82.005 252.190 334.195
ARA TOPLAM
3.002.826 4.748.410 7.751.236 2.663.638 4.132.669 6.796.307
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
9 1.119.522 0 1.119.522 1.037.694 0 1.037.694
Ödenmiş Sermaye
115.000 0 115.000 115.000 0 115.000
Sermaye Yedekleri
40.381 0 40.381 40.381 0 40.381
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.159 0 1.159 1.159 0 1.159
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
39.222 0 39.222 39.222 0 39.222
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.711 0 -1.711 -1.711 0 -1.711
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
589 0 589 543 0 543
Kar Yedekleri
883.481 0 883.481 771.483 0 771.483
Yasal Yedekler
27.508 0 27.508 27.508 0 27.508
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
855.973 0 855.973 743.975 0 743.975
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
81.782 0 81.782 111.998 0 111.998
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 -28.670 0 -28.670
Dönem Net Kâr veya Zararı
81.782 0 81.782 140.668 0 140.668
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.122.348 4.748.410 8.870.758 3.701.332 4.132.669 7.834.001


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0
ALINAN TEMİNATLAR
22.288.344 52.768.850 75.057.194 19.901.058 45.766.844 65.667.902
VERİLEN TEMİNATLAR
217.750 678.022 895.772 261.101 658.373 919.474
TAAHHÜTLER
501.662 1.018.817 1.520.479 469.140 681.155 1.150.295
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
501.662 1.018.817 1.520.479 469.140 681.155 1.150.295
Kiralama Taahhütleri
501.662 1.018.817 1.520.479 469.140 681.155 1.150.295
Finansal Kiralama Taahhütleri
501.662 1.018.817 1.520.479 469.140 681.155 1.150.295
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3 1.379.064 2.794.859 4.173.923 1.283.970 3.104.453 4.388.423
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.379.064 2.794.859 4.173.923 1.280.935 3.042.506 4.323.441
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
1.379.064 2.794.859 4.173.923 1.280.935 3.042.506 4.323.441
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 3.035 61.947 64.982
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 3.035 2.896 5.931
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 59.051 59.051
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
103.934 207.976 311.910 127.194 197.661 324.855
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
24.490.754 57.468.524 81.959.278 22.042.463 50.408.486 72.450.949http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963986


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.949 Değişim: 0,00% Hacim : 88.491 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.912 30.11.2023 Yüksek 8.049
Açılış: 8.008
28,8951 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9281
Açılış: 28,8732
31,5188 Değişim: 0,09%
Düşük 31,3888 01.12.2023 Yüksek 31,5769
Açılış: 31,492
1.895,69 Değişim: 0,32%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.899,31
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.