KAP ***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

27.04.2021 - 19:53
KAP ***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
15 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.306 0 0 0 314 684 0 680.517 62.296 0 0 897.886
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
15 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.306 0 0 0 314 684 0 680.517 62.296 0 0 897.886
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 299 0 0 0 37.459 0 37.834
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.966 -90.966 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.966 -90.966 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000 1.159 0 39.222 0 -1.306 0 0 0 390 983 0 771.483 -28.670 37.459 0 935.720
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
15 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.711 0 0 0 543 0 0 771.483 111.998 0 0 1.037.694
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
15 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.711 0 0 0 543 0 0 771.483 111.998 0 0 1.037.694
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 39.131 0 39.180
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.998 -111.998 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.998 -111.998 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000 1.159 0 39.222 0 -1.711 0 0 0 592 0 0 883.481 0 0 0 1.076.874


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
181.701 141.139
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
17 181.701 141.139
Finansal Kiralama Gelirleri
181.701 141.139
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
18 -120.282 -95.631
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-75.316 -74.439
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-87 -86
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-36.890 -15.878
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-7.989 -5.228
BRÜT KAR (ZARAR)
61.419 45.508
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -23.173 -19.407
Personel Giderleri
-9.878 -8.282
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-550 -235
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Genel İşletme Giderleri
-4.690 -3.760
Diğer
-8.055 -7.130
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
38.246 26.101
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 778.462 598.223
Bankalardan Alınan Faizler
1.179 1.230
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0
Temettü Gelirleri
118 100
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0
Türev Finansal İşlemler Karı
61.390 104.311
Kambiyo İşlemleri Karı
696.300 471.363
Diğer
19.475 21.219
KARŞILIK GİDERLERİ
21 -53.891 -39.269
Özel Karşılıklar
0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-53.891 -39.269
Genel Karşılıklar
0
Diğer
0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
22 -714.410 -532.712
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-36.306 -65.676
Kambiyo İşlemleri Zararı
-678.008 -466.922
Diğer
-96 -114
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
48.407 52.343
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
48.407 52.343
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
23 -9.276 -14.884
Cari Vergi Karşılığı
-26.802 -20.040
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
17.526 5.156
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
39.131 37.459
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
39.131 37.459
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
39.131 37.459
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
54.733 -83.372
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
191.557 145.233
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-103.899 -143.447
Alınan Temettüler
118 100
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.619 2.745
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
1.592 873
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-14.740 -12.163
Ödenen Vergiler
-1.026 -986
Diğer
-23.488 -75.727
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-38.261 162.878
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
864 379.846
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-86.803 -233.008
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
47.678 16.040
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
16.472 79.506
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-17 -217
Diğer
-32 -189
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-49 -406
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.893.766 1.047.906
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.900.591 -972.248
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-6.825 75.658
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
11.046 24.994
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
20.644 179.752
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
151.921 74.011
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 172.565 253.763


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
39.131 37.459
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
49 375
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
49 375
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
61 95
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
384
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-12 -104
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
39.180 37.834


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 14.833 157.738 172.571 7.078 144.846 151.924
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 6.577 2.595 9.172 1.336 24.492 25.828
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 977 0 977 916 0 916
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 2.290.387 5.023.571 7.313.958 2.196.847 4.679.405 6.876.252
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
7 2.251.814 5.101.207 7.353.021 2.162.550 4.712.022 6.874.572
Finansal Kiralama Alacakları
2.947.527 5.639.772 8.587.299 2.830.433 5.224.264 8.054.697
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-695.713 -538.565 -1.234.278 -667.883 -512.242 -1.180.125
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
7 117.108 202.567 319.675 106.387 209.579 315.966
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
7 -78.535 -280.203 -358.738 -72.090 -242.196 -314.286
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6.562 6.562 7.722 0 7.722
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
3.316 3.316 3.545 0 3.545
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
8 9.928 9.928 29.628 0 29.628
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9 90.159 90.159 72.645 0 72.645
DİĞER AKTİFLER
10 354.071 398.272 752.343 345.125 320.416 665.541
ARA TOPLAM
2.776.810 5.582.176 8.358.986 2.664.842 5.169.159 7.834.001
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
2.776.810 5.582.176 8.358.986 2.664.842 5.169.159 7.834.001
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
11 1.437.721 4.179.652 5.617.373 1.662.331 3.660.157 5.322.488
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
1.913 351 2.264 2.699 701 3.400
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
12 947.086 0 947.086 897.005 0 897.005
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
6 0 263.066 263.066 1.179 219.621 220.800
KARŞILIKLAR
13 14.876 0 14.876 18.419 0 18.419
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
7.947 0 7.947 7.528 0 7.528
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
6.929 0 6.929 10.891 0 10.891
CARİ VERGİ BORCU
23 16.585 16.585 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
9 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
14 83.470 337.392 420.862 82.005 252.190 334.195
ARA TOPLAM
2.501.651 4.780.461 7.282.112 2.663.638 4.132.669 6.796.307
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
15 1.076.874 0 1.076.874 1.037.694 0 1.037.694
Ödenmiş Sermaye
115.000 0 115.000 115.000 0 115.000
Sermaye Yedekleri
40.381 0 40.381 40.381 0 40.381
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.159 0 1.159 1.159 0 1.159
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
39.222 0 39.222 39.222 0 39.222
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.711 0 -1.711 -1.711 0 -1.711
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
592 0 592 543 0 543
Kar Yedekleri
883.481 0 883.481 771.483 0 771.483
Yasal Yedekler
27.508 0 27.508 27.508 0 27.508
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
855.973 0 855.973 743.975 0 743.975
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
39.131 0 39.131 111.998 0 111.998
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 -28.670 0 -28.670
Dönem Net Kâr veya Zararı
39.131 0 39.131 140.668 0 140.668
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.578.525 4.780.461 8.358.986 3.701.332 4.132.669 7.834.001


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0
ALINAN TEMİNATLAR
16 20.627.280 49.634.240 70.261.520 19.901.058 45.766.844 65.667.902
VERİLEN TEMİNATLAR
16 239.120 639.413 878.533 261.101 658.373 919.474
TAAHHÜTLER
16 443.114 744.434 1.187.548 469.140 681.155 1.150.295
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
443.114 744.434 1.187.548 469.140 681.155 1.150.295
Kiralama Taahhütleri
443.114 744.434 1.187.548 469.140 681.155 1.150.295
Finansal Kiralama Taahhütleri
443.114 744.434 1.187.548 469.140 681.155 1.150.295
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
6 1.084.822 2.640.949 3.725.771 1.283.970 3.104.453 4.388.423
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.084.822 2.640.949 3.725.771 1.280.935 3.042.506 4.323.441
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
1.084.822 2.640.949 3.725.771 1.280.935 3.042.506 4.323.441
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 3.035 61.947 64.982
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 3.035 2.896 5.931
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 59.051 59.051
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
16 128.400 199.127 327.527 127.194 197.661 324.855
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
22.522.736 53.858.163 76.380.899 22.042.463 50.408.486 72.450.949http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931480


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.443 Değişim: -0,80% Hacim : 16.678 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.432 15.06.2021 Yüksek 1.457
Açılış: 1.451
8,5598 Değişim: 0,03%
Düşük 8,5574 16.06.2021 Yüksek 8,5598
Açılış: 8,5574
10,3823 Değişim: 1,12%
Düşük 10,2523 15.06.2021 Yüksek 10,4215
Açılış: 10,2673
511,52 Değişim: 0,65%
Düşük 506,11 15.06.2021 Yüksek 515,06
Açılış: 508,20
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.