KAP ***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

28.04.2020 - 19:18
KAP ***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
115.000 1.159 0 39.222 0 -1.016 0 0 153 -588 606.929 73.588 0 0 834.447
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.670 0 0 -28.670
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.670 0 0 -28.670
Yeni Bakiye
115.000 1.159 0 39.222 0 -1.016 0 0 153 -588 606.929 44.918 0 0 805.777
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 5 -2.923 0 0 25.892 0 22.974
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.588 -73.588 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.588 -73.588 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000 1.159 0 39.222 0 -1.016 0 0 158 -3.511 680.517 -28.670 25.892 0 828.751
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
15 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.306 0 0 314 684 680.517 62.296 0 0 897.886
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
15 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.306 0 0 314 684 680.517 62.296 0 0 897.886
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 76 299 0 0 37.459 0 37.834
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.966 -90.966 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.966 -90.966 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000 1.159 0 39.222 0 -1.306 0 0 390 983 771.483 -28.670 37.459 0 935.720


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
141.139 129.395
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
17 141.139 129.395
Finansal Kiralama Gelirleri
141.139 129.395
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
18 -95.631 -119.423
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-74.439 -58.478
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-86 -148
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-15.878 -54.774
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-5.228 -6.023
BRÜT KAR (ZARAR)
45.508 9.972
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -19.407 -17.059
Personel Giderleri
-8.282 -6.612
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-235 -182
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-3.760 -3.601
Diğer
-7.130 -6.664
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
26.101 -7.087
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 598.223 468.270
Bankalardan Alınan Faizler
1.230 1.100
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
100 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
104.311 81.216
Kambiyo İşlemleri Karı
471.363 369.145
Diğer
21.219 16.809
KARŞILIK GİDERLERİ
21 -39.269 -17.837
Özel Karşılıklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-39.269 -17.837
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
22 -532.712 -408.591
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-65.676 -39.932
Kambiyo İşlemleri Zararı
-466.922 -368.621
Diğer
-114 -38
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
52.343 34.755
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
52.343 34.755
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
23 -14.884 -8.863
Cari Vergi Karşılığı
-20.040 -15.590
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.156 6.727
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
37.459 25.892
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37.459 25.892
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
37.459 25.892
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
-83.372 -40.495
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
145.233 127.210
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-143.447 -108.531
Alınan Temettüler
100 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.745 1.980
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
873 131
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-12.163 -10.211
Ödenen Vergiler
-986 -832
Diğer
-75.727 -50.242
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
162.878 353.429
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
379.846 383.509
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-233.008 3.136
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 4.005
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
16.040 -37.221
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
79.506 312.934
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-217 -80
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-189 -106
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-406 -186
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.047.906 2.797.132
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-972.248 -2.492.929
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
75.658 304.203
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
24.994 21.851
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
179.752 638.802
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
74.011 81.066
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
253.763 719.868


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
37.459 25.892
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
375 -2.918
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
375 -2.918
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
95 6
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
384 -3.747
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-104 823
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.834 22.974


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 38.243 215.495 253.738 9.236 64.778 74.014
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 0 500 500 0 54.889 54.889
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 625 0 625 530 0 530
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 1.415.329 4.114.882 5.530.211 1.373.726 4.038.403 5.412.129
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
7 1.362.222 4.029.612 5.391.834 1.318.974 3.976.003 5.294.977
Finansal Kiralama Alacakları
1.804.047 4.509.145 6.313.192 1.761.650 4.469.607 6.231.257
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-441.825 -479.533 -921.358 -442.676 -493.604 -936.280
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
7 132.520 253.317 385.837 136.728 204.757 341.485
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
7 -79.413 -168.047 -247.460 -81.976 -142.357 -224.333
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.788 0 5.788 6.507 0 6.507
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
2.839 0 2.839 2.893 0 2.893
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
8 0 0 0 6.248 0 6.248
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9 72.255 0 72.255 67.203 0 67.203
DİĞER AKTİFLER
10 159.813 157.132 316.945 120.491 143.272 263.763
ARA TOPLAM
1.694.892 4.488.009 6.182.901 1.586.834 4.301.342 5.888.176
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
1.694.892 4.488.009 6.182.901 1.586.834 4.301.342 5.888.176
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
11 1.103.225 2.990.739 4.093.964 1.392.747 2.492.290 3.885.037
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
1.477 1.598 3.075 2.046 1.763 3.809
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
12 751.436 0 751.436 713.574 0 713.574
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
6 5.046 185.872 190.918 5.130 205.526 210.656
KARŞILIKLAR
13 9.304 0 9.304 12.284 0 12.284
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
6.909 0 6.909 6.525 0 6.525
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.395 0 2.395 5.759 0 5.759
CARİ VERGİ BORCU
23 19.300 0 19.300 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
9 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
14 56.143 123.041 179.184 49.617 115.313 164.930
ARA TOPLAM
1.945.931 3.301.250 5.247.181 2.175.398 2.814.892 4.990.290
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
15 935.720 0 935.720 897.886 0 897.886
Ödenmiş Sermaye
115.000 0 115.000 115.000 0 115.000
Sermaye Yedekleri
40.381 0 40.381 40.381 0 40.381
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.159 0 1.159 1.159 0 1.159
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
39.222 0 39.222 39.222 0 39.222
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.306 0 -1.306 -1.306 0 -1.306
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.373 0 1.373 998 0 998
Kar Yedekleri
771.483 0 771.483 680.517 0 680.517
Yasal Yedekler
27.508 0 27.508 27.508 0 27.508
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
743.975 0 743.975 653.009 0 653.009
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
8.789 0 8.789 62.296 0 62.296
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-28.670 0 -28.670 -28.670 0 -28.670
Dönem Net Kâr veya Zararı
37.459 0 37.459 90.966 0 90.966
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.881.651 3.301.250 6.182.901 3.073.284 2.814.892 5.888.176


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
ALINAN TEMİNATLAR
16 15.784.328 38.112.283 53.896.611 15.703.617 34.194.931 49.898.548
VERİLEN TEMİNATLAR
16 71.348 582.841 654.189 114.372 588.406 702.778
TAAHHÜTLER
16 189.641 504.128 693.769 64.131 308.018 372.149
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
189.641 504.128 693.769 64.131 308.018 372.149
Kiralama Taahhütleri
189.641 504.128 693.769 64.131 308.018 372.149
Finansal Kiralama Taahhütleri
189.641 504.128 693.769 64.131 308.018 372.149
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
6 1.294.147 3.207.473 4.501.620 1.583.756 3.241.184 4.824.940
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.294.147 3.207.473 4.501.620 1.583.756 3.241.184 4.824.940
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
1.094.147 2.894.206 3.988.353 1.183.756 2.636.340 3.820.096
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
200.000 313.267 513.267 400.000 604.844 1.004.844
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
16 96.056 156.585 252.641 58.575 127.433 186.008
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
17.435.520 42.563.310 59.998.830 17.524.451 38.459.972 55.984.423http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840939


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.540 Değişim: -0,15% Hacim : 32.412 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.537 25.01.2021 Yüksek 1.560
Açılış: 1.557
7,4056 Değişim: -0,06%
Düşük 7,3635 25.01.2021 Yüksek 7,4277
Açılış: 7,4103
8,9916 Değişim: -0,35%
Düşük 8,9676 25.01.2021 Yüksek 9,0459
Açılış: 9,0228
441,63 Değişim: -0,05%
Düşük 438,20 25.01.2021 Yüksek 444,18
Açılış: 441,83
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.