KAP ***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

30.01.2019 - 18:48
KAP ***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
554.787
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
347.747
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-281.594
Kiralama Giderleri
0
Alınan Temettüler
44
Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.512
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
814
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-20.459
Ödenen Vergiler
-64.051
Diğer
562.774
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.366.310
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-589.432
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-319.676
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-457.202
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-811.523
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-638
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
524
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
-771
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-885
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
40.863.386
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-40.088.867
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
774.519
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
45.604
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
7.715
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
76.503
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 84.218


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
362.358 144.178
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
362.358 144.178
Finansal Kiralama Gelirleri
362.358 144.178
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
17 -305.592 -121.970
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-160.636 -62.028
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Finansal Kiralama Giderleri
0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-132.609 -55.236
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-12.347 -4.706
BRÜT KAR (ZARAR)
56.766 22.208
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
15 -52.101 -17.543
Personel Giderleri
-20.661 -6.799
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-598 -289
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-10.831 -3.562
Diğer
-20.011 -6.893
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
4.665 4.665
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
16 2.640.759 2.068.122
Bankalardan Alınan Faizler
1.643 581
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlardan
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlardan
0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenlerden
0 0
Temettü Gelirleri
44 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
155.841 56.905
Kambiyo İşlemleri Karı
2.453.762 2.000.139
Diğer
29.469 10.497
KARŞILIKLAR
18 -43.412 -27.248
Özel Karşılıklar
-43.412 -27.248
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -2.470.412 -2.007.891
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-30.354 -15.054
Kambiyo İşlemleri Zararı
-2.440.007 -1.992.817
Diğer
-51 -20
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
131.600 37.648
BİRLEŞME KARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
131.600 37.648
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
20 -33.431 -10.984
Cari Vergi Karşılığı
-139.774 -86.745
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
106.343 75.761
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
98.169 26.664
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
98.169 26.664
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
98.169 26.664
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 13 0,85400000 0,23200000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
98.169 26.664
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-666 -559
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-666 -559
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-854 -717
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
188 158
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
97.503 26.105


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.842 92.855 99.697
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 6.705 77.538 84.243
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
137 0 137
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
4 0 15.317 15.317
Takipteki Finansal Varlıklar
0 0 0
Özel Karşılıklar / Beklenen Zarar Karşılıkları(-)
0 0 0
KREDİLER (Net)
1.642.720 5.069.260 6.711.980
Faktoring Alacakları
0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0
Kiralama İşlemleri
6 1.592.203 4.972.991 6.565.194
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (Net)
1.546.049 4.729.671 6.275.720
Finansal Kiralama Alacakları
2.079.072 5.358.453 7.437.525
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-533.023 -628.782 -1.161.805
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
35.763 145.715 181.478
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
5.647 86.094 91.741
Kiralama İşlemlerine İlişkin Diğer Alacaklar
4.744 11.511 16.255
Takipteki Alacaklar (Net)
6 50.517 96.269 146.786
Takipteki Faktoring Alacakları
0 0 0
Takipteki Finansman Kredileri
0 0 0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
96.269 171.992 268.261
Özel Karşılıklar (-)
-45.752 -75.723 -121.475
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
3.148 0 3.148
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
2.806 0 2.806
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
8 4.544 0 4.544
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
7 117.270 0 117.270
DİĞER AKTİFLER
8 97.546 3 97.549
ARA TOPLAM
1.874.876 5.162.118 7.036.994
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
AKTİF TOPLAMI
1.874.876 5.162.118 7.036.994
PASİF KALEMLER

ALINAN KREDİLER
9 1.058.268 2.915.849 3.974.117
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 -1.125 0 -711 606.929 98.169 858.643


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
14 14.013.213 34.207.113 48.220.326
VERİLEN TEMİNATLAR
14 458.432 695.134 1.153.566
TAAHHÜTLER
14 73.932 245.978 319.910
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
73.932 245.978 319.910
Kiralama Taahhütleri
73.932 245.978 319.910
Finansal Kiralama Taahhütleri
73.932 245.978 319.910
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
4 1.510.029 4.305.418 5.815.447
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.134.421 3.928.749 5.063.170
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
734.421 3.224.176 3.958.597
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
400.000 704.573 1.104.573
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
375.608 376.669 752.277
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
375.608 376.669 752.277
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET KIYMETLER
14 22.106 56.746 78.852
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
16.077.712 39.510.389 55.588.101http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/735899


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.399 Değişim: 1,51% Hacim : 12.064 Mio.TL Son veri saati : 15:43
Düşük 1.381 14.04.2021 Yüksek 1.406
Açılış: 1.381
8,0841 Değişim: -0,27%
Düşük 8,0295 14.04.2021 Yüksek 8,1332
Açılış: 8,1057
9,6771 Değişim: -0,21%
Düşük 9,6125 14.04.2021 Yüksek 9,7345
Açılış: 9,6971
454,02 Değişim: -0,19%
Düşük 450,36 14.04.2021 Yüksek 456,49
Açılış: 454,91
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.