KAP ***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

26.07.2018 - 18:25
KAP ***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
71.505 52.050 35.142 22.895
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-107 0 -423 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-107 0 -423 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-137 0 -542 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
30 0 119 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 0 119 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
71.398 52.050 34.719 22.895


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Olağanüstü Yedekler Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 115.000 40.381 1.159 39.222 -591 0 454.286 27.508 426.778 58.677 58.677 667.753
Yeni Bakiye
13 115.000 40.381 1.159 39.222 -591 0 454.286 27.508 426.778 58.677 58.677 667.753
Dönem Net Karı (Zararı)
52.050 52.050 52.050
Kar Dağıtımı
58.677 58.677 -58.677 -58.677
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
58.677 58.677 -58.677 -58.677
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000 40.381 1.159 39.222 -591 0 512.963 27.508 485.455 52.050 52.050 719.803
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 115.000 40.381 1.159 39.222 -1.125 -45 512.963 27.508 485.455 93.966 93.966 761.140
Yeni Bakiye
13 115.000 40.381 1.159 39.222 -1.125 -45 512.963 27.508 485.455 93.966 93.966 761.140
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4 -107 -107
Dönem Net Karı (Zararı)
71.505 71.505 71.505
Kar Dağıtımı
93.966 93.966 -93.966 -93.966 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
93.966 93.966 -93.966 -93.966 0
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000 40.381 1.159 39.222 -1.125 -152 606.929 27.508 579.421 71.505 71.505 832.538


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
160.588 19.217
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
210.045 136.539
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-181.757 -75.328
Kiralama Giderleri
0 0
Alınan Temettüler
44 7
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.216 4.135
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
651 252
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-14.874 -11.962
Ödenen Vergiler
-30.902 -8.668
Diğer
170.165 -25.758
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-952.541 -524.905
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-655.184 -533.629
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-149.768 -23.518
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-147.589 32.242
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-791.953 -505.688
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-205 -1.553
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
524 13
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0 0
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0 0
Diğer
-469 -760
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-150 -2.300
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
28.692.660 10.001.375
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-27.842.966 -9.451.210
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
849.694 550.165
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
7.418 3.234
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
65.009 45.411
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
76.503 42.706
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 141.512 88.117


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
218.180 139.373 116.769 72.674
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
218.180 139.373 116.769 72.674
Finansal Kiralama Gelirleri
218.180 139.373 116.769 72.674
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
17 -183.622 -87.366 -99.136 -48.466
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-98.608 -53.400 -54.508 -32.943
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Giderleri
0 0 0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-77.373 -29.559 -40.493 -13.359
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-7.641 -4.407 -4.135 -2.164
BRÜT KAR (ZARAR)
34.558 52.007 17.633 24.208
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
15 -34.558 -25.757 -18.084 -13.010
Personel Giderleri
-13.862 -10.945 -7.267 -5.778
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-309 -240 -168 -120
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-7.269 -5.417 -3.813 -2.726
Diğer
-13.118 -9.155 -6.836 -4.386
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
0 26.250 -451 11.198
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
16 572.637 404.279 351.980 99.008
Bankalardan Alınan Faizler
1.062 775 362 255
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
44 7 44 7
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
98.936 26.863 57.287 16.824
Türev Finansal İşlemlerden
98.936 26.863 57.287 16.824
Diğer
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
453.623 364.587 285.397 75.262
Diğer
18.972 12.047 8.890 6.660
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
18 -16.164 -10.135 -10.549 -4.316
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -462.521 -365.600 -294.252 -77.130
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-15.300 0 -14.912 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-447.190 -364.347 -279.326 -76.661
Diğer
-31 -1.253 -14 -469
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
93.952 54.794 46.728 28.760
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
93.952 54.794 46.728 28.760
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
20 -22.447 -2.744 -11.586 -5.865
Cari Vergi Karşılığı
-53.029 5.076 -32.620 -3.800
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -7.820 0 -2.065
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
30.582 0 21.034 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
71.505 52.050 35.142 22.895
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
71.505 52.050 35.142 22.895
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0 0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
71.505 52.050 35.142 22.895
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 13 0,62200000 0,45300000 0,30600000 0,19900000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 0 4.818 4.818 0 7.964 7.964
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
0 4.818 4.818 0 7.964 7.964
BANKALAR
5 5.888 135.636 141.524 31.290 45.252 76.542
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
137 0 137 137 0 137
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Yurt İçi
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışı
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Yurt İçi
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışı
0 0 0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
6 1.609.482 3.933.652 5.543.134 1.320.647 3.080.565 4.401.212
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
1.543.423 3.650.387 5.193.810 1.297.204 2.727.253 4.024.457
Finansal Kiralama Alacakları
2.059.062 4.144.181 6.203.243 1.687.586 3.099.652 4.787.238
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-515.639 -493.794 -1.009.433 -390.382 -372.399 -762.781
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
49.523 174.673 224.196 21.200 251.918 273.118
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
16.536 108.592 125.128 2.243 101.394 103.637
DİĞER ALACAKLAR
6 4.340 9.954 14.294 3.791 5.542 9.333
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
6 43.766 41.535 85.301 39.260 29.641 68.901
Takipteki Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Takipteki Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
86.554 95.093 181.647 77.197 73.795 150.992
Özel Karşılıklar (-)
-42.788 -53.558 -96.346 -37.937 -44.154 -82.091
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
4 0 3.597 3.597 0 17.592 17.592
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 17.592 17.592
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 3.597 3.597 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
3.192 0 3.192 3.154 0 3.154
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
2.717 0 2.717 2.636 0 2.636
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
2.717 0 2.717 2.636 0 2.636
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
8 107.670 0 107.670 91.997 0 91.997
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
8 13.308 0 13.308 11.969 0 11.969
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
7 41.351 0 41.351 10.739 0 10.739
DİĞER AKTİFLER
8 663 13 676 593 4.912 5.505
ARA TOPLAM
1.832.514 4.129.205 5.961.719 1.516.213 3.191.468 4.707.681
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
AKTİF TOPLAMI
1.832.514 4.129.205 5.961.719 1.516.213 3.191.468 4.707.681
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4 0 9.398 9.398 0 2.813 2.813
ALINAN KREDİLER
9 1.077.552 2.049.556 3.127.108 1.003.676 1.518.393 2.522.069
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
10 1.561.555 0 1.561.555 1.031.009 0 1.031.009
Bonolar
908.641 0 908.641 939.661 0 939.661
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
444.336 0 444.336 0 0 0
Tahviller
208.578 0 208.578 91.348 0 91.348
DİĞER BORÇLAR
11 35.174 209.041 244.215 32.878 316.904 349.782
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4 0 135.553 135.553 0 12.909 12.909
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 94.987 94.987 0 12.849 12.849
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 40.566 40.566 0 60 60
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
1.313 0 1.313 899 0 899
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
12 13.194 0 13.194 13.684 0 13.684
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
5.551 0 5.551 4.954 0 4.954
Diğer Karşılıklar
7.643 0 7.643 8.730 0 8.730
ERTELENMİŞ GELİRLER
11 4.238 0 4.238 4.444 0 4.444
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
20 32.607 0 32.607 8.932 0 8.932
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
7 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
2.725.633 2.403.548 5.129.181 2.095.522 1.851.019 3.946.541
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
832.538 0 832.538 761.140 0 761.140
Ödenmiş Sermaye
13 115.000 0 115.000 115.000 0 115.000
Sermaye Yedekleri
40.381 0 40.381 40.381 0 40.381
Hisse Senedi İhraç Primleri
13 1.159 0 1.159 1.159 0 1.159
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
13 39.222 0 39.222 39.222 0 39.222
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
12 -1.125 0 -1.125 -1.125 0 -1.125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4 -152 0 -152 -45 0 -45
Kar Yedekleri
606.929 0 606.929 512.963 0 512.963
Yasal Yedekler
27.508 0 27.508 27.508 0 27.508
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
579.421 0 579.421 485.455 0 485.455
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
71.505 0 71.505 93.966 0 93.966
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
0 0 0 0 0 0
Net Dönem Karı veya Zararı
71.505 0 71.505 93.966 0 93.966
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI
3.558.171 2.403.548 5.961.719 2.856.662 1.851.019 4.707.681


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
14 14.041.241 26.556.917 40.598.158 11.922.834 21.910.771 33.833.605
VERİLEN TEMİNATLAR
14 532.078 530.984 1.063.062 444.957 451.603 896.560
TAAHHÜTLER
14 226.166 498.822 724.988 123.109 693.484 816.593
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
226.166 498.822 724.988 123.109 693.484 816.593
Kiralama Taahhütleri
226.166 498.822 724.988 123.109 693.484 816.593
Finansal Kiralama Taahhütleri
226.166 498.822 724.988 123.109 693.484 816.593
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
4 1.779.849 1.952.819 3.732.668 1.393.421 1.414.446 2.807.867
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.472.295 1.649.208 3.121.503 953.176 984.137 1.937.313
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
1.072.295 1.112.123 2.184.418 953.176 887.682 1.840.858
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
400.000 537.085 937.085 0 96.455 96.455
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
307.554 303.611 611.165 440.245 430.309 870.554
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
307.554 303.611 611.165 440.245 430.309 870.554
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
14 22.611 41.161 63.772 19.016 31.391 50.407
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
16.601.945 29.580.703 46.182.648 13.903.337 24.501.695 38.405.032http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697945


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2611 Değişim: 0,91%
Düşük 9,1719 15.10.2021 Yüksek 9,2787
Açılış: 9,1774
10,7467 Değişim: 0,69%
Düşük 10,6401 15.10.2021 Yüksek 10,7771
Açılış: 10,6733
526,09 Değişim: -0,78%
Düşük 523,50 15.10.2021 Yüksek 531,54
Açılış: 530,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.