KAP ***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

27.07.2018 - 18:13
KAP ***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
0 -251.126 231.892 6.873.477 1.603.441 0 12.155.402 0 12.155.402
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 88.513 0 0 -209.713 0 -121.200 0 -121.200
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 88.513 0 0 -209.713 0 -121.200 0 -121.200
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -65.980 412.984 0 -162.613 231.892 6.873.477 1.393.728 0 12.034.202 0 12.034.202
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 1.127 93.165 0 -342.234 416.046 0 0 1.133.036 1.301.140 0 1.301.140
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -64.853 506.149 0 -504.847 647.938 8.167.205 0 1.133.036 13.235.342 0 13.235.342


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
155.378.778 175.753.238 331.132.016
GARANTİ VE KEFALETLER
0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
60.947.609 4.713.172 65.660.781
Cayılamaz Taahhütler
Bölüm 5. Dipnot III. (1) 37.238.456 4.713.172 41.951.628
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.592.109 4.129.773 5.721.882
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
10.841.061 461 10.841.522
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.228.572 0 3.228.572
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
21.598 0 21.598
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
20.892.045 0 20.892.045
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
24.241 0 24.241
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
638.830 582.938 1.221.768
Cayılabilir Taahhütler
23.709.153 0 23.709.153
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
23.709.153 0 23.709.153
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Bölüm 5. Dipnot III. (5), (6) 84.715.673 157.111.825 241.827.498
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
19.443.626 43.281.232 62.724.858
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
5.596.023 16.463.868 22.059.891
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
13.847.603 26.817.364 40.664.967
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
65.272.047 113.830.593 179.102.640
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.520.178 9.225.414 15.745.592
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.305.736 5.528.122 7.833.858
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
4.214.442 3.697.292 7.911.734
Para ve Faiz Swap İşlemleri
48.057.258 92.425.865 140.483.123
Swap Para Alım İşlemleri
19.789.781 37.308.846 57.098.627
Swap Para Satım İşlemleri
28.267.477 28.725.959 56.993.436
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 13.195.530 13.195.530
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 13.195.530 13.195.530
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 852.536 852.536
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
662.324.021 138.997.472 801.321.493
EMANET KIYMETLER
10.130.127 2.067.629 12.197.756
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
2.847.761 0 2.847.761
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.248.996 909.346 2.158.342
Tahsile Alınan Çekler
4.652.172 529.989 5.182.161
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.381.198 268.641 1.649.839
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 359.653 359.653
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
395.501.670 81.490.578 476.992.248
Menkul Kıymetler
2.511.124 7.265.368 9.776.492
Teminat Senetleri
447.090 110.026 557.116
Emtia
62.930 0 62.930
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
89.393.827 46.498.596 135.892.423
Diğer Rehinli Kıymetler
303.086.699 27.616.588 330.703.287
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
256.692.224 55.439.265 312.131.489
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
817.702.799 314.750.710 1.132.453.509


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.133.036
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
168.104
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
94.292
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.445
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
94.190
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.343
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
73.812
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-433.410
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
529.732
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Verg 220.477
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
3.927 1.306
FAİZ GİDERLERİ (-)
Bölüm 5. Dipnot IV. (2) -3.410.672 -1.811.563
Mevduata Verilen Faizler
-2.438.047 -1.299.639
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-431.368 -247.134
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-149.823 -68.114
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-385.218 -195.002
Diğer Faiz Giderleri
-6.216 -1.674
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
3.372.082 1.757.403
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
970.377 496.858
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.191.585 613.880
Gayri Nakdi Kredilerden
50.419 26.010
Diğer
.337
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
Bölüm 5. Dipnot IV. (7) -925.578 -484.615
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.433.042 764.071
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
Bölüm 5. Dipnot IV. (8) 1.433.042 764.071
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
Bölüm 5. Dipnot IV. (9) -300.006 -159.754
Cari Vergi Karşılığı
-382.239 -338.038
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
445.288 -90.677
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-363.055 268.961
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
Bölüm 5. Dipnot IV. (10) 1.133.036 604.317
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
Bölüm 5. Dipnot IV. (11) 1.133.036 604.317
Grubun Karı (Zararı)
1.133.036 604.317
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,03382000 0,01804000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
25.084.071 25.494.253 50.578.324
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.548.955 17.280.512 20.829.467
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
Bölüm 5. Dipnot I. (1) 3.012.073 16.718.545 19.730.618
Bankalar
Bölüm 5. Dipnot I. (3) 29.831 561.967 591.798
Para Piyasalarından Alacaklar
Bölüm 5. Dipnot I. (4) 507.051 0 507.051
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Bölüm 5. Dipnot I. (2) 11.246 5.259 16.505
Devlet Borçlanma Senetleri
11.246 5.259 16.505
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
Bölüm 5. Dipnot I. (5) 4.042.123 3.356.536 7.398.659
Devlet Borçlanma Senetleri
4.037.211 3.238.300 7.275.511
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.912 99.593 104.505
Diğer Finansal Varlıklar
0 18.643 18.643
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
Bölüm 5. Dipnot I. (7) 6.213.678 4.251.081 10.464.759
Devlet Borçlanma Senetleri
6.213.678 3.522.830 9.736.508
Diğer Finansal Varlıklar
0 728.251 728.251
Türev Finansal Varlıklar
Bölüm 5. Dipnot I. (12) 11.315.735 600.865 11.916.600
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
8.861.860 437.958 9.299.818
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
2.453.875 162.907 2.616.782
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-47.666 0 -47.666
KREDİLER (Net)
Bölüm 5. Dipnot I. (6) 66.769.101 25.171.930 91.941.031
Krediler
68.045.352 25.171.930 93.217.282
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
68.045.352 25.171.930 93.217.282
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Bölüm 5. Dipnot I. (11) 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
4.757.801 0 4.757.801
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-6.034.052 0 -6.034.052
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-902.574 0 -902.574
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-1.363.566 0 -1.363.566
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-3.767.912 0 -3.767.912
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Bölüm 5. Dipnot I. (15) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.014.273 0 1.014.273
İştirakler (Net)
Bölüm 5. Dipnot I. (8) 5.982 0 5.982
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5.982 0 5.982
Bağlı Ortaklıklar (Net)
Bölüm 5. Dipnot I. (9) 853.522 0 853.522
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
815.476 0 815.476
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
38.046 0 38.046
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
Bölüm 5. Dipnot I. (10) 154.769 0 154.769
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
154.769 0 154.769
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
2.229.334 57 2.229.391
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
342.019 0 342.019
Şerefiye
0 0 0
Diğer
342.019 0 342.019
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
Bölüm 5. Dipnot I. (13) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
Bölüm 5. Dipnot I. (14) 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
Bölüm 5. Dipnot I. (14) 479.764 0 479.764
DİĞER AKTİFLER
Bölüm 5. Dipnot I. (16) 1.604.038 1.077.081 2.681.119
VARLIKLAR TOPLAMI
97.522.600 51.743.321 149.265.921
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
Bölüm 5. Dipnot II. (1) 37.279.086 41.082.022 78.361.108
ALINAN KREDİLER
Bölüm 5. Dipnot II. (3) 147.933 20.758.155 20.906.088
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bölüm 5. Dipnot II. (4) 1.206.848 5.329.869 6.536.717
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bölüm 5. Dipnot II. (5) 3.072.391 5.662.600 8.734.991
Bonolar
2.968.637 0 2.968.637
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
103.754 5.662.600 5.766.354
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.190.306 719.621 5.909.927
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
Bölüm 5. Dipnot II. (2) 5.153.645 687.210 5.840.855
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
Bölüm 5. Dipnot II. (8) 36.661 32.411 69.072
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
Bölüm 5. Dipnot II. (7) 8 6.643 6.651
Finansal Kiralama
28 7.199 7.227
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-20 -556 -576
KARŞILIKLAR
Bölüm 5. Dipnot II. (9) 788.756 0 788.756
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
338.864 0 338.864
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
449.892 0 449.892
CARİ VERGİ BORCU
Bölüm 5. Dipnot II. (10) 576.031 0 576.031
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Bölüm 5. Dipnot II. (11) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Bölüm 5. Dipnot II. (12) 0 4.214.233 4.214.233
Krediler
0 4.214.233 4.214.233
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
3.547.357 6.448.720 9.996.077
ÖZKAYNAKLAR
13.564.720 -329.378 13.235.342
Ödenmiş Sermaye
Bölüm 5. Dipnot II. (13) 3.350.000 0 3.350.000
Sermaye Yedekleri
Bölüm 5. Dipnot II. (14) 714 0 714
Hisse Senedi İhraç Primleri
714 0 714
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
402.136 39.160 441.296
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
511.629 -368.538 143.091
Kar Yedekleri
8.167.205 0 8.167.205
Yasal Yedekler
584.870 0 584.870
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
7.582.335 0 7.582.335
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
1.133.036 0 1.133.036
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.133.036 0 1.133.036
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
65.373.436 83.892.485 149.265.921


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
4.268.899
Alınan Faizler
5.692.780
Ödenen Faizler
-52.990
Alınan Temettüler
50.233
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.192.767
Elde Edilen Diğer Kazançlar
29.643
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
654.956
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.249.367
Ödenen Vergiler
-411.311
Diğer
-1.637.812
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.409.297
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
7.650
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-2.138.312
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-4.344.812
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.151.180
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
2.250.983
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
137.944
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
27.649
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.800.781
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.859.602
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.432.986
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-35.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
242.195
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
-300.461
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.841.568
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.118.750
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-988.738
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
442.242
Diğer
-70.406
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-148.428
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.093.647
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.141.794
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-100.000
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-281
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
136.901
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.415.089
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.952.798
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.367.887http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/698269


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: -0,59% Hacim : 28.807 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.526 22.01.2021 Yüksek 1.556
Açılış: 1.551
7,4103 Değişim: 0,58%
Düşük 7,3627 23.01.2021 Yüksek 7,4431
Açılış: 7,3679
9,0228 Değişim: 0,53%
Düşük 8,9597 23.01.2021 Yüksek 9,0510
Açılış: 8,9753
441,91 Değişim: -0,28%
Düşük 437,53 22.01.2021 Yüksek 445,28
Açılış: 443,16
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.