KAP ***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.04.2020 - 09:35
KAP ***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul kararlarının tescil edilmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 19.02.2020
Genel Kurul Tarihi 26.03.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Kristal Kule Binası No:215 Şişli İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
3 - 2019 yılı Denetçi Raporu'nun okunması sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
4 - 2019 yılı finansal tablolarının (bilanço-kar zarar hesapları) okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
5 - 2019 yılı içerisinde gerçekleşen Bankamızın kanuni takibe intikal etmiş bir kısım alacağının satışına ilişkin işlemlerin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
6 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince geçici olarak seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin onaylanması Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
7 - 2019 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar ile geçmiş yıl yedek akçeleri hakkında karar alınması,
8 - Yönetim Kurulu üye seçimi Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçimi,
11 - 2019 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
12 - Bankamız Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,
13 - Kar payı dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine gerekli izinlerin verilmesi,
15 - 2019 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
16 - Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,
17 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bankamızın 26/03/2020 tarihli olan genel kurul toplantısında
- 2019 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, 2018 yılı finansal tablolarının onaylanmasına,
- 25.09.2019 tarih ve 146 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan Bankamızın kanuni takip hesaplarına intikal etmiş olan ipotek teminatlı krediler hariç olmak üzere, bireysel kredi, kredili mevduat hesabı ve kredi kartı portföylerinden toplam 529,743,156.- TL alacağın 71,100,000.- TL bedelle işletme kredileri ve kredi kartları portföyünden 429,956,702.- TL alacağın 17,100,000.- TL bedelle Hayat Varlık Yönetim A.Ş 'ye alacağın devri (temliki varlık satışı) yöntemi ile satılması işleminin onaylanmasına,
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Yousef Mahmoud H N Al-Neama ve Adel Ali M A Al-Malki'nun seçiminin onaylanması ve Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Ömer Arif Aras, Sinan Şahinbaş, Ali Teoman Kerman, Osman Reha Yolalan, Fatma Abdulla S S Al-Suwaidi, Yousef Mahmoud H N Al-Neama, Adel Ali M A Al-Malki, Noor Mohd J.A. Al -Naimi, Ramzi T.A. Mari, Durmuş Ali Kuzu ve Genel Müdür Temel Güzeloğlu ile 28.05.2019 tarihi itibariyle görevlerinden ayrılan Abdulla Mubarak N. Alkhalifa ve Ali Rashid A.A. Al-Mohannadi'nin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine,
- 2019 yılı mali tablolarımıza göre vergilerden sonra kalan 2.622.156.605,87 – Türk Lirası safi karın, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kanuni yedek akçe tutarının ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşmış olması nedeniyle, tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına ve yedek akçelerin kullanılmasıyla ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 362. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür Temel Güzeloğlu dahil olmak üzere toplam 11 (onbir) olarak belirlenmesini, ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Mehmet Ömer Arif Aras, Sinan Şahinbaş, Ali Teoman Kerman, Durmuş Ali Kuzu, Yousef Mahmoud H N Al-Neama, Adel Ali M A Al-Malki, Ramzi T.A. Mari, Noor Mohd J A Al-Naimi, Fatma Abdulla S S Al-Suwaidi'nin gerçek kişi Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmelerine Osman Reha Yolalan'ın bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine ve Banka'nın Denetim Komitesi üyelerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ilgili hükümleri uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak belirlenmelerine,
- Yönetim Kurulu üyelerine ayda net 8.910 -TL huzur hakkı ödenmesine Yönetim Kurulu üyelerinden Banka'da muayyen bir görev üstlenmiş olanlara yapılacak ödemelerin Yönetim Kurulu ya da görevlendireceği bir Komite tarafından tayin ve tespit edilmesine Yönetim Kurulu üyelerine, komite üyelikleri nedeniyle yapılacak ödemeler de dahil olmak üzere, 2021 yılında yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'a kadar azami 145.000.000 -TL (yüzkırkbeşmilyon Türk Lirası) ödeme yapılmasına,
- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Ernst & Young) 2020 yılı hesap dönemi için Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesine,
- Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak koşulu ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesine,
- 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırının Bankacılık Kanunu'nun 59. maddesinde uyarınca Banka özkaynaklarının binde dördünü aşmayacak şekilde belirlenmesi ve tüm bağışların ilgili mevzuat ve Bankamız Esas Sözleşmesi hükümlerine uygun şekilde yapılmasına karar verilmiştir.
- 2019 yılı içerisinde toplam 1,048,437.50-TL'lik bağış yapıldığı ve yapılan bağışlara ilişkin kurum ve tutar bilgileri ortaklara açıklanmış Bankamız "Bilgilendirme Politikası", "Kar Dağıtım Politikası, 2019 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler ve Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarına ilişkin bilgi sunulmuştur.
Toplantı tutanağı ile katılanlar cetveli ekte yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 20.04.2020

Ek Açıklamalar
Bankamızın 26/03/2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar 20.04.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839450


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.552 Değişim: 0,00% Hacim : 33.322 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 21.01.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
7,3754 Değişim: 0,10%
Düşük 7,3627 22.01.2021 Yüksek 7,3847
Açılış: 7,3679
8,9846 Değişim: 0,10%
Düşük 8,9597 22.01.2021 Yüksek 8,9969
Açılış: 8,9753
441,68 Değişim: -0,33%
Düşük 440,80 22.01.2021 Yüksek 443,92
Açılış: 443,16
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.