KAP ***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

28.04.2022 - 19:00
KAP ***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -111.564 0 0 -475.892 -603.133 14.217.872 101.267 2.753.783 19.233.047 8.181 19.241.228
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -111.564 0 0 -475.892 -603.133 14.217.872 101.267 2.753.783 19.233.047 8.181 19.241.228
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 641 0 0 -745.047 457.482 0 651.086 364.162 235 364.397
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 0 0 -11 0 -11
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.855.050 -101.267 -2.753.783 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.855.050 -101.267 -2.753.783 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -110.923 0 0 -1.220.939 -145.651 17.072.911 0 651.086 19.597.198 8.416 19.605.614
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -223.943 0 0 -1.583.528 -379.998 17.072.922 0 3.906.647 22.142.814 9.395 22.152.209
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -223.943 0 0 -1.583.528 -379.998 17.072.922 0 3.906.647 22.142.814 9.395 22.152.209
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 1.633 829 0 1.138.948 653.728 0 0 2.383.355 4.178.493 443 4.178.936
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906.647 0 -3.906.647 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906.647 0 -3.906.647 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -222.310 829 0 -444.580 273.730 20.979.569 0 2.383.355 26.321.307 9.838 26.331.145


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
312.143.657 523.997.943 836.141.600 251.760.151 433.120.870 684.881.021
GARANTİ VE KEFALETLER
(1), (2), (3), (4) 15.792.214 36.801.004 52.593.218 13.136.090 34.332.017 47.468.107
Teminat Mektupları
15.198.598 19.990.102 35.188.700 13.000.633 17.491.611 30.492.244
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
724.300 146.999 871.299 553.377 133.441 686.818
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
8.212.598 19.843.103 28.055.701 7.284.585 17.358.170 24.642.755
Diğer Teminat Mektupları
6.261.700 0 6.261.700 5.162.671 0 5.162.671
Banka Kredileri
539.389 9.480.572 10.019.961 71.783 8.635.893 8.707.676
İthalat Kabul Kredileri
539.389 9.480.572 10.019.961 71.783 8.635.893 8.707.676
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
54.227 7.330.330 7.384.557 63.674 8.204.513 8.268.187
Belgeli Akreditifler
54.227 6.814.892 6.869.119 63.674 7.424.841 7.488.515
Diğer Akreditifler
0 515.438 515.438 0 779.672 779.672
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
176.475.709 31.475.163 207.950.872 150.696.819 7.991.015 158.687.834
Cayılamaz Taahhütler
(1) 103.241.322 29.457.996 132.699.318 81.782.660 6.016.159 87.798.819
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
9.363.511 22.778.137 32.141.648 1.145.232 2.908.352 4.053.584
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
31.890.674 881.424 32.772.098 27.050.703 793.507 27.844.210
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.720.023 0 3.720.023 2.885.779 0 2.885.779
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
36.457 0 36.457 29.314 0 29.314
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
56.827.002 0 56.827.002 49.733.289 0 49.733.289
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
78.392 0 78.392 71.498 0 71.498
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
1.325.263 5.798.435 7.123.698 866.845 2.314.300 3.181.145
Cayılabilir Taahhütler
73.234.387 2.017.167 75.251.554 68.914.159 1.974.856 70.889.015
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
72.578.103 0 72.578.103 68.374.855 0 68.374.855
Diğer Cayılabilir Taahhütler
656.284 2.017.167 2.673.451 539.304 1.974.856 2.514.160
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5), (6) 119.875.734 455.721.776 575.597.510 87.927.242 390.797.838 478.725.080
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
24.941.616 125.127.857 150.069.473 12.489.736 101.394.674 113.884.410
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
8.365.748 47.403.507 55.769.255 6.172.818 40.723.961 46.896.779
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
16.575.868 77.724.350 94.300.218 6.316.918 60.670.713 66.987.631
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
94.934.118 330.593.919 425.528.037 75.437.506 289.403.164 364.840.670
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
7.308.515 15.783.775 23.092.290 7.288.292 16.053.812 23.342.104
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
6.979.349 4.284.388 11.263.737 6.377.847 4.862.254 11.240.101
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
329.166 11.499.387 11.828.553 910.445 11.191.558 12.102.003
Para ve Faiz Swap İşlemleri
84.014.772 308.283.584 392.298.356 66.545.184 268.882.455 335.427.639
Swap Para Alım İşlemleri
1.561.353 121.659.915 123.221.268 2.126.829 98.404.122 100.530.951
Swap Para Satım İşlemleri
53.276.621 69.633.959 122.910.580 37.918.755 62.467.695 100.386.450
Swap Faiz Alım İşlemleri
14.588.399 58.494.855 73.083.254 13.249.800 54.005.319 67.255.119
Swap Faiz Satım İşlemleri
14.588.399 58.494.855 73.083.254 13.249.800 54.005.319 67.255.119
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.203.276 4.536.123 7.739.399 1.227.592 2.651.799 3.879.391
Para Alım Opsiyonları
2.097.994 1.777.672 3.875.666 821.817 1.131.799 1.953.616
Para Satım Opsiyonları
1.105.282 2.758.451 3.863.733 405.775 1.520.000 1.925.775
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
407.555 379.399 786.954 376.438 387.573 764.011
Futures Para Alım İşlemleri
407.555 0 407.555 361.015 18.895 379.910
Futures Para Satım İşlemleri
0 379.399 379.399 15.423 368.678 384.101
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 1.611.038 1.611.038 0 1.427.525 1.427.525
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.517.434.252 565.127.976 2.082.562.228 1.389.205.116 499.735.768 1.888.940.884
EMANET KIYMETLER
251.154.814 35.057.180 286.211.994 242.561.027 26.811.981 269.373.008
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
10.337.049 25.795 10.362.844 9.104.743 9.997 9.114.740
Emanete Alınan Menkul Değerler
150.981.705 15.398.185 166.379.890 153.604.458 11.510.543 165.115.001
Tahsile Alınan Çekler
14.019.067 4.775.531 18.794.598 13.107.448 3.535.033 16.642.481
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.741.544 1.273.823 4.015.367 2.363.152 1.179.744 3.542.896
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
73.075.449 13.583.846 86.659.295 64.381.226 10.576.664 74.957.890
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
731.404.552 311.827.300 1.043.231.852 666.936.857 290.504.187 957.441.044
Menkul Kıymetler
5.450.067 18.588.108 24.038.175 5.098.635 18.744.531 23.843.166
Teminat Senetleri
616.881 681.954 1.298.835 538.348 602.312 1.140.660
Emtia
613.682 0 613.682 521.666 0 521.666
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
142.664.058 151.092.029 293.756.087 130.004.304 146.855.545 276.859.849
Diğer Rehinli Kıymetler
582.059.864 141.465.209 723.525.073 530.773.904 124.301.799 655.075.703
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
534.874.886 218.243.496 753.118.382 479.707.232 182.419.600 662.126.832
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.829.577.909 1.089.125.919 2.918.703.828 1.640.965.267 932.856.638 2.573.821.905


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
116.787 -5.206.777
Alınan Faizler
6.721.052 4.869.642
Ödenen Faizler
-4.366.231 -1.931.365
Alınan Temettüler
14.331 346
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.581.294 955.464
Elde Edilen Diğer Kazançlar
62.571 155.220
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
640.200 473.817
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.007.958 -599.436
Ödenen Vergiler
-71.990 -1.278.793
Diğer
-3.456.482 -7.851.672
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
7.385.821 14.970.747
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.097.011 114.308
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
5.566.996 5.306.523
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-30.859.484 -3.875.100
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.417.493 748.245
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-5.463.997 -821.693
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
19.495.102 11.095.663
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
3.748.915 -620.513
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
15.218.771 3.023.314
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
7.502.608 9.763.970
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-8.315.030 -365.033 Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-138.148 -94.982
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
3.373 49.191
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.552.733 -3.899.828
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
869.753 3.080.461
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-6.233.276 -955.110
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
857.793 1.525.243
Diğer
-121.792 -70.008
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
4.920.965 548.997
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.528.813 2.321.924
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
1.387.883 -1.736.711
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
4.269 -36.216
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.976.194 2.211.168
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
7.084.737 12.159.102
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
47.798.834 15.883.101
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
54.883.571 28.042.203


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.383.798 651.321
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.795.138 -286.924
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.462 641
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.049 776
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
829 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.416 -135
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.792.676 -287.565
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
1.461.706 -931.889
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
777.724 572.395
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-446.754 71.929
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.178.936 364.397


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
35.869.599 97.999.173 133.868.772 36.871.893 91.649.894 128.521.787
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.268.850 84.537.503 87.806.353 7.519.867 78.743.431 86.263.298
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 2.861.146 69.790.299 72.651.445 7.436.280 62.858.291 70.294.571
Bankalar
(3) 100.029 14.572.651 14.672.680 94.349 15.725.779 15.820.128
Para Piyasalarından Alacaklar
(4) 313.163 179.784 492.947 0 159.508 159.508
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-5.488 -5.231 -10.719 -10.762 -147 -10.909
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 670.728 330.161 1.000.889 275.004 499.454 774.458
Devlet Borçlanma Senetleri
432.225 69.544 501.769 118.648 64.122 182.770
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
210.430 0 210.430 156.356 0 156.356
Diğer Finansal Varlıklar
28.073 260.617 288.690 0 435.332 435.332
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 14.142.821 11.008.319 25.151.140 9.634.529 10.043.218 19.677.747
Devlet Borçlanma Senetleri
14.133.627 10.960.561 25.094.188 9.625.335 10.008.077 19.633.412
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
9.194 47.758 56.952 9.194 35.141 44.335
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(12) 17.787.200 2.123.190 19.910.390 19.442.493 2.363.791 21.806.284
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
13.857.962 1.798.313 15.656.275 16.227.512 2.219.309 18.446.821
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
3.929.238 324.877 4.254.115 3.214.981 144.482 3.359.463
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
172.688.908 119.463.328 292.152.236 137.049.425 105.153.019 242.202.444
Krediler
(6) 153.535.614 97.144.106 250.679.720 128.657.423 81.883.367 210.540.790
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 3.212.482 8.506.374 11.718.856 2.954.638 7.735.110 10.689.748
Faktoring Alacakları
(7) 4.023.123 1.087.906 5.111.029 2.889.195 921.323 3.810.518
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(8) 21.584.370 16.644.057 38.228.427 14.876.060 14.980.916 29.856.976
Devlet Borçlanma Senetleri
21.584.370 16.083.368 37.667.738 14.876.060 14.417.974 29.294.034
Diğer Finansal Varlıklar
0 560.689 560.689 0 562.942 562.942
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-9.666.681 -3.919.115 -13.585.796 -12.327.891 -367.697 -12.695.588
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
304.473 0 304.473 270.367 0 270.367
İştirakler (Net)
(9) 14.856 0 14.856 14.027 0 14.027
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
14.856 0 14.856 14.027 0 14.027
Bağlı Ortaklıklar (Net)
38.046 0 38.046 38.046 0 38.046
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
38.046 0 38.046 38.046 0 38.046
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 251.571 0 251.571 218.294 0 218.294
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
248.771 0 248.771 215.494 0 215.494
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
3.728.055 45 3.728.100 3.694.478 37 3.694.515
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
721.341 0 721.341 648.585 0 648.585
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
721.341 0 721.341 648.585 0 648.585
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
18.119 0 18.119 2.040 0 2.040
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(14) 1.355.020 0 1.355.020 341.690 0 341.690
DİĞER AKTİFLER (Net)
(16) 6.162.533 1.158.135 7.320.668 7.206.046 961.538 8.167.584
VARLIKLAR TOPLAMI
220.848.048 218.620.681 439.468.729 186.084.524 197.764.488 383.849.012
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 89.621.429 163.746.092 253.367.521 79.231.701 146.644.878 225.876.579
ALINAN KREDİLER
(3) 4.617.752 40.543.691 45.161.443 3.904.586 33.347.681 37.252.267
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 10.367.380 15.991.883 26.359.263 2.473.437 15.717.177 18.190.614
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 6.425.280 28.175.194 34.600.474 6.023.724 23.779.092 29.802.816
Bonolar
6.375.280 3.666.276 10.041.556 6.023.724 2.154.632 8.178.356
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
50.000 0 50.000 0 0 0
Tahviller
0 24.508.918 24.508.918 0 21.624.460 21.624.460
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.309.111 2.409.537 7.718.648 9.160.015 3.623.875 12.783.890
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(2) 5.167.524 2.230.040 7.397.564 8.982.699 2.954.958 11.937.657
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(8) 141.587 179.497 321.084 177.316 668.917 846.233
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 513.950 0 513.950 486.716 546 487.262
KARŞILIKLAR
(9) 1.365.987 243.225 1.609.212 1.648.376 25 1.648.401
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
907.245 0 907.245 1.032.218 0 1.032.218
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
458.742 243.225 701.967 616.158 25 616.183
CARİ VERGİ BORCU
(10) 2.244.690 0 2.244.690 167.723 0 167.723
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 13.621.606 13.621.606 0 11.852.564 11.852.564
Krediler
0 13.621.606 13.621.606 0 11.852.564 11.852.564
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
13.330.636 14.610.141 27.940.777 10.664.123 12.970.564 23.634.687
ÖZKAYNAKLAR
28.445.876 -2.114.731 26.331.145 24.793.806 -2.641.597 22.152.209
Ödenmiş Sermaye
(13) 3.350.000 0 3.350.000 3.350.000 0 3.350.000
Sermaye Yedekleri
714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İhraç Primleri
(14) 714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-221.481 0 -221.481 -223.943 0 -223.943
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.943.881 -2.114.731 -170.850 678.071 -2.641.597 -1.963.526
Kar Yedekleri
20.979.569 0 20.979.569 17.072.922 0 17.072.922
Yasal Yedekler
759.020 0 759.020 757.842 0 757.842
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
20.220.549 0 20.220.549 16.315.080 0 16.315.080
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
2.383.355 0 2.383.355 3.906.647 0 3.906.647
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.383.355 0 2.383.355 3.906.647 0 3.906.647
Azınlık Payları
9.838 0 9.838 9.395 0 9.395
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
162.242.091 277.226.638 439.468.729 138.554.207 245.294.805 383.849.012


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 9.943.148 5.386.162
Kredilerden Alınan Faizler
6.830.291 4.185.359
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
111.494 58.456
Bankalardan Alınan Faizler
9.702 12.401
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
17.624 26.130
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.426.096 793.356
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
15.005 9.474
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
740.093 326.866
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.670.998 457.016
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
286.634 180.771
Diğer Faiz Gelirleri
261.307 129.689
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -4.684.256 -2.802.298
Mevduata Verilen Faizler
-2.770.230 -1.768.106
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-706.452 -415.228
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-428.682 -275.595
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-618.147 -311.241
Kiralama Faiz Giderleri
-22.402 -15.684
Diğer Faiz Giderleri
-138.343 -16.444
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
5.258.892 2.583.864
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.172.744 773.843
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.571.644 955.137
Gayri Nakdi Kredilerden
84.075 61.741
Diğer
1.487.569 893.396
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-398.900 -181.294
Gayri Nakdi Kredilere
-1.301 -846
Diğer
-397.599 -180.448
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 14.331 346
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -370.198 -915.074
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
56.363 4.195
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.592.368 -1.231.813
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.165.807 312.544
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 62.571 155.223
FAALİYET BRÜT KÂRI
6.138.340 2.598.202
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -1.026.564 -584.745
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-89.291 -40.950
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-862.588 -492.059
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -1.033.430 -648.905
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.126.467 831.543
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
33.264 29.768
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 3.159.731 861.311
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -775.933 -209.715
Cari Vergi Karşılığı
-2.238.434 -50.633
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-447.826 -1.370.916
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.910.327 1.211.834
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 2.383.798 651.596
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 -275
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 -275
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 -275
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 -275
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 2.383.798 651.321
Grubun Karı (Zararı)
2.383.355 651.086
Azınlık Payları Karı (Zararı)
443 235
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,07114000 0,01940000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025099


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.419 Değişim: 0,00% Hacim : 31.822 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.397 13.05.2022 Yüksek 2.427
Açılış: 2.416
15,4955 Değişim: 0,12%
Düşük 15,4666 16.05.2022 Yüksek 15,5061
Açılış: 15,4775
16,1488 Değişim: 0,22%
Düşük 16,0891 16.05.2022 Yüksek 16,2753
Açılış: 16,1134
900,76 Değişim: -0,12%
Düşük 900,46 16.05.2022 Yüksek 936,74
Açılış: 901,82
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.