KAP ***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

29.07.2021 - 18:44
KAP ***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -73.337 1.046.855 0 -272.254 -566.110 10.577.034 2.622.157 0 16.685.059
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -73.337 1.046.855 0 -272.254 -566.110 10.577.034 2.622.157 0 16.685.059
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 107 -111.933 0 -586.349 -230.298 0 0 1.272.021 343.548
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.622.157 -2.622.157 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.622.157 -2.622.157 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -73.230 934.922 0 -858.603 -796.408 13.199.191 0 1.272.021 17.028.607
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -106.814 1.270.721 0 -475.449 -604.217 13.199.191 2.588.276 0 19.222.422
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -106.814 1.270.721 0 -475.449 -604.217 13.199.191 2.588.276 0 19.222.422
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 876 182.618 0 -368.466 249.834 0 0 1.410.059 1.474.921
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.588.276 -2.588.276 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.588.276 -2.588.276 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -105.938 1.453.339 0 -843.915 -354.383 15.787.467 0 1.410.059 20.697.343


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
190.213.380 299.127.784 489.341.164 174.611.673 281.840.718 456.452.391
GARANTİ VE KEFALETLER
(1), (2), (3), (4) 11.892.348 25.422.814 37.315.162 11.627.187 21.520.352 33.147.539
Teminat Mektupları
11.743.638 13.434.527 25.178.165 11.327.575 11.362.429 22.690.004
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
533.825 91.504 625.329 474.847 84.162 559.009
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
6.775.630 13.343.023 20.118.653 6.666.383 11.278.267 17.944.650
Diğer Teminat Mektupları
4.434.183 0 4.434.183 4.186.345 0 4.186.345
Banka Kredileri
70.610 6.923.328 6.993.938 198.490 6.640.108 6.838.598
İthalat Kabul Kredileri
70.610 6.923.328 6.993.938 198.490 6.640.108 6.838.598
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
78.100 5.064.959 5.143.059 101.122 3.517.815 3.618.937
Belgeli Akreditifler
78.100 4.748.370 4.826.470 101.122 3.315.757 3.416.879
Diğer Akreditifler
0 316.589 316.589 0 202.058 202.058
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
125.566.975 9.093.573 134.660.548 104.514.729 6.640.330 111.155.059
Cayılamaz Taahhütler
(1) 67.399.069 6.299.740 73.698.809 58.424.722 6.640.330 65.065.052
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
767.533 3.980.526 4.748.059 1.358.290 3.478.001 4.836.291
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
22.646.994 871 22.647.865 18.075.052 734 18.075.786
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.877.633 0 2.877.633 2.423.033 0 2.423.033
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
33.096 0 33.096 27.046 0 27.046
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
40.100.462 0 40.100.462 35.495.520 0 35.495.520
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
56.087 0 56.087 83.078 0 83.078
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
917.264 2.318.343 3.235.607 962.703 3.161.595 4.124.298
Cayılabilir Taahhütler
58.167.906 2.793.833 60.961.739 46.090.007 0 46.090.007
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
58.167.906 2.793.833 60.961.739 46.090.007 0 46.090.007
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5), (6) 52.754.057 264.611.397 317.365.454 58.469.757 253.680.036 312.149.793
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
14.878.131 79.371.219 94.249.350 8.906.126 65.587.674 74.493.800
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
7.403.503 31.581.421 38.984.924 4.770.807 24.362.023 29.132.830
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
7.474.628 47.789.798 55.264.426 4.135.319 41.225.651 45.360.970
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
37.875.926 185.240.178 223.116.104 49.563.631 188.092.362 237.655.993
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.760.749 10.038.677 13.799.426 2.107.149 8.850.539 10.957.688
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.949.177 4.009.612 6.958.789 1.676.174 3.844.105 5.520.279
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
811.572 6.029.065 6.840.637 430.975 5.006.434 5.437.409
Para ve Faiz Swap İşlemleri
31.971.271 171.573.790 203.545.061 45.325.821 175.284.547 220.610.368
Swap Para Alım İşlemleri
1.933.778 58.755.919 60.689.697 3.298.846 66.002.897 69.301.743
Swap Para Satım İşlemleri
21.786.893 39.041.203 60.828.096 30.615.375 40.878.980 71.494.355
Swap Faiz Alım İşlemleri
4.125.300 36.888.334 41.013.634 5.705.800 34.201.335 39.907.135
Swap Faiz Satım İşlemleri
4.125.300 36.888.334 41.013.634 5.705.800 34.201.335 39.907.135
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.719.184 2.260.803 3.979.987 1.021.265 1.947.660 2.968.925
Para Alım Opsiyonları
894.177 1.158.059 2.052.236 491.416 1.047.539 1.538.955
Para Satım Opsiyonları
825.007 1.102.744 1.927.751 529.849 900.121 1.429.970
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
424.722 409.336 834.058 1.109.396 1.055.351 2.164.747
Futures Para Alım İşlemleri
99.986 310.767 410.753 172 1.055.204 1.055.376
Futures Para Satım İşlemleri
324.736 98.569 423.305 1.109.224 147 1.109.371
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 957.572 957.572 0 954.265 954.265
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.046.116.629 321.907.513 1.368.024.142 935.939.092 266.152.722 1.202.091.814
EMANET KIYMETLER
16.031.598 13.866.741 29.898.339 11.281.488 10.473.404 21.754.892
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
5.558.360 0 5.558.360 2.159.679 0 2.159.679
Emanete Alınan Menkul Değerler
758.787 10.867.441 11.626.228 511.150 8.043.418 8.554.568
Tahsile Alınan Çekler
7.756.265 1.631.738 9.388.003 6.632.644 1.314.634 7.947.278
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.956.311 679.660 2.635.971 1.978.015 527.533 2.505.548
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.875 687.902 689.777 0 587.819 587.819
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
595.983.646 189.807.655 785.791.301 540.029.634 160.647.061 700.676.695
Menkul Kıymetler
4.045.752 11.226.429 15.272.181 4.117.442 9.531.425 13.648.867
Teminat Senetleri
438.286 675.313 1.113.599 380.407 590.933 971.340
Emtia
517.485 0 517.485 490.115 0 490.115
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
114.741.415 96.614.149 211.355.564 106.976.494 82.931.319 189.907.813
Diğer Rehinli Kıymetler
476.240.708 81.291.764 557.532.472 428.065.176 67.593.384 495.658.560
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
434.101.385 118.233.117 552.334.502 384.627.970 95.032.257 479.660.227
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.236.330.009 621.035.297 1.857.365.306 1.110.550.765 547.993.440 1.658.544.205


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.529.569 6.765.914
Alınan Faizler
10.312.222 7.524.956
Ödenen Faizler
-5.291.518 -2.869.889
Alınan Temettüler
191.284 69.435
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.927.012 1.440.701
Elde Edilen Diğer Kazançlar
169.985 17.857
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
839.607 621.942
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.044.966 -669.078
Ödenen Vergiler
-1.563.459 -552.568
Diğer
-4.010.598 1.182.558
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-91.232 3.876.311
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
99.062 -81.399
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.364.987 3.540.895
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-5.833.776 -6.596.598
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
396.037 -2.955.738
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.496.586 -593.087
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
8.609.553 8.547.944
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-4.732.997 -1.479.475
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
4.232.462 3.493.769
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.438.337 10.642.225
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.611.890 -833.075
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-124.800 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
25.651 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-246.305 -116.101
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
76.745 2.035
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-6.813.829 -9.051.056
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.448.197 7.970.432
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.700.744 -1.652.760
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.865.253 2.119.388
Diğer
-142.058 -105.013
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
4.912.697 -55.047
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
9.867.552 7.592.712
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.901.359 -7.576.395
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-7.558 11.053
Diğer
-45.938 -82.417
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
552.297 219.290
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.291.441 9.973.393
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
15.425.482 14.387.892
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
20.716.923 24.361.285


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.410.059 1.272.021
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
64.862 -928.473
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
183.494 -111.826
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.096 137
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
180.969 -110.714
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.429 -1.249
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-118.632 -816.647
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-460.583 -751.732
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
312.293 -295.251
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29.658 230.336
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.474.921 343.548


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
22.516.783 47.041.301 69.558.084 15.767.544 38.536.436 54.303.980
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.478.694 35.368.307 39.847.001 2.743.414 26.458.913 29.202.327
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 4.482.168 28.164.896 32.647.064 2.505.740 24.900.717 27.406.457
Bankalar
(3) 1.124 7.093.513 7.094.637 1.117 1.465.586 1.466.703
Para Piyasalarından Alacaklar
(4) 0 109.898 109.898 250.124 92.610 342.734
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-4.598 0 -4.598 -13.567 0 -13.567
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 117.510 355.221 472.731 237.865 333.073 570.938
Devlet Borçlanma Senetleri
86.161 52.081 138.242 202.789 87.413 290.202
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
21.372 0 21.372 25.099 0 25.099
Diğer Finansal Varlıklar
9.977 303.140 313.117 9.977 245.660 255.637
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 8.389.922 9.220.813 17.610.735 5.800.847 9.380.242 15.181.089
Devlet Borçlanma Senetleri
8.382.248 9.220.813 17.603.061 5.793.173 9.380.242 15.173.415
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.674 0 7.674 7.674 0 7.674
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(12) 9.530.657 2.096.960 11.627.617 6.985.418 2.364.208 9.349.626
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
7.768.057 1.887.613 9.655.670 5.842.408 2.106.532 7.948.940
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
1.762.600 209.347 1.971.947 1.143.010 257.676 1.400.686
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
110.970.241 66.991.108 177.961.349 102.376.171 54.959.411 157.335.582
Krediler
(6) 111.976.611 56.702.648 168.679.259 103.582.764 45.775.688 149.358.452
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 10.404.400 10.288.460 20.692.860 9.559.633 9.183.723 18.743.356
Devlet Borçlanma Senetleri
10.404.400 9.717.637 20.122.037 9.559.633 8.621.942 18.181.575
Diğer Finansal Varlıklar
0 570.823 570.823 0 561.781 561.781
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-11.410.770 0 -11.410.770 -10.766.226 0 -10.766.226
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
2.171.292 0 2.171.292 1.892.950 0 1.892.950
İştirakler (Net)
(8) 14.026 0 14.026 14.026 0 14.026
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
14.026 0 14.026 14.026 0 14.026
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(9) 1.874.858 0 1.874.858 1.596.516 0 1.596.516
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.836.812 0 1.836.812 1.558.470 0 1.558.470
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
38.046 0 38.046 38.046 0 38.046
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 282.408 0 282.408 282.408 0 282.408
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
282.408 0 282.408 282.408 0 282.408
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
3.435.674 22 3.435.696 3.476.263 18 3.476.281
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
563.908 0 563.908 504.698 0 504.698
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
563.908 0 563.908 504.698 0 504.698
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(14) 1.865 0 1.865 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(14) 573.470 0 573.470 931.700 0 931.700
DİĞER AKTİFLER (Net)
(16) 4.643.057 88.029 4.731.086 3.779.894 5.028.263 8.808.157
VARLIKLAR TOPLAMI
144.876.290 114.120.460 258.996.750 128.729.220 98.524.128 227.253.348
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 65.879.147 87.701.870 153.581.017 48.414.473 82.145.258 130.559.731
ALINAN KREDİLER
(3) 505.819 20.328.339 20.834.158 486.735 19.705.289 20.192.024
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 3.516.674 10.278.109 13.794.783 4.376.444 10.112.950 14.489.394
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 3.332.179 15.238.594 18.570.773 1.554.964 11.951.421 13.506.385
Bonolar
3.332.179 1.749.093 5.081.272 1.502.745 829.044 2.331.789
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
13.489.501 13.489.501 52.219 11.122.377 11.174.596
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.512.030 2.998.745 5.510.775 4.773.704 3.303.648 8.077.352
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(2) 2.481.356 2.310.087 4.791.443 4.754.603 2.416.086 7.170.689
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(8) 30.674 688.658 719.332 19.101 887.562 906.663
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 424.025 488 424.513 444.009 2.666 446.675
KARŞILIKLAR
(9) 1.063.560 0 1.063.560 1.064.819 0 1.064.819
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
546.397 0 546.397 589.451 0 589.451
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
517.163 0 517.163 475.368 0 475.368
CARİ VERGİ BORCU
(10) 0 0 0 1.063.699 0 1.063.699
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 7.948.775 7.948.775 0 6.704.294 6.704.294
Krediler
0 7.948.775 7.948.775 0 6.704.294 6.704.294
Diğer Borçlanma Araçları
0
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2611 Değişim: 0,91%
Düşük 9,1719 15.10.2021 Yüksek 9,2787
Açılış: 9,1774
10,7467 Değişim: 0,69%
Düşük 10,6401 15.10.2021 Yüksek 10,7771
Açılış: 10,6733
526,09 Değişim: -0,78%
Düşük 523,50 15.10.2021 Yüksek 531,54
Açılış: 530,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.