KAP ***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

29.07.2021 - 18:44
KAP ***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri lirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -76.340 101.267 0 -269.687 -565.855 11.353.778 0 2.864.094 16.757.971 7.337 16.765.308
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -76.340 101.267 0 -269.687 -565.855 11.353.778 0 2.864.094 16.757.971 7.337 16.765.308
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 107 20.937 0 -591.591 -225.750 0 0 1.364.649 568.352 433 568.785
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.864.094 0 -2.864.094 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.864.094 0 -2.864.094 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -76.233 122.204 0 -861.278 -791.605 14.217.872 0 1.364.649 17.326.323 7.770 17.334.093
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -111.564 0 0 -475.892 -603.133 14.217.872 101.267 2.753.783 19.233.047 8.181 19.241.228
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -111.564 0 0 -475.892 -603.133 14.217.872 101.267 2.753.783 19.233.047 8.181 19.241.228
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -366.775 250.198 0 0 1.488.471 1.372.812 491 1.373.303
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.855.050 -101.267 -2.753.783 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.855.050 -101.267 -2.753.783 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -110.646 0 0 -842.667 -352.935 17.072.922 0 1.488.471 20.605.859 8.672 20.614.531


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
191.102.151 298.878.560 489.980.711 175.404.906 281.234.421 456.639.327
GARANTİ VE KEFALETLER
(1), (2), (3), (4) 11.868.503 25.422.814 37.291.317 11.604.589 21.520.352 33.124.941
Teminat Mektupları
11.719.793 13.434.527 25.154.320 11.304.977 11.362.429 22.667.406
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
533.825 91.504 625.329 474.847 84.162 559.009
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
6.774.604 13.343.023 20.117.627 6.665.357 11.278.267 17.943.624
Diğer Teminat Mektupları
4.411.364 0 4.411.364 4.164.773 0 4.164.773
Banka Kredileri
70.610 6.923.328 6.993.938 198.490 6.640.108 6.838.598
İthalat Kabul Kredileri
70.610 6.923.328 6.993.938 198.490 6.640.108 6.838.598
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
78.100 5.064.959 5.143.059 101.122 3.517.815 3.618.937
Belgeli Akreditifler
78.100 4.748.370 4.826.470 101.122 3.315.757 3.416.879
Diğer Akreditifler
0 316.589 316.589 0 202.058 202.058
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
126.068.637 10.112.390 136.181.027 104.983.869 7.321.485 112.305.354
Cayılamaz Taahhütler
(1) 67.399.069 6.299.740 73.698.809 58.424.722 6.640.330 65.065.052
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
767.533 3.980.526 4.748.059 1.358.290 3.478.001 4.836.291
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
22.646.994 871 22.647.865 18.075.052 734 18.075.786
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.877.633 0 2.877.633 2.423.033 0 2.423.033
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
33.096 0 33.096 27.046 0 27.046
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
40.100.462 0 40.100.462 35.495.520 0 35.495.520
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
56.087 0 56.087 83.078 0 83.078
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
917.264 2.318.343 3.235.607 962.703 3.161.595 4.124.298
Cayılabilir Taahhütler
58.669.568 3.812.650 62.482.218 46.559.147 681.155 47.240.302
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
58.167.906 2.793.833 60.961.739 46.090.007 0 46.090.007
Diğer Cayılabilir Taahhütler
501.662 1.018.817 1.520.479 469.140 681.155 1.150.295
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5), (6) 53.165.011 263.343.356 316.508.367 58.816.448 252.392.584 311.209.032
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
15.360.355 78.103.178 93.463.533 9.249.782 64.290.416 73.540.198
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
7.885.727 30.313.380 38.199.107 5.114.463 23.064.765 28.179.228
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
7.474.628 47.789.798 55.264.426 4.135.319 41.225.651 45.360.970
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
37.804.656 185.240.178 223.044.834 49.566.666 188.102.168 237.668.834
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.689.479 10.038.677 13.728.156 2.110.184 8.853.435 10.963.619
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.877.907 4.009.612 6.887.519 1.676.174 3.847.001 5.523.175
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
811.572 6.029.065 6.840.637 434.010 5.006.434 5.440.444
Para ve Faiz Swap İşlemleri
31.971.271 171.573.790 203.545.061 45.325.821 175.291.457 220.617.278
Swap Para Alım İşlemleri
1.933.778 58.755.919 60.689.697 3.298.846 66.005.831 69.304.677
Swap Para Satım İşlemleri
21.786.893 39.041.203 60.828.096 30.615.375 40.882.956 71.498.331
Swap Faiz Alım İşlemleri
4.125.300 36.888.334 41.013.634 5.705.800 34.201.335 39.907.135
Swap Faiz Satım İşlemleri
4.125.300 36.888.334 41.013.634 5.705.800 34.201.335 39.907.135
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.719.184 2.260.803 3.979.987 1.021.265 1.947.660 2.968.925
Para Alım Opsiyonları
894.177 1.158.059 2.052.236 491.416 1.047.539 1.538.955
Para Satım Opsiyonları
825.007 1.102.744 1.927.751 529.849 900.121 1.429.970
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
424.722 409.336 834.058 1.109.396 1.055.351 2.164.747
Futures Para Alım İşlemleri
99.986 310.767 410.753 172 1.055.204 1.055.376
Futures Para Satım İşlemleri
324.736 98.569 423.305 1.109.224 147 1.109.371
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 957.572 957.572 0 954.265 954.265
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.258.780.732 328.492.261 1.587.272.993 1.239.470.065 271.678.813 1.511.148.878
EMANET KIYMETLER
228.695.701 20.451.489 249.147.190 314.812.461 15.999.495 330.811.956
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
7.774.196 9 7.774.205 4.313.984 25.795 4.339.779
Emanete Alınan Menkul Değerler
157.739.068 10.867.441 168.606.509 255.806.221 8.043.418 263.849.639
Tahsile Alınan Çekler
9.171.909 1.931.128 11.103.037 7.616.483 1.484.681 9.101.164
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.051.587 858.057 2.909.644 2.096.904 686.232 2.783.136
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
51.958.941 6.794.854 58.753.795 44.978.869 5.759.369 50.738.238
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
595.983.646 189.807.655 785.791.301 540.029.634 160.647.061 700.676.695
Menkul Kıymetler
4.045.752 11.226.429 15.272.181 4.117.442 9.531.425 13.648.867
Teminat Senetleri
438.286 675.313 1.113.599 380.407 590.933 971.340
Emtia
517.485 0 517.485 490.115 0 490.115
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
114.741.415 96.614.149 211.355.564 106.976.494 82.931.319 189.907.813
Diğer Rehinli Kıymetler
476.240.708 81.291.764 557.532.472 428.065.176 67.593.384 495.658.560
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
434.101.385 118.233.117 552.334.502 384.627.970 95.032.257 479.660.227
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.449.882.883 627.370.821 2.077.253.704 1.414.874.971 552.913.234 1.967.788.205


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.504.866 6.422.790
Alınan Faizler
11.024.437 7.845.860
Ödenen Faizler
-5.611.638 -3.123.491
Alınan Temettüler
1.104 106
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.080.352 1.560.587
Elde Edilen Diğer Kazançlar
185.858 31.853
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
871.242 676.945
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.098.991 -694.171
Ödenen Vergiler
-1.594.440 -607.980
Diğer
-4.353.058 733.081
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
376.244 4.801.513
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-51.039 -78.220
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.365.852 3.541.849
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-5.673.170 -6.698.460
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
294.638 -3.106.679
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.496.586 -593.087
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
8.632.313 8.465.547
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-5.124.953 -654.569
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.160.893 3.925.132
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.881.110 11.224.303
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.549.155 -831.711
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-274.145 -112.893
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
77.729 3.332
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-6.820.044 -9.051.426
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.448.197 7.970.432
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.700.744 -1.652.760
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.865.253 2.119.388
Diğer
-145.401 -107.784
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
5.269.942 -556.119
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
10.218.411 7.101.854
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.901.359 -7.576.395
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
-47.110 -81.578
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
552.297 219.290
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
6.154.194 10.055.763
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
15.883.101 14.814.910
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
22.037.295 24.870.673


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.488.962 1.365.082
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-115.659 -796.297
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
918 21.044
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.137 136
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 22.157
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-219 -1.249
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-116.577 -817.341
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-458.073 -750.087
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
311.709 -297.578
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29.787 230.324
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.373.303 568.785


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
23.805.109 47.157.427 70.962.536 16.143.002 38.560.665 54.703.667
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.691.532 35.477.013 41.168.545 3.190.476 26.470.545 29.661.021
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 4.482.168 28.164.896 32.647.064 2.505.744 24.900.717 27.406.461
Bankalar
(3) 41.784 7.202.250 7.244.034 38.518 1.477.238 1.515.756
Para Piyasalarından Alacaklar
(4) 1.172.180 109.898 1.282.078 659.782 92.610 752.392
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
11.548.466 8.474.644 6.162.304 4.137.177
Kredilerden Alınan Faizler
8.867.794 6.681.158 4.682.435 3.240.617
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
170.224 13.568 111.768 6.807
Bankalardan Alınan Faizler
29.730 58.525 17.329 23.579
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
42.856 111.928 16.726 57.083
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.785.290 1.220.974 991.934 617.222
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
12.647 16.054 3.173 9.465
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
758.289 536.154 431.423 258.520
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.014.354 668.766 557.338 349.237
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
375.725 281.668 194.954 141.874
Diğer Faiz Gelirleri
276.847 106.823 147.158 49.995
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -6.248.872 -3.582.051 -3.446.574 -1.727.808
Mevduata Verilen Faizler
-4.073.999 -1.974.367 -2.305.893 -917.616
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-855.078 -679.276 -439.850 -341.632
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-583.297 -250.593 -307.702 -130.809
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-681.578 -557.247 -370.337 -280.153
Kiralama Faiz Giderleri
-29.960 -28.056 -14.276 -13.905
Diğer Faiz Giderleri
-24.960 -92.512 -8.516 -43.693
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
5.299.594 4.892.593 2.715.730 2.409.369
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.660.615 1.277.823 886.772 571.767
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.079.866 1.548.591 1.124.729 127.687 89.432 65.946 47.026
Diğer
1.952.179 1.459.159 1.058.783 639.441
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-419.251 -270.768 -237.957 -114.700
Gayri Nakdi Kredilere
-1.620 -843 -774 -186
Diğer
-417.631 -269.925 -237.183 -114.514
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 1.104 106 758 106
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -1.862.112 -970.280 -947.038 -476.198
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
61.546 174.714 57.351 109.381
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-2.321.960 -1.392.799 -1.090.147 -655.893
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
398.302 247.805 85.758 70.314
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 185.858 31.853 30.635 18.976
FAALİYET BRÜT KÂRI
5.285.059 5.232.095 2.686.857 2.524.020
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -976.414 -1.351.257 -391.669 -694.991
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-62.514 -76.292 -21.564 -36.347
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.031.471 -972.831 -539.412 -468.701
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -1.333.012 -1.164.944 -684.107 -563.387
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.881.648 1.666.771 1.050.105 760.594
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
57.996 42.067 28.228 19.784
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 1.939.644 1.708.838 1.078.333 780.378
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -450.682 -343.756 -240.967 -164.112
Cari Vergi Karşılığı
-81.848 -68.684 -31.215 -58.098
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.042.918 -610.913 327.999 -238.443
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
674.084 335.841 -537.751 132.429
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 1.488.962 1.365.082 837.366 616.266
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 0,51% Hacim : 12.551 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.381 27.09.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,8216 Değişim: -0,50%
Düşük 8,8073 27.09.2021 Yüksek 8,8933
Açılış: 8,866
10,3337 Değişim: -0,96%
Düşük 10,3104 27.09.2021 Yüksek 10,4434
Açılış: 10,4335
497,44 Değişim: -0,32%
Düşük 495,28 27.09.2021 Yüksek 503,18
Açılış: 499,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.