KAP ***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

29.04.2021 - 20:09
KAP ***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -73.337 1.046.855 0 -272.254 -566.111 10.577.034 2.622.157 0 16.685.058
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -73.337 1.046.855 0 -272.254 -566.111 10.577.034 2.622.157 0 16.685.058
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 145 -128.338 0 -1.028.276 -266.871 0 0 766.067 -657.273
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.622.157 -2.622.157 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.622.157 -2.622.157 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -73.192 918.517 0 -1.300.530 -832.982 13.199.191 0 766.067 16.027.785
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -106.814 1.270.721 0 -475.449 -604.217 13.199.191 2.588.276 0 19.222.422
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -106.814 1.270.721 0 -475.449 -604.217 13.199.191 2.588.276 0 19.222.422
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 540 -30.029 0 -746.739 457.898 0 0 696.830 378.500
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.588.276 -2.588.276 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.588.276 -2.588.276 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -106.274 1.240.692 0 -1.222.188 -146.319 15.787.467 0 696.830 19.600.922


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
180.974.783 291.494.480 472.469.263 174.611.673 281.840.718 456.452.391
GARANTİ VE KEFALETLER
(1), (2), (3), (4) 11.946.858 24.888.350 36.835.208 11.627.187 21.520.352 33.147.539
Teminat Mektupları
11.666.083 13.126.612 24.792.695 11.327.575 11.362.429 22.690.004
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
503.998 82.866 586.864 474.847 84.162 559.009
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
6.821.595 13.043.746 19.865.341 6.666.383 11.278.267 17.944.650
Diğer Teminat Mektupları
4.340.490 0 4.340.490 4.186.345 0 4.186.345
Banka Kredileri
201.790 7.734.912 7.936.702 198.490 6.640.108 6.838.598
İthalat Kabul Kredileri
201.790 7.734.912 7.936.702 198.490 6.640.108 6.838.598
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
78.985 4.026.826 4.105.811 101.122 3.517.815 3.618.937
Belgeli Akreditifler
78.985 3.787.641 3.866.626 101.122 3.315.757 3.416.879
Diğer Akreditifler
0 239.185 239.185 0 202.058 202.058
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
115.390.669 10.610.760 126.001.429 104.514.729 6.640.330 111.155.059
Cayılamaz Taahhütler
(1) 62.542.989 7.718.222 70.261.211 58.424.722 6.640.330 65.065.052
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
882.622 5.425.762 6.308.384 1.358.290 3.478.001 4.836.291
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
19.818.134 833 19.818.967 18.075.052 734 18.075.786
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.914.658 0 2.914.658 2.423.033 0 2.423.033
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
29.936 0 29.936 27.046 0 27.046
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
37.824.852 0 37.824.852 35.495.520 0 35.495.520
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
86.577 0 86.577 83.078 0 83.078
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
986.210 2.291.627 3.277.837 962.703 3.161.595 4.124.298
Cayılabilir Taahhütler
52.847.680 2.892.538 55.740.218 46.090.007 0 46.090.007
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
52.847.680 2.892.538 55.740.218 46.090.007 0 46.090.007
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5), (6) 53.637.256 255.995.370 309.632.626 58.469.757 253.680.036 312.149.793
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
14.986.099 76.585.928 91.572.027 8.906.126 65.587.674 74.493.800
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
7.491.272 30.644.254 38.135.526 4.770.807 24.362.023 29.132.830
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
7.494.827 45.941.674 53.436.501 4.135.319 41.225.651 45.360.970
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
38.651.157 179.409.442 218.060.599 49.563.631 188.092.362 237.655.993
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.092.709 7.408.095 10.500.804 2.107.149 8.850.539 10.957.688
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.229.760 2.927.234 5.156.994 1.676.174 3.844.105 5.520.279
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
862.949 4.480.861 5.343.810 430.975 5.006.434 5.437.409
Para ve Faiz Swap İşlemleri
33.770.917 168.444.200 202.215.117 45.325.821 175.284.547 220.610.368
Swap Para Alım İşlemleri
3.067.152 57.857.203 60.924.355 3.298.846 66.002.897 69.301.743
Swap Para Satım İşlemleri
22.347.165 37.325.055 59.672.220 30.615.375 40.878.980 71.494.355
Swap Faiz Alım İşlemleri
4.178.300 36.630.971 40.809.271 5.705.800 34.201.335 39.907.135
Swap Faiz Satım İşlemleri
4.178.300 36.630.971 40.809.271 5.705.800 34.201.335 39.907.135
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.272.331 1.943.144 3.215.475 1.021.265 1.947.660 2.968.925
Para Alım Opsiyonları
858.781 774.424 1.633.205 491.416 1.047.539 1.538.955
Para Satım Opsiyonları
413.550 1.168.720 1.582.270 529.849 900.121 1.429.970
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
515.200 531.623 1.046.823 1.109.396 1.055.351 2.164.747
Futures Para Alım İşlemleri
515.142 58 515.200 172 1.055.204 1.055.376
Futures Para Satım İşlemleri
58 531.565 531.623 1.109.224 147 1.109.371
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 1.082.380 1.082.380 0 954.265 954.265
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
994.748.844 297.525.613 1.292.274.457 935.939.092 266.152.722 1.202.091.814
EMANET KIYMETLER
14.409.641 10.442.053 24.851.694 11.281.488 10.473.404 21.754.892
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
3.984.855 0 3.984.855 2.159.679 0 2.159.679
Emanete Alınan Menkul Değerler
903.796 7.730.458 8.634.254 511.150 8.043.418 8.554.568
Tahsile Alınan Çekler
7.630.073 1.576.645 9.206.718 6.632.644 1.314.634 7.947.278
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.888.917 481.032 2.369.949 1.978.015 527.533 2.505.548
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
2.000 653.918 655.918 0 587.819 587.819
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
570.739.836 178.193.282 748.933.118 540.029.634 160.647.061 700.676.695
Menkul Kıymetler
4.146.066 10.332.658 14.478.724 4.117.442 9.531.425 13.648.867
Teminat Senetleri
383.319 641.036 1.024.355 380.407 590.933 971.340
Emtia
494.035 0 494.035 490.115 0 490.115
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
110.294.244 91.070.084 201.364.328 106.976.494 82.931.319 189.907.813
Diğer Rehinli Kıymetler
455.422.172 76.149.504 531.571.676 428.065.176 67.593.384 495.658.560
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
409.599.367 108.890.278 518.489.645 384.627.970 95.032.257 479.660.227
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.175.723.627 589.020.093 1.764.743.720 1.110.550.765 547.993.440 1.658.544.205


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-5.635.814 4.345.687
Alınan Faizler
4.697.680 3.807.574
Ödenen Faizler
-1.764.125 -1.604.493
Alınan Temettüler
59.166 49.900
Alınan Ücret ve Komisyonlar
866.640 811.041
Elde Edilen Diğer Kazançlar
147.115 9.187
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
416.891 436.726
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-598.903 -443.124
Ödenen Vergiler
-1.292.993 -407.069
Diğer
-8.167.285 1.685.945
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
9.563.828 -1.377.806
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
158.022 120.327
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-551.105 -3.772.638
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.638.042 -4.885.681
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
103.618 -2.582.829
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-344.638 152.262
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
11.454.163 8.530.957
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-597.731 -2.929.233
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.979.541 3.989.029
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.928.014 2.967.881
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-380.618 -293.207
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-114.480 -46.891
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
48.992 228
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.896.230 -3.586.474
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.080.461 3.000.863
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-955.110 -986.743
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.115
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.317.892 3.868.122
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.736.711 -4.006.135
İhraç Edilen Sermaye Araçları
6.287.161 3.381.041
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
15.425.482 14.387.892
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
21. -128.193
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-933.422 -1.318.304
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
572.371 -342.141
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
54.303.980
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.789.264 39.054.235 41.843.499 2.743.414 26.458.913 29.202.327
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 1.791.209 28.951.888 30.743.097 2.505.740 24.900.717 27.406.457
Bankalar
(3) 1.001.613 9.997.247 10.998.860 1.117 1.465.586 1.466.703
Para Piyasalarından Alacaklar
(4) 30.016 105.100 135.116 250.124 92.610 342.734
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-33.574 0 -33.574 -13.567 0 -13.567
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 65.713 343.299 409.012 237.865 333.073 570.938
Devlet Borçlanma Senetleri
36.282 68.733 105.015 202.789 87.413 290.202
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
19.454 0 19.454 25.099 0 25.099
Diğer Finansal Varlıklar
9.977 274.566 284.543 9.977 245.660 255.637
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 6.855.992 9.189.172 16.045.164 5.800.847 9.380.242 15.181.089
Devlet Borçlanma Senetleri
6.848.318 9.189.172 16.037.490 5.793.173 9.380.242 15.173.415
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.674 0 7.674 7.674 0 7.674
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(12) 11.908.458 2.199.472 14.107.930 6.985.418 2.364.208 9.349.626
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
10.049.419 1.961.294 12.010.713 5.842.408 2.106.532 7.948.940
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
1.859.039 238.178 2.097.217 1.143.010 257.676 1.400.686
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
105.854.552 60.542.619 166.397.171 102.376.171 54.959.411 157.335.582
Krediler
(6) 107.401.937 50.645.475 158.047.412 103.582.764 45.775.688 149.358.452
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 9.595.035 9.897.144 19.492.179 9.559.633 9.183.723 18.743.356
Devlet Borçlanma Senetleri
9.595.035 9.256.994 18.852.029 9.559.633 8.621.942 18.181.575
Diğer Finansal Varlıklar
0 640.150 640.150 0 561.781 561.781
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-11.142.420 0 -11.142.420 -10.766.226 0 -10.766.226
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 26.347 0 26.347 0 0 0
Satış Amaçlı
26.347 0 26.347 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.936.375 0 1.936.375 1.892.950 0 1.892.950
İştirakler (Net)
(8) 14.026 0 14.026 14.026 0 14.026
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
14.026 0 14.026 14.026 0 14.026
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(9) 1.639.941 0 1.639.941 1.596.516 0 1.596.516
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.601.895 0 1.601.895 1.558.470 0 1.558.470
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
38.046 0 38.046 38.046 0 38.046
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 282.408 0 282.408 282.408 0 282.408
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
282.408 0 282.408 282.408 0 282.408
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
3.411.929 20 3.411.949 3.476.263 18 3.476.281
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
534.052 0 534.052 504.698 0 504.698
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
534.052 0 534.052 504.698 0 504.698
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(14) 613 0 613 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(14) 822.583 0 822.583 931.700 0 931.700
DİĞER AKTİFLER (Net)
(16) 4.115.220 76.604 4.191.824 3.779.894 5.028.263 8.808.157
VARLIKLAR TOPLAMI
138.321.098 111.405.421 249.726.519 128.729.220 98.524.128 227.253.348
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 61.817.543 86.692.914 148.510.457 48.414.473 82.145.258 130.559.731
ALINAN KREDİLER
(3) 488.369 21.342.943 21.831.312 486.735 19.705.289 20.192.024
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 3.128.032 10.923.057 14.051.089 4.376.444 10.112.950 14.489.394
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 1.814.522 12.605.684 14.420.206 1.554.964 11.951.421 13.506.385
Bonolar
1.814.522 124.890 1.939.412 1.502.745 829.044 2.331.789
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 12.480.794 12.480.794 52.219 11.122.377 11.174.596
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3.318.835 3.074.192 6.393.027 4.773.704 3.303.648 8.077.352
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(2) 3.269.933 2.472.272 5.742.205 4.754.603 2.416.086 7.170.689
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(8) 48.902 601.920 650.822 19.101 887.562 906.663
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 421.860 2.057 423.917 444.009 2.666 446.675
KARŞILIKLAR
(9) 985.226 0 985.226 1.064.819 0 1.064.819
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
466.569 0 466.569 589.451 0 589.451
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
518.657 0 518.657 475.368 0 475.368
CARİ VERGİ BORCU
(10) 0 0 0 1.063.699 0 1.063.699
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 7.744.136 7.744.136 0 6.704.294 6.704.294
Krediler
0 7.744.136 7.744.136 0 6.704.294 6.704.294
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
7.761.561 8.004.666 15.766.227 6.916.521 5.010.033 11.926.554
ÖZKAYNAKLAR
21.434.708 -1.833.786 19.600.922 20.422.006 -1.199.585 19.222.421
Ödenmiş Sermaye
(13) 3.350.000 0 3.350.000 3.350.000 0 3.350.000
Sermaye Yedekleri
714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İhraç Primleri
(14) 714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.134.418 0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
15.117.467 0 15.117.467 12.529.191 0 12.529.191
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
696.830 0 696.830 2.588.276 0 2.588.276
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 101.267 0 101.267
Dönem Net Kâr veya Zararı
696.830 0 696.830 2.487.009 0 2.487.009
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
101.170.656 148.555.863 249.726.519 89.517.374 137.735.974 227.253.348


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 5.089.303 4.157.761
Kredilerden Alınan Faizler
4.211.823 3.471.076
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
58.456 6.761
Bankalardan Alınan Faizler
11.276 34.175
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
9.533 41.337
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
791.287 600.699
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
7.405 3.536
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
326.866 277.634
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
457.016 319.529
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
6.928 3.713
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -2.625.811 -1.755.475
Mevduata Verilen Faizler
-1.771.309 -1.062.270
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-305.875 -271.909
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-258.996 -111.210
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-258.083 -247.067
Kiralama Faiz Giderleri
-16.444 -15.400
Diğer Faiz Giderleri
-15.104 -47.619
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
2.463.492 2.402.286
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
704.417 653.639
Alınan Ücret ve Komisyonlar
866.313 804.260
Gayri Nakdi Kredilerden
61.755 42.406
Diğer
804.558 761.854
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-161.896 -150.621
Gayri Nakdi Kredilere
-636 -606
Diğer
-161.260 -150.015
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 190.888 128.041
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -974.495 -544.649
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-7.329 60.735
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.260.863 -775.400
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
293.697 170.016
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 147.115 9.187
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.531.417 2.648.504
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -538.506 -641.325
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-40.950 -39.945
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-454.184 -471.277
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -619.755 -577.937
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
878.022 918.020
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 878.022 918.020
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -181.192 -151.953
Cari Vergi Karşılığı
22.674
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
1.189.724 198.256
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-1.370.916 -372.883
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 696.830 766.067
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 696.830 766.067
Grubun Karı (Zararı)
696.830 766.067
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,02080000 0,02290000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932778


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,00% Hacim : 18.203 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.448 10.05.2021 Yüksek 1.462
Açılış: 1.449
8,2838 Değişim: 0,14%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,2872
Açılış: 8,2722
10,0870 Değişim: 0,48%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,0983
Açılış: 10,0384
487,85 Değişim: -0,13%
Düşük 486,64 11.05.2021 Yüksek 489,26
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.