KAP ***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

28.01.2021 - 19:11
KAP ***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -52.953 44.291 0 -496.342 397.164 8.781.070 0 2.572.708 14.596.652 6.791 14.603.443
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -52.953 44.291 0 -496.342 397.164 8.781.070 0 2.572.708 14.596.652 6.791 14.603.443
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -23.387 56.976 0 226.655 -963.019 0 0 2.864.094 2.161.319 546 2.161.865
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.572.708 0 -2.572.708 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.572.708 0 -2.572.708 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -76.340 101.267 0 -269.687 -565.855 11.353.778 0 2.864.094 16.757.971 7.337 16.765.308
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -76.340 101.267 0 -269.687 -565.855 11.353.778 0 2.864.094 16.757.971 7.337 16.765.308
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 -101.267 0 0 0 0 101.267 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 -101.267 0 0 0 0 101.267 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -76.340 0 0 -269.687 -565.855 11.353.778 101.267 2.864.094 16.757.971 7.337 16.765.308
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -35.224 0 0 -206.205 -37.278 0 0 2.753.783 2.475.076 844 2.475.920
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.864.094 0 -2.864.094 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.864.094 0 -2.864.094 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -111.564 0 0 -475.892 -603.133 14.217.872 101.267 2.753.783 19.233.047 8.181 19.241.228


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
175.404.906 281.234.421 456.639.327 143.685.259 223.417.578 367.102.837
GARANTİ VE KEFALETLER
(1), (2), (3), (4) 11.604.589 21.520.352 33.124.941 10.257.777 18.245.467 28.503.244
Teminat Mektupları
11.304.977 11.362.429 22.667.406 10.167.212 9.846.193 20.013.405
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
474.847 84.162 559.009 419.645 66.525 486.170
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
6.665.357 11.278.267 17.943.624 5.338.469 9.779.668 15.118.137
Diğer Teminat Mektupları
4.164.773 0 4.164.773 4.409.098 0 4.409.098
Banka Kredileri
198.490 6.640.108 6.838.598 22.742 5.799.601 5.822.343
İthalat Kabul Kredileri
198.490 6.640.108 6.838.598 22.742 5.799.601 5.822.343
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
101.122 3.517.815 3.618.937 67.823 2.599.673 2.667.496
Belgeli Akreditifler
101.122 3.315.757 3.416.879 67.823 2.000.767 2.068.590
Diğer Akreditifler
0 202.058 202.058 0 598.906 598.906
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
104.983.869 7.321.485 112.305.354 82.504.459 6.301.824 88.806.283
Cayılamaz Taahhütler
(1) 58.424.722 6.640.330 65.065.052 47.699.180 5.245.759 52.944.939
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.358.290 3.478.001 4.836.291 1.326.013 4.004.529 5.330.542
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
18.075.052 734 18.075.786 14.309.356 594 14.309.950
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.423.033 0 2.423.033 2.377.515 0 2.377.515
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
27.046 0 27.046 29.197 0 29.197
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
35.495.520 0 35.495.520 28.781.240 0 28.781.240
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
83.078 0 83.078 71.447 0 71.447
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
962.703 3.161.595 4.124.298 804.412 1.240.636 2.045.048
Cayılabilir Taahhütler
46.559.147 681.155 47.240.302 34.805.279 1.056.065 35.861.344
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
46.090.007 0 46.090.007 34.741.148 748.047 35.489.195
Diğer Cayılabilir Taahhütler
469.140 681.155 1.150.295 64.131 308.018 372.149
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5), (6) 58.816.448 252.392.584 311.209.032 50.923.023 198.870.287 249.793.310
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
9.249.782 64.290.416 73.540.198 16.995.877 63.215.920 80.211.797
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
5.114.463 23.064.765 28.179.228 6.993.716 23.111.386 30.105.102
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
4.135.319 41.225.651 45.360.970 10.002.161 40.104.534 50.106.695
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
49.566.666 188.102.168 237.668.834 33.927.146 135.654.367 169.581.513
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.110.184 8.853.435 10.963.619 2.837.474 5.228.896 8.066.370
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.676.174 3.847.001 5.523.175 2.234.775 1.792.339 4.027.114
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
434.010 5.006.434 5.440.444 602.699 3.436.557 4.039.256
Para ve Faiz Swap İşlemleri
45.325.821 175.291.457 220.617.278 25.285.071 121.572.364 146.857.435
Swap Para Alım İşlemleri
3.298.846 66.005.831 69.304.677 7.167.491 36.906.553 44.074.044
Swap Para Satım İşlemleri
30.615.375 40.882.956 71.498.331 18.017.580 25.893.831 43.911.411
Swap Faiz Alım İşlemleri
5.705.800 34.201.335 39.907.135 50.000 29.385.990 29.435.990
Swap Faiz Satım İşlemleri
5.705.800 34.201.335 39.907.135 50.000 29.385.990 29.435.990
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.021.265 1.947.660 2.968.925 5.705.403 7.537.454 13.242.857
Para Alım Opsiyonları
491.416 1.047.539 1.538.955 1.385.083 5.219.625 6.604.708
Para Satım Opsiyonları
529.849 900.121 1.429.970 4.320.320 2.317.829 6.638.149
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
1.109.396 1.055.351 2.164.747 99.198 97.912 197.110
Futures Para Alım İşlemleri
172 1.055.204 1.055.376 99.198 0 99.198
Futures Para Satım İşlemleri
1.109.224 147 1.109.371 0 97.912 97.912
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 954.265 954.265 0 1.217.741 1.217.741
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.239.470.065 271.678.813 1.511.148.878 923.222.865 199.370.349 1.122.593.214
EMANET KIYMETLER
314.812.461 15.999.495 330.811.956 187.995.356 10.355.208 198.350.564
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.313.984 25.795 4.339.779 4.535.551 7.095 4.542.646
Emanete Alınan Menkul Değerler
255.806.221 8.043.418 263.849.639 141.145.402 4.607.369 145.752.771
Tahsile Alınan Çekler
7.616.483 1.484.681 9.101.164 5.587.773 1.187.437 6.775.210
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.096.904 686.232 2.783.136 1.748.473 419.279 2.167.752
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
44.978.869 5.759.369 50.738.238 34.978.157 4.134.028 39.112.185
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
540.029.634 160.647.061 700.676.695 441.122.637 119.044.468 560.167.105
Menkul Kıymetler
4.117.442 9.531.425 13.648.867 3.572.768 8.761.567 12.334.335
Teminat Senetleri
380.407 590.933 971.340 398.506 82.436 480.942
Emtia
490.115 0 490.115 476.476 0 476.476
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
106.976.494 82.931.319 189.907.813 102.041.042 61.972.389 164.013.431
Diğer Rehinli Kıymetler
428.065.176 67.593.384 495.658.560 334.633.845 48.228.076 382.861.921
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
384.627.970 95.032.257 479.660.227 294.104.872 69.970.673 364.075.545
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.414.874.971 552.913.234 1.967.788.205 1.066.908.124 422.787.927 1.489.696.051


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
11.616.021 10.184.799
Alınan Faizler
16.125.355 18.081.879
Ödenen Faizler
-6.961.676 -12.860.323
Alınan Temettüler
5.257 2.934
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.191.815 3.514.697
Elde Edilen Diğer Kazançlar
82.214 146.658
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.581.512 1.503.939
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.045.956 -1.236.844
Ödenen Vergiler
44.487 -768.255
Diğer
-406.987 1.800.114
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-8.659.897 -1.894.003
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-243.915 -222.751
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-5.543.606 2.867.541
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-19.678.277 -14.048.513
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.508.168 -1.718.085
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-864.560 1.787.924
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
12.514.739 12.329.077
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.254.850 -3.338.332
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
7.409.040 449.136
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.956.124 8.290.796
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.471.636 -4.986.347
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-644.336 -246.657
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
139.188 26.747
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-11.982.290 -6.477.428
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
11.307.390 3.797.849
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-2.333.458 -3.406.328
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.260.925 1.496.516
Diğer
-219.055 -177.046
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
198.848 1.969.590
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
15.206.569 4.459.394
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-14.948.681 -2.293.410
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-59.040 0
Diğer
0 -196.394
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-615.145 356.419
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.068.191 5.630.458
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.814.910 9.184.452
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
15.883.101 14.814.910


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.754.627 2.864.640
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-278.707 -702.775
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-35.224 33.589
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42.130 -29.985
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 60.293
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.906 3.281
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-243.483 -736.364
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-245.822 280.269
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-30.174 -1.233.787
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
32.513 217.154
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.475.920 2.161.865


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
16.143.002 38.560.665 54.703.667 16.549.802 27.187.638 43.737.440
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.190.476 26.470.545 29.661.021 4.749.207 18.322.590 23.071.797
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 2.505.744 24.900.717 27.406.461 1.127.558 17.622.984 18.750.542
Bankalar
(3) 38.518 1.477.238 1.515.756 403.520 699.615 1.103.135
Para Piyasalarından Alacaklar
(4) 659.782 92.610 752.392 3.225.937 0 3.225.937
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-13.568 -20 -13.588 -7.808 -9 -7.817
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 290.302 333.073 623.375 276.304 103.932 380.236
Devlet Borçlanma Senetleri
204.200 87.413 291.613 209.766 16.398 226.164
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
86.102 0 86.102 24.564 0 24.564
Diğer Finansal Varlıklar
0 245.660 245.660 41.974 87.534 129.508
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 5.802.565 9.387.549 15.190.114 4.787.538 7.558.560 12.346.098
Devlet Borçlanma Senetleri
5.793.173 9.380.242 15.173.415 4.777.207 7.352.489 12.129.696
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
9.392 7.307 16.699 7.674 182.123 189.797
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 2.657 23.948 26.605
Türev Finansal Varlıklar
(12) 6.859.659 2.369.498 9.229.157 6.736.753 1.202.556 7.939.309
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.716.649 2.111.822 7.828.471 5.422.158 1.157.309 6.579.467
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
1.143.010 257.676 1.400.686 1.314.595 45.247 1.359.842
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
105.753.485 59.312.306 165.065.791 85.772.166 47.059.324 132.831.490
Krediler
(6) 102.987.227 45.115.006 148.102.233 83.674.566 35.353.734 119.028.300
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 2.251.723 4.921.075 7.172.798 751.652 4.036.505 4.788.157
Faktoring Alacakları
(7) 1.872.281 338.166 2.210.447 1.330.012 221.571 1.551.583
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(8) 9.559.633 9.183.723 18.743.356 8.588.791 7.592.511 16.181.302
Devlet Borçlanma Senetleri
9.559.633 8.621.942 18.181.575 8.588.791 7.028.183 15.616.974
Diğer Finansal Varlıklar
0 561.781 561.781 0 564.328 564.328
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-10.917.379 -245.664 -11.163.043 -8.572.855 -144.997 -8.717.852
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(17) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
237.920 0 237.920 217.648 0 217.648
İştirakler (Net)
(9) 14.027 0 14.027 5.982 0 5.982
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
14.027 0 14.027 5.982 0 5.982
Bağlı Ortaklıklar (Net)
38.038 0 38.038 38.038 0 38.038
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
38.038 0 38.038 38.038 0 38.038
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 185.855 0 185.855 173.628 0 173.628
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
183.055 0 183.055 170.828 0 170.828
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 3.489.129 56 3.489.185 3.386.959 276 3.387.235
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 520.715 0 520.715 453.366 0 453.366
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
520.715 0 520.715 453.366 0 453.366
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(15) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
29.628 0 29.628 6.248 0 6.248
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(16) 1.034.082 0 1.034.082 445.244 0 445.244
DİĞER AKTİFLER (Net)
(18) 4.589.905 5.348.828 9.938.733 3.091.466 3.356.049 6.447.515
VARLIKLAR TOPLAMI
131.797.866 103.221.855 235.019.721 109.922.899 77.603.287 187.526.186
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 48.284.133 81.990.723 130.274.856 46.775.898 58.724.355 105.500.253
ALINAN KREDİLER
(3) 2.855.756 23.041.134 25.896.890 2.042.956 17.376.361 19.419.317
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 4.881.720 10.112.950 14.994.670 351.897 8.797.038 9.148.935
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 2.772.537 11.951.421 14.723.958 5.070.667 9.280.880 14.351.547
Bonolar
2.561.286 829.044 3.390.330 4.459.553 116.648 4.576.201
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 442.887 0 442.887
Tahviller
211.251 11.122.377 11.333.628 168.227 9.164.232 9.332.459
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4.766.374 3.390.090 8.156.464 3.448.115 1.687.378 5.135.493
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(2) 4.747.273 2.502.528 7.249.801 2.960.728 1.293.589 4.254.317
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(8) 19.101 887.562 906.663 487.387 393.789 881.176
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 428.999 3.076 432.075 421.406 15.879 437.285
KARŞILIKLAR
(9) 1.134.132 0 1.134.132 921.907 0 921.907
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
631.149 0 631.149 560.445 0 560.445
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
502.983 0 502.983 361.462 0 361.462
CARİ VERGİ BORCU
(10) 1.077.742 0 1.077.742 213.410 0 213.410
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 6.704.294 6.704.294 0 5.432.553 5.432.553
Krediler
0 6.704.294 6.704.294 0 5.432.553 5.432.553
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
7.007.486 5.375.926 12.383.412 5.573.013 4.627.165 10.200.178
ÖZKAYNAKLAR
20.440.813 -1.199.585 19.241.228 17.398.475 -633.167 16.765.308
Ödenmiş Sermaye
(13) 3.350.000 0 3.350.000 3.350.000 0 3.350.000
Sermaye Yedekleri
714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İhraç Primleri
(14) 714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-111.564 0 -111.564 -76.340 101.267 24.927
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
120.560 -1.199.585 -1.079.025 -101.108 -734.434 -835.542
Kar Yedekleri
14.217.872 0 14.217.872 11.353.778 0 11.353.778
Yasal Yedekler
736.513 0 736.513 721.459 0 721.459
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
13.481.359 0 13.481.359 10.632.319 0 10.632.319
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
2.855.050 0 2.855.050 2.864.094 0 2.864.094
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
101.267 0 101.267 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.753.783 0 2.753.783 2.864.094 0 2.864.094
Azınlık Payları
8.181 0 8.181 7.337 0 7.337
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
93.649.692 141.370.029 235.019.721 82.217.744 105.308.442 187.526.186


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 17.715.908 19.151.624
Kredilerden Alınan Faizler
13.712.583 15.209.881
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
47.326 190.664
Bankalardan Alınan Faizler
99.777 258.594
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
198.918 243.478
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.817.952 2.427.046
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
28.916 20.091
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.118.543 1.088.038
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.670.493 1.318.917
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
595.737 531.030
Diğer Faiz Gelirleri
243.615 290.931
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -7.440.458 -11.311.525
Mevduata Verilen Faizler
-4.207.905 -7.816.808
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.416.198 -1.494.179
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-498.781 -427.454
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.091.416 -1.491.444
Kiralama Faiz Giderleri
-53.928 -64.596
Diğer Faiz Giderleri
-172.230 -17.044
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
10.275.450 7.840.099
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.601.042 2.823.540
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.172.963 3.508.712
Gayri Nakdi Kredilerden
196.578 159.282
Diğer
2.976.385 3.349.430
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-571.921 -685.172
Gayri Nakdi Kredilere
-2.422 -2.128
Diğer
-569.499 -683.044
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 5.257 2.934
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -2.558.740 -1.340.686
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
333.094 65.103
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-3.210.586 -1.258.332
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
318.752 -147.457
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 82.214 146.658
FAALİYET BRÜT KÂRI
10.405.223 9.472.545
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -2.529.981 -1.918.759
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-142.299 -74.919
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.029.196 -1.827.064
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -2.421.309 -2.251.890
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.282.438 3.399.913
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
98.258 89.429
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 3.380.696 3.489.342
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -626.069 -624.702
Cari Vergi Karşılığı
-1.175.488 -231.430
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
568.044 180.306
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-18.625 -573.578
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 2.754.627 2.864.640
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 2.754.627 2.864.640
Grubun Karı (Zararı)
2.754.627 2.864.640
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr / Zarar 0,08220000 0,08550000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905603


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.531 Değişim: -0,68% Hacim : 23.879 Mio.TL Son veri saati : 17:10
Düşük 1.527 08.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.550
7,6675 Değişim: 1,80%
Düşük 7,4989 08.03.2021 Yüksek 7,7087
Açılış: 7,532
9,1122 Değişim: 1,47%
Düşük 8,8190 08.03.2021 Yüksek 9,1537
Açılış: 8,98
417,40 Değişim: 1,49%
Düşük 410,04 08.03.2021 Yüksek 419,28
Açılış: 411,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.