KAP ***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 18:11
KAP ***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
6.159.719 3.821.712 3.168.734 1.507.883
Satışların Maliyeti
-592.467 -522.111 -363.656 -187.243
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.567.252 3.299.601 2.805.078 1.320.640
BRÜT KAR (ZARAR)
5.567.252 3.299.601 2.805.078 1.320.640
Genel Yönetim Giderleri
-2.764.096 -2.051.320 -1.402.937 -932.212
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
272.189 9.224 145.965 4.589
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-78.797 -7.375 -16.215 -4.071
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.996.548 1.250.130 1.531.891 388.946
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.996.548 1.250.130 1.531.891 388.946
Finansman Gelirleri
12 6.719.435 3.237.884 2.819.916 1.556.102
Finansman Giderleri
12 -746.364 -276.139 -329.390 -118.621
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.969.619 4.211.875 4.022.417 1.826.427
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.210.912 -932.086 -1.236.215 -402.743
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.286.262 -966.952 -1.248.721 -393.524
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
75.350 34.866 12.506 -9.219
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.758.707 3.279.789 2.786.202 1.423.684
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.758.707 3.279.789 2.786.202 1.423.684
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.758.707 3.279.789 2.786.202 1.423.684
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal Değeri 1 TL Olan 1 Adet Pay Başına Kazanç 13 0,91030000 0,44170000 0,37520000 0,19170000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.290.174 6.478.880
Dönem Karı (Zararı)
6.758.707 3.279.789
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.607.944 -1.026.868
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.965 18.940
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
372.337 185.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
372.337 185.017
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.981.068 -2.200.783
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.162.899 -2.273.591
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 181.831 72.808
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.210.912 932.086
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
38.015 37.872
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-266.105 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.631.693 5.216.033
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -152.573.717 -135.739.665
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -30.568.171 10.755.644
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 4.390 1.525
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -716.253 197.133
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 185.366.775 126.730.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-98.013 -86.930
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -197.298
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 -24.159.801 5.166.326
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.872.166 -1.611.264
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-21.480.930 7.468.954
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.809.244 -990.074
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.308 2.653.407
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 2.749.970
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -50.624
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.308 -45.939
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.735.375 -43.942
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
301.410 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
301.410 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 350.224
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -361.549
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-50.381 -35.600
Ödenen Temettüler
-14.967.473 -2.197.800
Ödenen Faiz
12 -181.830 -72.808
Alınan Faiz
12 4.162.899 2.273.591
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-34.033.857 9.088.345
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-34.033.857 9.088.345
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
89.258.768 47.711.569
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
55.224.911 56.799.914


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 55.224.911 89.258.768
Ticari Alacaklar
5 1.041.060.969 888.487.252
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 10.876.010 17.691.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.030.184.959 870.795.328
Diğer Alacaklar
6 125.701.751 95.133.580
Stoklar
7 2.785 7.175
Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.688.753 2.975.761
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 592.609 221.939
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.096.144 2.753.822
Diğer Dönen Varlıklar
4.662.004 789.839
ARA TOPLAM
1.230.341.173 1.076.652.375
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.230.341.173 1.076.652.375
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
215.000 215.000
Diğer Alacaklar
6 7.486 7.486
Maddi Duran Varlıklar
167.563 174.593
Kullanım Hakkı Varlıkları
183.561 35.576
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.189 4.816
Peşin Ödenmiş Giderler
3.401 145
Ertelenmiş Vergi Varlığı
221.162 186.724
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
800.362 624.340
TOPLAM VARLIKLAR
1.231.141.535 1.077.276.715
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 9.953 22.113
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 81.879 22.975
Ticari Borçlar
5 1.181.661.616 996.294.841
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 101.907.834 76.643.005
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.079.753.782 919.651.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
130.401 228.413
Diğer Borçlar
6 39.566 7.283.035
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.595.575 37.755.376
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.146.151 669.133
Kısa Vadeli Karşılıklar
204.770 140.835
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
204.770 140.835
ARA TOPLAM
1.196.869.911 1.042.416.721
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.196.869.911 1.042.416.721
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 90.310 1.436
Uzun Vadeli Karşılıklar
888.948 785.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
888.948 785.108
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
979.258 786.544
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.197.849.169 1.043.203.265
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.292.366 34.073.450
Ödenmiş Sermaye
11 7.425.000 7.425.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 384.738 384.738
Geri Alınmış Paylar (-)
-35.305
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 8.906.644 8.906.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
248.950 85.301
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
248.950 85.301
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
248.950 85.301
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 9.552.328 7.639.292
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15.999 738.872
Net Dönem Karı veya Zararı
6.758.707 8.928.908
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.292.366 34.073.450
TOPLAM KAYNAKLAR
1.231.141.535 1.077.276.715


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 -19.041 7.016.601 1.648.864 9.136.830 34.464.331 0 34.464.331
Transferler
622.691 8.514.139 -9.136.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
160.709 3.279.789 3.440.498 0 3.440.498
Kar Payları
-2.197.800 -2.197.800 0 -2.197.800
Dönem Sonu Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 141.668 7.639.292 7.965.203 3.279.789 35.707.029 0 35.707.029
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 85.301 7.639.292 738.872 8.928.908 34.073.450 0 34.073.450
Transferler
1.913.036 7.015.872 -8.928.908
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
163.649 6.758.707 6.922.356 0 6.922.356
Kar Payları
-7.738.745 -7.738.745 0 -7.738.745
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
35.305 35.305 0 35.305
Dönem Sonu Bakiyeler
7.425.000 384.738 8.906.644 248.950 9.552.328 15.999 6.758.707 33.292.366 0 33.292.366


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.758.707 3.279.789 2.786.202 1.423.684
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
163.649 160.709 16.022 -27.557
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
204.561 200.886 20.027 -34.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-40.912 -40.177 -4.005 6.890
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
163.649 160.709 16.022 -27.557
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.922.356 3.440.498 2.802.224 1.396.127
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.922.356 3.440.498 2.802.224 1.396.127http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956137


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.399 Değişim: -1,44% Hacim : 4.823 Mio.TL Son veri saati : 13:11
Düşük 1.396 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6603 Değişim: 0,16%
Düşük 8,6297 20.09.2021 Yüksek 8,7266
Açılış: 8,6468
10,1582 Değişim: 0,18%
Düşük 10,1186 20.09.2021 Yüksek 10,2390
Açılış: 10,1402
490,13 Değişim: 0,43%
Düşük 484,23 20.09.2021 Yüksek 491,31
Açılış: 488,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.