KAP ***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2021 - 18:36
KAP ***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
2.990.985 2.313.830
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.990.985 2.313.830
BRÜT KAR (ZARAR)
2.990.985 2.313.830
Genel Yönetim Giderleri
-1.589.970 -1.453.977
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
126.225 4.635
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-62.583 -3.304
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.464.657 861.184
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.464.657 861.184
Finansman Gelirleri
12 3.899.519 1.681.782
Finansman Giderleri
12 -416.974 -157.519
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.947.202 2.385.447
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-974.696 -529.343
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.037.540 -573.428
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
62.844 44.085
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.972.506 1.856.104
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.972.506 1.856.104
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.972.506 1.856.104
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1 TL olan 1 Adet Pay Başına Kazanç 13 0,54000000 0,25000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.174.433 4.711.301
Dönem Karı (Zararı)
3.972.506 1.856.104
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.041.149 -296.728
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.952 3.099
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
302.916 228.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
302.916 228.239
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.079.470 -1.076.028
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.199.546 -1.152.008
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 120.076 75.980
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
974.696 529.343
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
14.862 18.619
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-266.105 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-22.322.319 3.565.176
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -141.608.472 -33.935.186
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -4.316.367 -4.606.698
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 4.580 3.400
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -2.497.228 1.212.900
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 142.483.291 39.376.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-117.616 -96.709
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -37.809 -188.871
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 -16.979.495 1.794.348
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
746.797 5.944
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-19.390.962 5.124.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-783.471 -413.251
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.308 2.662.602
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 2.749.970
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -50.625
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.308 -36.743
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.865.648 1.044.560
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
301.410 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
301.410 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -13.668
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.800 -17.800
Ödenen Temettüler
-7.228.728 0
Ödenen Faiz
12 -120.076 -75.980
Alınan Faiz
12 2.199.546 1.152.008
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.048.389 8.418.463
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.048.389 8.418.463
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
89.258.768 47.711.569
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
64.210.379 56.130.032


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 64.210.379 89.258.768
Ticari Alacaklar
5 1.030.095.724 888.487.252
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 11.234.463 17.691.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.018.861.261 870.795.328
Diğer Alacaklar
6 99.449.948 95.133.580
Stoklar
7 2.595 7.175
Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.470.182 2.975.761
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 526.829 221.939
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.943.353 2.753.822
Diğer Dönen Varlıklar
43.041 789.839
ARA TOPLAM
1.199.271.869 1.076.652.375
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.199.271.869 1.076.652.375
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
215.000 215.000
Diğer Alacaklar
6 7.486 7.486
Maddi Duran Varlıklar
172.263 174.593
Kullanım Hakkı Varlıkları
23.743 35.576
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.502 4.816
Peşin Ödenmiş Giderler
2.948 145
Ertelenmiş Vergi Varlığı
212.661 186.724
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
637.603 624.340
TOPLAM VARLIKLAR
1.199.909.472 1.077.276.715
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 16.027 22.113
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 15.726 22.975
Ticari Borçlar
5 1.138.778.132 996.294.841
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 111.494.717 76.643.005
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.027.283.415 919.651.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
110.797 228.413
Diğer Borçlar
6 16.494 7.283.035
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20.775.881 37.755.376
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
923.202 669.133
Kısa Vadeli Karşılıklar
197.302 140.835
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
197.302 140.835
ARA TOPLAM
1.160.833.561 1.042.416.721
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.160.833.561 1.042.416.721
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 1.436
Uzun Vadeli Karşılıklar
847.022 785.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
847.022 785.108
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
847.022 786.544
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.161.680.583 1.043.203.265
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
38.228.889 34.073.450
Ödenmiş Sermaye
11 7.425.000 7.425.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 384.738 384.738
Geri Alınmış Paylar (-)
0 -35.305
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 8.906.644 8.906.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
232.929 85.301
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
232.929 85.301
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
232.929 85.301
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 8.362.165 7.639.292
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8.944.907 738.872
Net Dönem Karı veya Zararı
3.972.506 8.928.908
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.228.889 34.073.450
TOPLAM KAYNAKLAR
1.199.909.472 1.077.276.715


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 -19.041 7.016.601 1.648.864 9.136.830 34.464.331 0 34.464.331
Transferler
9.136.830 -9.136.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
188.266 1.856.104 2.044.370 0 2.044.370
Dönem Sonu Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 169.225 7.016.601 10.785.694 1.856.104 36.508.701 0 36.508.701
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 85.301 7.639.292 738.872 8.928.908 34.073.450 0 34.073.450
Transferler
722.873 8.206.035 -8.928.908
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
147.628 3.972.506 4.120.134 0 4.120.134
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
35.305 35.305 0 35.305
Dönem Sonu Bakiyeler
7.425.000 384.738 8.906.644 232.929 8.362.165 8.944.907 3.972.506 38.228.889 0 38.228.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.972.506 1.856.104
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
147.628 188.266
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
184.535 235.333
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-36.907 -47.067
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
147.628 188.266
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.120.134 2.044.370
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.120.134 2.044.370http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932602


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.404 Değişim: -0,46% Hacim : 4.830 Mio.TL Son veri saati : 12:57
Düşük 1.402 25.06.2021 Yüksek 1.415
Açılış: 1.414
8,6883 Değişim: -0,23%
Düşük 8,6778 25.06.2021 Yüksek 8,7087
Açılış: 8,7087
10,3791 Değişim: -0,26%
Düşük 10,3697 25.06.2021 Yüksek 10,4087
Açılış: 10,4059
498,15 Değişim: 0,22%
Düşük 496,21 25.06.2021 Yüksek 498,93
Açılış: 497,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.