KAP ***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 18:11
KAP ***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3.821.712 4.105.111 1.507.883 2.325.034
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.821.712 4.105.111 1.507.883 2.325.034
BRÜT KAR (ZARAR)
3.821.712 4.105.111 1.507.883 2.325.034
Genel Yönetim Giderleri
-2.573.431 -2.806.569 -1.119.455 -1.572.522
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9.224 32.744 4.589 28.245
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.375 -2.120 -4.071 -503
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.250.130 1.329.166 388.946 780.254
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.250.130 1.329.166 388.946 780.254
Finansman Gelirleri
12 3.237.884 6.876.037 1.556.102 2.478.682
Finansman Giderleri
12 -276.139 -1.663.505 -118.621 -544.307
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.211.875 6.541.698 1.826.427 2.714.629
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-932.086 -1.441.327 -402.743 -598.510
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-966.952 -1.475.455 -393.524 -613.031
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34.866 34.128 -9.219 14.521
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.279.789 5.100.371 1.423.684 2.116.119
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.279.789 5.100.371 1.423.684 2.116.119
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.279.789 5.100.371 1.423.684 2.116.119
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal Değeri 1 TL Olan 1 Adet Pay Başına Kazanç 0,44170000 0,68690000 0,19170000 0,28500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.478.880 2.175.730
Dönem Karı (Zararı)
3.279.789 5.100.371
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.026.868 -3.264.049
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18.940 17.872
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
185.017 186.020
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
185.017 186.020
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.200.783 -4.941.403
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.273.591 -5.227.149
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 72.808 285.746
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
932.086 1.441.327
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
37.872 32.135
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.216.033 2.076.613
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -135.739.665 -65.502.872
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 10.755.644 -10.864.920
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 1.525 -7.709
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 197.133 588.885
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 126.730.562 77.296.849
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -86.930 -79.112
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -197.298 -37.345
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 5.166.326 2.262.338
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.611.264 -1.579.501
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.468.954 3.912.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -22.174
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-990.074 -1.715.031
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.653.407 -123.440
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
2.749.970 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-50.624 -113.750
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-45.939 -9.690
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.942 -56.549.583
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
350.224 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -361.549 -39.783.544
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-35.600 -35.600
Ödenen Temettüler
-2.197.800 -21.671.842
Ödenen Faiz
12 -72.808 -285.746
Alınan Faiz
12 2.273.591 5.227.149
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.088.345 -54.497.293
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.088.345 -54.497.293
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.711.569 103.593.685
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
56.799.914 49.096.392


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 56.799.914 47.711.569
Finansal Yatırımlar
0 2.749.970
Ticari Alacaklar
5 706.295.754 570.556.089
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 12.406.740 13.162.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 693.889.014 557.393.778
Diğer Alacaklar
6 59.342.928 70.089.670
Stoklar
7 7.597 9.122
Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.404.283 3.604.631
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 32.917 26.062
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.371.366 3.578.569
Diğer Dönen Varlıklar
1.639.960 28.696
ARA TOPLAM
827.490.436 694.749.747
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
827.490.436 694.749.747
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
164.375 113.750
Diğer Alacaklar
6 6.332 15.234
Maddi Duran Varlıklar
209.123 177.047
Kullanım Hakkı Varlıkları
59.244 82.911
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.442 12.518
Peşin Ödenmiş Giderler
3.377 162
Ertelenmiş Vergi Varlığı
175.619 180.930
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
625.512 582.552
TOPLAM VARLIKLAR
828.115.948 695.332.299
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 17.747 29.072
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 32.732 40.392
Ticari Borçlar
5 773.311.965 646.581.403
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 135.568.258 67.898.729
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 637.743.707 578.682.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
94.777 181.707
Diğer Borçlar
6 32.458 229.756
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.814.764 12.648.438
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
215.530 238.652
Kısa Vadeli Karşılıklar
141.131 134.976
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
141.131 134.976
ARA TOPLAM
791.661.104 660.084.396
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
791.661.104 660.084.396
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 10.677 24.411
Uzun Vadeli Karşılıklar
737.138 759.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
737.138 759.161
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
747.815 783.572
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
792.408.919 660.867.968
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
35.707.029 34.464.331
Ödenmiş Sermaye
11 7.425.000 7.425.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 384.738 384.738
Geri Alınmış Paylar (-)
-35.305 -35.305
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 8.906.644 8.906.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
141.668 -19.041
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
141.668 -19.041
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
141.668 -19.041
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 7.639.292 7.016.601
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.965.203 1.648.864
Net Dönem Karı veya Zararı
3.279.789 9.136.830
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
35.707.029 34.464.331
TOPLAM KAYNAKLAR
828.115.948 695.332.299


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 4.007 5.219.105 3.318.506 21.785.478 47.008.173 0 47.008.173
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
14.218 14.218 0 14.218
Transferler
1.797.496 19.987.982 -21.785.478
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.473 5.100.371 5.095.898 0 5.095.898
Kar Payları
-21.671.842 -21.671.842 0 -21.671.842
Dönem Sonu Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 -466 7.016.601 1.648.864 5.100.371 30.446.447 0 30.446.447
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 -19.041 7.016.601 1.648.864 9.136.830 34.464.331 0 34.464.331
Transferler
622.691 8.514.139 -9.136.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
160.709 3.279.789 3.440.498 0 3.440.498
Kar Payları
-2.197.800 -2.197.800 0 -2.197.800
Dönem Sonu Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 141.668 7.639.292 7.965.203 3.279.789 35.707.029 0 35.707.029


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.279.789 5.100.371 1.423.684 2.116.119
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
160.709 -4.473 -27.557 687
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
200.886 -5.591 -34.447 860
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-40.177 1.118 6.890 -173
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
160.709 -4.473 -27.557 687
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.440.498 5.095.898 1.396.127 2.116.806
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.440.498 5.095.898 1.396.127 2.116.806http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867378


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.