KAP ***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 - 18:12
KAP ***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8.230.848 8.335.383
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.230.848 8.335.383
BRÜT KAR (ZARAR)
8.230.848 8.335.383
Genel Yönetim Giderleri
17,18 -5.811.530 -4.843.081
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
546.497 110.606
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-54.916 -144.469
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.910.899 3.458.439
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.910.899 3.458.439
Finansman Gelirleri
19 10.674.153 103.001.876
Finansman Giderleri
19 -1.999.188 -78.486.279
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.585.864 27.974.036
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -2.449.034 -6.188.558
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.484.502 -7.207.584
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35.468 1.019.026
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.136.830 21.785.478
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.136.830 21.785.478
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.136.830 21.785.478
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1 TL Olan 1 Adet pay Başına Kazanç 21 1,23000000 2,93000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.409.441 5.546.347
Dönem Karı (Zararı)
9.136.830 21.785.478
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.467.784 -9.095.522
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
39.567 24.662
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
244.001 262.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
244.001 262.397
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-8.126.394 -11.139.724
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -8.434.253 -13.741.051
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 307.859 2.601.327
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -4.431.415
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -4.431.415
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.449.034 6.188.558
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
926.008 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-437.878 88.462
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -38.512.276 -81.666.917
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -13.801.441 -12.742.768
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -2.485 -1.815
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -926.427 -1.095.468
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 49.727.900 93.102.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
971 17.301
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 32.340 50.895
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 3.043.394 2.352.046
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
146 72.271
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.231.168 12.778.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-49.754 -102.724
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.771.973 -7.129.347
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.990.845 -48.482
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
10 -2.863.720 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 472 16.868
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -127.597 -65.350
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-54.300.712 -61.742.979
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.132.321 468.364.878
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-51.816.385 -540.889.391
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-71.200 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 7.388.215
Ödenen Temettüler
-21.671.842 -7.746.405
Ödenen Faiz
19 -307.859 -2.601.327
Alınan Faiz
19 8.434.253 13.741.051
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-55.882.116 -56.245.114
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-55.882.116 -56.245.114
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
103.593.685 159.838.799
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.711.569 103.593.685


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 47.711.569 103.593.685
Finansal Yatırımlar
10 2.749.970 0
Ticari Alacaklar
5 570.556.089 532.043.813
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 271 307
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 570.555.818 532.043.506
Diğer Alacaklar
6 70.089.670 56.289.234
Stoklar
7 9.122 6.637
Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.604.631 2.678.366
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 26.062 28.434
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.578.569 2.649.932
Diğer Dönen Varlıklar
9 28.696 28.842
ARA TOPLAM
694.749.747 694.640.577
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
694.749.747 694.640.577
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10 113.750 0
Diğer Alacaklar
6 15.234 14.228
Maddi Duran Varlıklar
11 177.047 87.021
Kullanım Hakkı Varlıkları
82.911 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 12.518 14.986
Peşin Ödenmiş Giderler
162 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 180.930 139.700
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
582.552 255.935
TOPLAM VARLIKLAR
695.332.299 694.896.512
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 29.072 39.854.436
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 40.392 0
Ticari Borçlar
5 646.581.403 596.853.503
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 67.898.729 57.174.267
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 578.682.674 539.679.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 181.707 180.736
Diğer Borçlar
6 229.756 197.416
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 12.648.438 9.605.044
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 238.652 526.123
Kısa Vadeli Karşılıklar
134.976 102.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 134.976 102.705
ARA TOPLAM
660.084.396 647.319.963
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
660.084.396 647.319.963
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 24.411 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
759.161 568.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 759.161 568.376
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
783.572 568.376
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
660.867.968 647.888.339
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.464.331 47.008.173
Ödenmiş Sermaye
16 7.425.000 7.425.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 384.738 384.738
Geri Alınmış Paylar (-)
-35.305 -35.305
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 8.906.644 8.906.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-19.041 4.007
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.041 4.007
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.041 4.007
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 7.016.601 5.219.105
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.648.864 3.318.506
Net Dönem Karı veya Zararı
9.136.830 21.785.478
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.464.331 47.008.173
TOPLAM KAYNAKLAR
695.332.299 694.896.512


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 34.792 4.033.732 -92.022 12.342.305 32.999.884 0 32.999.884
Transferler
1.185.373 11.156.932 -12.342.305
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.785 21.785.478 21.754.693 0 21.754.693
Kar Payları
-7.746.404 -7.746.404 0 -7.746.404
Dönem Sonu Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 4.007 5.219.105 3.318.506 21.785.478 47.008.173 0 47.008.173
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 4.007 5.219.105 3.318.506 21.785.478 47.008.173 0 47.008.173
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
14.218 14.218 0 14.218
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
1.797.496 19.987.982 -21.785.478
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.048 9.136.830 9.113.782 0 9.113.782
Kar Payları
-21.671.842 -21.671.842 0 -21.671.842
Dönem Sonu Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 -19.041 7.016.601 1.648.864 9.136.830 34.464.331 0 34.464.331


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
9.136.830 21.785.478
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-23.048 -30.785
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.810 -38.481
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.762 7.696
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-23.048 -30.785
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.113.782 21.754.693
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
9.113.782 21.754.693http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823402


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: 0,83% Hacim : 12.223 Mio.TL Son veri saati : 17:44
Düşük 1.394 22.06.2021 Yüksek 1.411
Açılış: 1.403
8,6679 Değişim: -1,16%
Düşük 8,6570 22.06.2021 Yüksek 8,7984
Açılış: 8,77
10,3184 Değişim: -1,33%
Düşük 10,3108 22.06.2021 Yüksek 10,4853
Açılış: 10,4571
495,98 Değişim: -1,36%
Düşük 494,49 22.06.2021 Yüksek 506,03
Açılış: 502,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.