KAP ***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 18:16
KAP ***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3.619.274 2.194.735 1.975.617 1.149.560
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.619.274 2.194.735 1.975.617 1.149.560
BRÜT KAR (ZARAR)
3.619.274 2.194.735 1.975.617 1.149.560
Genel Yönetim Giderleri
-2.154.238 -2.156.538 -1.025.869 -1.063.200
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
92.064 17.775 32.599 6.252
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-8.460 -2.458 -764 -490
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.548.640 53.514 981.583 92.122
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.548.640 53.514 981.583 92.122
Finansman Gelirleri
14 40.120.706 10.265.924 31.395.592 4.559.632
Finansman Giderleri
14 -22.874.250 -6.028.753 -16.604.659 -2.918.731
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.795.096 4.290.685 15.772.516 1.733.023
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.137.016 -869.217 -3.470.970 -368.811
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.358.737 -894.427 -2.694.960 -386.197
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
221.721 25.210 -776.010 17.386
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.658.080 3.421.468 12.301.546 1.364.212
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.658.080 3.421.468 12.301.546 1.364.212
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.658.080 3.421.468 12.301.546 1.364.212
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal Değeri 1 TL olan 1 Adet Pay Başına Kazanç 15 1,97420000 0,46080000 1,65680000 0,18370000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 38.956 3.578.987 -95.400 3.550.015 23.753.635 0 23.753.635
Transferler
454.745 3.095.270 -3.550.015
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
42.347 3.421.468 3.463.815 0 3.463.815
Kar Payları
-3.091.893 -3.091.893 0 -3.091.893
Dönem Sonu Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 81.303 4.033.732 -92.023 3.421.468 24.125.557 0 24.125.557
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 34.792 4.033.732 -92.022 12.342.305 32.999.884 0 32.999.884
Transferler
1.185.373 11.156.932 -12.342.305
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-77.827 14.658.080 14.580.253 0 14.580.253
Kar Payları
-7.746.404 -7.746.404 0 -7.746.404
Dönem Sonu Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 -43.035 5.219.105 3.318.506 14.658.080 39.833.733 0 39.833.733


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.337.045 11.624.068
Dönem Karı (Zararı)
14.658.080 3.421.468
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.800.547 -1.398.210
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12.195 -8.243
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
120.318 184.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
120.318 184.492
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14 -4.212.057 -2.443.675
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -5.499.151 -2.988.483
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 1.287.094 544.808
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.743.075 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.743.075 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.137.016 869.216
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.510.933 10.379.281
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -76.479.870 -74.082.879
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -12.343.774 -6.413.092
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -3.505 -1.248
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -517.951 -160.421
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 84.024.395 87.532.312
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-82.230 15.268
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -45.166 214.895
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
9 5.739.149 3.810.348
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.801.981 -535.902
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.801.981 -535.902
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.947.694 12.402.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-75.900 -2.534.749 -767.512
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.539.040 -6.675.950
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.380 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.812 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 -19.546.608 -6.675.950
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-39.369 26.031.766
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 3.494.978 26.679.984
Ödenen Temettüler
-7.746.404 -3.091.893
Ödenen Faiz
14 -1.287.094 -544.808
Alınan Faiz
14 5.499.151 2.988.483
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.241.364 30.979.884
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.241.364 30.979.884
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
159.838.799 98.357.577
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
151.597.435 129.337.461


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
14.658.080 3.421.468 12.301.546 1.364.212
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-77.827 42.347 20.612 43.009
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-97.284 52.934 25.765 53.761
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19.457 -10.587 -5.153 -10.752
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-77.827 42.347 20.612 43.009
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.580.253 3.463.815 12.322.158 1.407.221
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.580.253 3.463.815 12.322.158 1.407.221


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 151.597.435 159.838.799
Finansal Yatırımlar
5 19.546.608 0
Ticari Alacaklar
6 526.856.766 450.376.897
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 514 1.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 526.856.252 450.375.556
Diğer Alacaklar
7 55.891.276 43.549.218
Türev Araçlar
10 1.213.725 2.956.800
Stoklar
8 8.327 4.822
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.100.849 1.582.898
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 13.547 42.294
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.087.302 1.540.604
Diğer Dönen Varlıklar
2.903.094 101.113
ARA TOPLAM
760.118.080 658.410.547
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
760.118.080 658.410.547
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 13.192 11.476
Maddi Duran Varlıklar
47.153 63.977
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.271 14.210
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
71.616 89.663
TOPLAM VARLIKLAR
760.189.696 658.500.210
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 115.873.929 112.378.951
Ticari Borçlar
6 587.774.981 503.750.587
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 52.106.784 42.137.401
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 535.668.197 461.613.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
81.204 163.434
Diğer Borçlar
7 101.354 146.520
Ertelenmiş Gelirler
9 12.992.147 7.252.998
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.271.874 447.886
Kısa Vadeli Karşılıklar
111.087 91.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
111.087 91.186
ARA TOPLAM
719.206.576 624.231.562
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
719.206.576 624.231.562
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
503.543 381.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
503.543 381.742
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
645.844 887.022
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.149.387 1.268.764
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
720.355.963 625.500.326
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.833.733 32.999.884
Ödenmiş Sermaye
13 7.425.000 7.425.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 384.738 384.738
Geri Alınmış Paylar (-)
-35.305 -35.305
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.906.644 8.906.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-43.035 34.792
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-43.035 34.792
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-43.035 34.792
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 5.219.105 4.033.732
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.318.506 -92.022
Net Dönem Karı veya Zararı
14.658.080 12.342.305
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.833.733 32.999.884
TOPLAM KAYNAKLAR
760.189.696 658.500.210http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701957


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.