;

KAP ***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2022 - 21:22
KAP ***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 24.000.000 -311.957 11.786.582 -65.155 948.982 6.916.115 9.060.781 52.335.348 52.335.348
Transferler
9.060.781 -9.060.781
Dönem Karı (Zararı)
2.002.556 2.002.556 2.002.556
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.482 12.482 12.482
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -311.957 11.786.582 -52.673 948.982 15.976.897 2.002.556 54.350.386 54.350.386
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -311.957 11.786.582 -174.189 999.275 15.926.603 649.263 52.875.577 52.875.577
Transferler
32.463 616.800 -649.263
Dönem Karı (Zararı)
-847.431 -847.431 -847.431
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-113.054 -113.054 -113.054
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -311.957 11.786.582 -287.243 1.031.738 16.543.403 -847.431 51.915.092 51.915.092


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
661.185 -3.215.202
Dönem Karı (Zararı)
-847.431 2.002.556
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-847.431 2.002.556
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.131.829 -1.449.209
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-16 141.682 175.407
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
403.592 -1.881.657
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 403.592 -1.881.657
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
324.466 -55.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 324.466 15.995
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -71.647
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
654.229 -136.628
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 0 -2.022
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 781.142 309.323
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23 486.006 1.134.373
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23 -612.919 -1.578.302
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -392.140 449.321
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
376.786 -3.768.549
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-536.804 1.325.619
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
28 -6.742 408
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -530.062 1.325.211
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 723.525
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
28 0 643.722
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 7 79.803
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
158 -101
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
27 158 -101
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -708.749 -1.664.145
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -333.138 147.338
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.140.280 -2.363.971
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
28 3.804.595 226.931
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.664.315 -2.590.902
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 171.651 127.982
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.268 -2.182.387
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
28 -5.278 -2.182.387
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 20.546 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 45.607 305.249
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-417.494 -187.658
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19 -305.344 -191.904
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19 -112.150 4.246
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
661.184 -3.215.202
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -283.844
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -283.844
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 -251.246
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 0 -32.598
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-627.220 3.803.866
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
54.139 4.204.846
Kredilerden Nakit Girişleri
7 54.139 4.204.846
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 60.963 -22.031
Ödenen Faiz
7 -742.322 -380.971
Alınan Faiz
0 2.022
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.965 304.820
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.965 304.820
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
131.013 102.378
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
164.978 407.198


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 164.976 131.013
Ticari Alacaklar
11.730.472 12.053.265
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 180.839 174.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 11.549.633 11.879.168
Diğer Alacaklar
45.232 75.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 45.232 75.232
Stoklar
10 21.139.787 20.431.038
Peşin Ödenmiş Giderler
11 442.621 109.908
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 0 158
Diğer Dönen Varlıklar
1.732.319 1.426.975
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 1.732.319 1.426.975
ARA TOPLAM
35.255.407 34.227.589
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
35.255.407 34.227.589
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
19.144 19.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 19.144 19.151
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 35.150.000 35.150.000
Maddi Duran Varlıklar
1.400.518 1.471.109
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 849.320 898.960
Mobilya ve Demirbaşlar
13 456.873 472.297
Özel Maliyetler
13 94.325 99.852
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 1.917.842 2.119.989
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.047.941 2.119.033
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
14 2.047.941 2.119.033
Peşin Ödenmiş Giderler
426 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 426 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 2.885.963 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
43.421.834 40.879.282
TOPLAM VARLIKLAR
78.677.241 75.106.871
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.607.161 10.674.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.607.161 10.674.548
Banka Kredileri
7 10.777.713 9.875.417
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 829.448 799.131
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.445.361 2.244.718
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.445.361 2.244.718
Banka Kredileri
7 1.445.361 2.244.718
Ticari Borçlar
6.786.118 5.258.757
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 4.383.344 578.749
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 2.402.774 4.680.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 381.545 197.394
Diğer Borçlar
259.936 244.668
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 84.722 90.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 175.214 154.668
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 272.189 226.582
Kısa Vadeli Karşılıklar
156.098 65.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 93.098 2.008
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 63.000 63.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
54.672 166.822
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 54.672 166.822
ARA TOPLAM
20.963.080 19.078.497
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.963.080 19.078.497
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.258.606 1.440.087
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.258.606 1.440.087
Banka Kredileri
7 100.710 110.690
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.157.896 1.329.397
Uzun Vadeli Karşılıklar
733.297 365.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 733.297 365.597
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 3.807.166 1.347.113
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.799.069 3.152.797
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.762.149 22.231.294
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
51.915.092 52.875.577
Ödenmiş Sermaye
20 iş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.499.339 11.612.393
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.499.339 11.612.393
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 11.786.582 11.786.582
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -287.243 -174.189
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.031.738 999.275
Yasal Yedekler
20 1.031.738 999.275
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 16.543.403 15.926.603
Net Dönem Karı veya Zararı
-847.431 649.263
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
51.915.092 52.875.577
TOPLAM KAYNAKLAR
78.677.241 75.106.871


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 5.201.183 12.114.985
Satışların Maliyeti
21 -3.721.561 -9.633.239
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.479.622 2.481.746
BRÜT KAR (ZARAR)
1.479.622 2.481.746
Genel Yönetim Giderleri
22 -1.408.425 -267.001
Pazarlama Giderleri
22 -505.016 -125.500
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 773.965 2.587.484
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -1.019.475 -2.000.051
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-679.329 2.676.678
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 220.900 84.522
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-458.429 2.761.200
Finansman Giderleri
25 -781.142 -309.323
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.239.571 2.451.877
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
392.140 -449.321
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 392.140 -449.321
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-847.431 2.002.556
DÖNEM KARI (ZARARI)
-847.431 2.002.556
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-847.431 2.002.556
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-113.054 12.482
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-113.054 12.482
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 33.769 -3.120
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 -146.823 15.602
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-113.054 12.482
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-960.485 2.015.038
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-960.485 2.015.038http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026972


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.