" />

KAP ***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:30
KAP ***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -311.957 -127.405 11.786.582 890.030 6.007.227 1.026.763 43.271.240 0 43.271.240
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0
Transferler
58.952 967.811 -1.026.763 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-121.208 1.138.620 1.017.412 0 1.017.412
Dönem Karı (Zararı)
1.138.620 1.138.620 0 1.138.620
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-121.208 -121.208 0 -121.208
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -311.957 -248.613 11.786.582 948.982 6.975.038 1.138.620 44.288.652 0 44.288.652
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -311.957 -65.155 11.786.582 948.982 6.916.115 9.060.781 52.335.348 0 52.335.348
Transferler
-573.368 9.634.149 -9.060.781 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-57.820 1.462.297 1.404.477 0 1.404.477
Dönem Karı (Zararı)
1.462.297 1.462.297 0 1.462.297
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-57.820 -57.820 0 -57.820
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -311.957 -122.975 11.786.582 375.614 16.550.264 1.462.297 53.739.825 0 53.739.825


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.250.291 1.672.531
Dönem Karı (Zararı)
1.462.297 1.138.620
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17 1.462.297 1.138.620
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.058.387 285.726
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 1.038.050 1.278.418
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5 -1.122.261 16.849
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.747.027 -1.175.720
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4 2.747.027 -1.175.720
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-136.958
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 395.571 303.137
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.946.302 264.477
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.728.928 -10.471.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -7.728.928 -10.471.832
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.034.703 -403.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.034.703 -403.617
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -645.232 -7.738.120
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 199.305 -39.834
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.431.325 15.682.198
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 3.431.325 15.682.198
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15,14 110.646 17.592
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
284.212 -325.544
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 284.212 -325.544
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7 -562.927 3.543.634
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.425.618 1.688.823
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
175.327 -16.292
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-311.089 -470.653
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-311.089 -470.653
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -278.491 -153.004
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -32.598 -317.649
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.916.875 -1.426.468
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.379.211
Kredilerden Nakit Girişleri
4 10.379.211
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.534.274 -1.837.068
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -6.534.274 -1.837.068
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-549.128 -765.120
Ödenen Faiz
23 -1.381.994 -248.459
Alınan Faiz
23 3.060 1.424.179
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
355.495 -224.590
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
355.495 -224.590
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
102.378 319.561
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
457.873 94.971


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 457.873 102.378
Ticari Alacaklar
21.580.972 11.813.042
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 408 408
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 21.580.564 11.812.634
Diğer Alacaklar
415.839 774.867
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 289.721 643.722
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 126.118 131.145
Stoklar
8 16.466.239 15.867.684
Peşin Ödenmiş Giderler
7 205.466 86.196
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 66.717 17.628
Diğer Dönen Varlıklar
1.454.520 519.893
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 1.454.520 519.893
ARA TOPLAM
40.647.626 29.181.688
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
40.647.626 29.181.688
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
70.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 70.000
Diğer Alacaklar
19.151 34.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 19.151 34.702
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 35.150.000 35.150.000
Maddi Duran Varlıklar
1.545.947 1.545.466
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 949.281 1.146.020
Mobilya ve Demirbaşlar
12 490.666 275.085
Özel Maliyetler
12 106.000 124.361
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 172.729 694.731
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.175.918 2.354.231
Diğer Haklar
13 2.175.917 2.354.230
Bilgisayar Yazılımları
13 1 1
Peşin Ödenmiş Giderler
7 82.103
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
39.145.848 39.849.130
TOPLAM VARLIKLAR
79.793.474 69.030.818
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.460.953 5.280.779
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.460.953 5.280.779
Banka Kredileri
4 10.256.736 4.481.831
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 204.217 798.948
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 192.090
Ticari Borçlar
9.163.997 5.857.296
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 2.261.523 2.482.400
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 6.902.474 3.374.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 223.295 70.393
Diğer Borçlar
3.030.436 2.764.144
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 2.885.543 2.742.038
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 144.893 22.106
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 531.809 1.228.131
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.752
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 7.752
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
152.331 2.034
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 152.331 2.034
ARA TOPLAM
23.762.663 15.202.777
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.762.663 15.202.777
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 133.989
Diğer Borçlar
68.907
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 68.907
Uzun Vadeli Karşılıklar
299.942 82.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 299.942 82.845
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 1.788.148 1.409.848
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.290.986 1.492.693
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.053.649 16.695.470
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
53.739.825 52.335.348
Ödenmiş Sermaye
24.000.000 24.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-311.957 -311.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.663.607 11.721.427
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.663.607 11.721.427
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11.786.582 11.786.582
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-122.975 -65.155
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
375.614 948.982
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.550.264 6.916.115
Net Dönem Karı veya Zararı
1.462.297 9.060.781
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
53.739.825 52.335.348
TOPLAM KAYNAKLAR
79.793.474 69.030.818


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 29.338.483 11.165.000 15.834.737 13.301.153
Satışların Maliyeti
19 -25.261.111 -10.164.248 -13.955.392 -12.202.426
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.077.372 1.000.752 1.879.345 1.098.727
BRÜT KAR (ZARAR)
4.077.372 1.000.752 1.879.345 1.098.727
Genel Yönetim Giderleri
20 -728.726 -171.850 -777.608 -397.052
Pazarlama Giderleri
20 -365.374 -85.992 -1.224.291 -845.910
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 4.798.867 1.988.422 3.200.896 568.431
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -4.690.384 -1.820.690 -1.950.455 -598.176
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.091.755 910.642 1.127.887 -173.980
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 265.560 76.000 562.329 191.802
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.357.315 986.642 1.690.216 17.822
Finansman Giderleri
23 -1.383.677 -621.494 -248.459 -86.885
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.973.638 365.148 1.441.757 -69.063
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-511.341 -1.048.557 -303.137 359.699
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -115.770 -66.773 -309.935 -28.132
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -395.571 -981.784 6.798 387.831
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.462.297 -683.409 1.138.620 290.636
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.462.297 -683.409 1.138.620 290.636
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.462.297 -683.409 1.138.620 290.636
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-57.820 -52.049 -121.208 -63.769
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-75.090 -67.397 -155.395 -81.755
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17.270 15.348 34.187 17.986
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17.270 15.348 34.187 17.986
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-57.820 -52.049 -121.208 -63.769
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.404.477 -735.458 1.017.412 226.867
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.404.477 -735.458 1.017.412 226.867http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973602


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,00% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,9318 Değişim: 0,11%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,8652 Değişim: -0,02%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.529,91 Değişim: -0,20%
Düşük 2.525,24 23.07.2024 Yüksek 2.545,98
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.