KAP ***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2021 - 18:12
KAP ***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.472.609 -494.013
Dönem Karı (Zararı)
9.060.781 967.840
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.060.781 967.840
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.917.806 2.427.713
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
682.545 678.339
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.000.973 291.119
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.000.973 11.099
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 280.020
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.493 110.493
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 8.338 -29.992
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.155 140.485
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
852.983 1.071.743
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -27 -430
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 472.968 1.154.248
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6 380.042 -82.075
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-12.317.964 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9 -12.317.964 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 852.164 276.019
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-361.763 -3.553.981
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.177.429 -3.365.850
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 114.106 1.766.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.291.535 -5.132.695
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-751.646 79.906
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -643.722 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -107.924 79.906
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-17.628 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
14 -17.628 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -7.094.060 -513.689
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 46.627 317.986
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.364.594 -162.243
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2.560.869 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2.803.725 -162.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -28.540 12.176
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.682.786 -56.698
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 2.742.038 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -59.252 -56.698
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 1.203.014 -140.095
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-589.481 274.526
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 -253.943 -47.944
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
22 -335.538 322.470
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.781.212 -158.428
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -308.603 -335.585
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-463.419 -854.386
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-463.419 -299.414
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -130.770 -161.914
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -332.649 -137.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 -554.972
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.226.373 1.338.513
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.492.331
Kredilerden Nakit Girişleri
4 0 2.492.331
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-840.986 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -840.986 0
Ödenen Faiz
20 -385.414 -1.154.248
Alınan Faiz
27 430
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-217.183 -9.886
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-217.183 -9.886
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
319.561 329.447
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
102.378 319.561


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -311.957 -29.775 11.786.582 -29.775 885.445 5.621.535 390.277 42.342.107 42.342.107
Transferler
4.585 385.692 -390.277
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-97.630 967.840 870.210 870.210
Dönem Karı (Zararı)
967.840 967.840 967.840
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-97.630 -97.630 -97.630
Dönem Sonu Bakiyeler
15 24.000.000 -311.957 -127.405 11.786.582 890.030 6.007.227 967.840 43.212.317 0 43.212.317
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 24.000.000 -311.957 -127.405 11.786.582 890.030 6.007.227 967.840 43.212.317 0 43.212.317
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
58.952 908.888 -967.840
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
62.250 9.060.781 9.123.031 9.123.031
Dönem Karı (Zararı)
9.060.781 9.060.781 9.060.781
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
62.250 62.250 62.250
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 24.000.000 -311.957 -65.155 11.786.582 948.982 6.916.115 9.060.781 52.335.348 0 52.335.348


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 102.378 319.561
Ticari Alacaklar
11.813.042 14.345.632
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,24 408 668.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 11.812.634 13.677.581
Diğer Alacaklar
774.867 24.667
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,24 643.722
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 131.145 24.667
Stoklar
8 15.867.684 8.773.624
Peşin Ödenmiş Giderler
86.196 132.823
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 86.196 132.823
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 17.628 0
Diğer Dönen Varlıklar
519.895 265.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 519.895 265.952
ARA TOPLAM
29.181.690 23.862.259
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.181.690 23.862.259
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
70.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 70.000 0
Diğer Alacaklar
34.701 33.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 34.701 33.255
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 35.150.000 22.804.971
Maddi Duran Varlıklar
1.545.465 1.826.028
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 1.146.020 1.416.840
Mobilya ve Demirbaşlar
10 275.085 257.283
Özel Maliyetler
10 124.360 151.905
Kullanım Hakkı Varlıkları
5 694.731 1.052.772
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.354.232 2.292.795
Diğer Haklar
11 2.354.232 2.292.795
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
39.849.129 28.009.821
TOPLAM VARLIKLAR
69.030.819 51.872.080
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.280.779 5.832.184
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
618.948 509.367
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 618.948 509.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.661.831 5.322.817
Banka Kredileri
4 4.481.831 5.322.817
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 180.000
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
5.857.296 662.606
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,24 2.482.400 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 3.374.896 662.606
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 70.393 98.933
Diğer Borçlar
2.764.144 81.358
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,24 2.742.038 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 22.106 81.358
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.228.131 25.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 1.228.131 25.117
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 0 335.585
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.034 1.987
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 2.034 1.987
ARA TOPLAM
15.202.777 7.037.770
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.202.777 7.037.770
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 618.948
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 618.948
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 0 618.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
82.846 154.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 82.846 154.316
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 1.409.848 848.729
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.492.694 1.621.993
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.695.471 8.659.763
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
52.335.348 43.212.317
Ödenmiş Sermaye
15 24.000.000 24.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -311.957 -311.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.721.427 11.659.177
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.786.582 11.786.582
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 11.786.582 11.786.582
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
15 -65.155 -127.405
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
948.982 890.030
Yasal Yedekler
15 948.982 890.030
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 6.916.115 6.007.227
Net Dönem Karı veya Zararı
15 9.060.781 967.840
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
52.335.348 43.212.317
TOPLAM KAYNAKLAR
69.030.819 51.872.080


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 18.057.586 10.816.520
Satışların Maliyeti
16 -15.829.605 -7.677.294
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.227.981 3.139.226
BRÜT KAR (ZARAR)
2.227.981 3.139.226
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.042.207 -884.069
Pazarlama Giderleri
17 -1.551.856 -257.133
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 2.740.888 1.039.527
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -5.005.775 -1.584.199
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.630.969 1.453.352
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 13.115.943 932.230
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.484.974 2.385.582
Finansman Giderleri
20 -572.029 -1.141.723
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.912.945 1.243.859
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-852.164 -276.019
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -308.603 -335.585
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -543.561 59.566
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.060.781 967.840
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.060.781 967.840
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.060.781 967.840
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
62.250 -97.630
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
13 79.808 -125.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-17.558 27.537
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
13 -17.558 27.537
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
62.250 -97.630
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.123.031 870.210
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.123.031 870.210http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914001


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.365 Değişim: 0,00% Hacim : 15.512 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 20.04.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,1171 Değişim: 0,12%
Düşük 8,0986 21.04.2021 Yüksek 8,1273
Açılış: 8,1072
9,7813 Değişim: 0,13%
Düşük 9,7531 21.04.2021 Yüksek 9,7957
Açılış: 9,7689
465,98 Değişim: 0,47%
Düşük 463,07 21.04.2021 Yüksek 466,65
Açılış: 463,82
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.