KAP ***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

29.10.2020 - 11:45
KAP ***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -573.368 11.786.582 -29.775 889.207 5.879.184 390.277 42.342.107 42.342.107
Transferler
4.585 385.692 -390.277
Dönem Karı (Zararı)
143.068
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-108.111 34.957 34.957
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -573.368 11.786.582 -137.886 893.792 6.264.876 143.068 42.377.064 42.377.064
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -311.957 11.786.582 -127.405 890.030 6.007.227 1.026.763 43.271.240 43.271.240
Transferler
58.952 967.811 -1.026.763
Dönem Karı (Zararı)
1.138.620
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-121.208 1.017.412 1.017.412
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -311.957 11.786.582 -248.613 948.982 6.975.038 1.138.620 44.260.728 44.260.728


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
907.411 -1.559.278
Dönem Karı (Zararı)
1.138.620 143.068
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.138.620 143.068
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-479.394 1.247.067
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 513.298 507.539
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.849 -540.013
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10-13-24 16.849 -540.013
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.175.720 732.426
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31 -1.424.179 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 248.459 732.426
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-136.958 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
10 -136.958 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 303.137 547.115
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
558.120 -2.927.327
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.471.832 -3.161.309
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 671.234 -894.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -11.143.066 -2.266.600
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.999 -23.700
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -59.442 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 21.443 -23.700
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-16.292 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
26 -16.292 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -7.738.120 -295.386
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -39.834 26.465
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.682.198 301.697
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 12.781.641 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 2.900.557 301.697
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 17.592 18.058
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
305.866 -30.276
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 290.814 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 15.052 -30.276
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 3.543.632 -47.102
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-687.091 284.226
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -365.618 214.025
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 -321.473 70.201
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.217.346 -1.537.192
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -309.935 -22.086
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-470.653 -726.593
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-470.653 -726.593
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -138.004 -589.093
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -332.649 -137.500
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-661.348 2.116.626
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.995.850
Kredilerden Nakit Girişleri
8 0 2.995.850
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.837.068 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.837.068 0
Ödenen Faiz
33 -248.459 -879.224
Alınan Faiz
32 1.424.179 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-224.590 -169.245
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-224.590 -169.245
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
319.561 329.447
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
94.971 160.202


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 94.971 319.561
Ticari Alacaklar
24.398.823 14.345.632
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-36 389 668.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 24.398.434 13.677.581
Diğer Alacaklar
62.156 24.667
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
59.442 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.714 24.667
Stoklar
13 16.515.348 8.773.624
Peşin Ödenmiş Giderler
172.657 132.823
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26 172.657 132.823
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 16.292 0
Diğer Dönen Varlıklar
631.570 265.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 631.570 265.952
ARA TOPLAM
41.891.817 23.862.259
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
41.891.817 23.862.259
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
33.765 33.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 33.765 33.255
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 22.832.036 22.804.971
Maddi Duran Varlıklar
1.623.680 1.826.028
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.205.299 1.416.835
Taşıtlar
287.310 257.288
Mobilya ve Demirbaşlar
131.071 151.905
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.425.433 2.292.795
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
2.425.432 2.292.794
Bilgisayar Yazılımları
1 1
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.914.914 26.957.049
TOPLAM VARLIKLAR
68.806.731 50.819.308
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.485.749 5.322.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.485.749 5.322.817
Banka Kredileri
8 3.485.749 5.322.817
Ticari Borçlar
15.892.259 662.606
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-5 12.536.548 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 3.355.711 662.606
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 116.525 98.933
Diğer Borçlar
441.415 81.358
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
347.628 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 93.787 81.358
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.568.749 25.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 3.568.749 25.117
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 335.585
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.099 1.987
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 16.099 1.987
ARA TOPLAM
23.520.796 6.528.403
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.520.796 6.528.403
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
172.919 154.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 172.919 154.316
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
34 852.288 865.349
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.025.207 1.019.665
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.546.003 7.548.068
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
44.260.728 43.271.240
Ödenmiş Sermaye
27 24.000.000 24.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -311.957 -311.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.537.969 11.659.177
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.786.582 11.786.582
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 11.786.582 11.786.582
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 -248.613 -127.405
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
948.982 890.030
Yasal Yedekler
27 948.982 890.030
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 6.975.038 6.007.227
Net Dönem Karı veya Zararı
27 1.110.696 1.026.763
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.260.728 43.271.240
TOPLAM KAYNAKLAR
68.806.731 50.819.308


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 15.834.737 5.861.257 13.301.153 2.616.578
Satışların Maliyeti
28 -13.955.392 -4.718.627 -12.202.426 -1.481.932
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.879.345 1.142.630 1.098.727 1.134.646
BRÜT KAR (ZARAR)
1.879.345 1.142.630 1.098.727 1.134.646
Genel Yönetim Giderleri
29 -777.608 -689.616 -397.052 -227.485
Pazarlama Giderleri
29 -1.224.291 -174.976 -845.910 -61.476
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 3.200.896 1.577.947 568.431 -38.289
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -1.950.455 -1.153.126 -598.176 246.112
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.127.887 702.859 -173.980 1.053.508
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 562.329 719.750 191.802 212.627
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.690.216 1.422.609 17.822 1.266.135
Finansman Giderleri
33 -248.459 -732.426 -86.885 -319.579
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.441.757 690.183 -69.063 946.556
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-303.137 -547.115 359.699 -58.359
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -309.935 -22.086 -28.132 -22.086
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 6.798 -525.029 387.831 -36.273
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.138.620 143.068 290.636 888.197
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.138.620 143.068 290.636 888.197
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.138.620 143.068 290.636 888.197
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-121.208 -108.111 -63.769 -25.823
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
27 -155.395 -135.139 -81.755 -32.279
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
34.187 27.028 17.986 6.456
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
27 34.187 27.028 17.986 6.456
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-121.208 -108.111 -63.769 -25.823
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.017.412 34.957 226.867 862.374
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.017.412 34.957 226.867 862.374



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884736


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.057 Değişim: -0,37% Hacim : 81.238 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.023 05.12.2023 Yüksek 8.121
Açılış: 8.095
28,8956 Değişim: -0,06%
Düşük 28,8018 05.12.2023 Yüksek 28,9495
Açılış: 28,9143
31,1863 Değişim: -0,51%
Düşük 31,1629 05.12.2023 Yüksek 31,4009
Açılış: 31,3467
1.874,50 Değişim: -0,53%
Düşük 1.868,99 05.12.2023 Yüksek 1.898,57
Açılış: 1.884,54
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.