KAP ***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2020 - 18:14
KAP ***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -573.368 11.786.582 -29.775 889.207 5.879.184 390.277 42.342.107 42.342.107
Transferler
4.585 385.692 -390.277
Dönem Karı (Zararı)
-745.129
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-82.288 -847.417 -847.417
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -573.368 11.786.582 -112.063 893.792 6.264.876 -745.129 41.514.690 41.514.690
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -311.957 11.786.582 -127.405 890.030 6.007.227 1.026.763 43.271.240 43.271.240
Transferler
58.952 967.811 -1.026.763
Dönem Karı (Zararı)
847.984
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-57.439 790.545 790.545
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -311.957 11.786.582 -184.844 948.982 6.975.038 847.984 44.061.785 44.061.785


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.038.794 -1.253.794
Dönem Karı (Zararı)
847.984 -745.129
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
847.984 -745.129
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-503.801 745.371
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
342.792 337.772
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
45.843 -504.482
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
45.843 -504.482
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.265.191 412.724
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.424.179 -123
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
158.988 412.847
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-290.081 10.601
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-290.081 10.601
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
662.836 488.756
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.976.414 -1.254.036
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.952.285 -2.347.218
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
928.688 -1.095.512
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.023.597 -1.251.706
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-94.696 -23.700
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-116.256 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
21.560 -23.700
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-44.424 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-44.424 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.257.933 855.317
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-26.396 69.005
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.637.048 -146.170
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.524.646 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
112.402 -146.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-23.583 55.315
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.677 -57.460
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.677 -57.460
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.323.417 228.591
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-484.627 112.284
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-164.886 125.224
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-319.741 -12.940
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.320.597 -1.253.794
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-281.803 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-77.716 -579.092
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -77.716 -579.092
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-62.716 -579.092
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.207.939 1.524.079
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.083.603
Kredilerden Nakit Girişleri
0 2.083.603
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.473.130 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.473.130 0
Ödenen Faiz
-158.988 -559.647
Alınan Faiz
1.424.179 123
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-246.861 -308.807
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-246.861 -308.807
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
319.561 329.447
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
72.700 20.640


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 72.700 319.561
Ticari Alacaklar
11.571.068 14.345.632
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-36 408 668.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 11.570.660 13.677.581
Diğer Alacaklar
118.980 24.667
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
116.256 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.724 24.667
Stoklar
13 12.036.070 8.773.624
Peşin Ödenmiş Giderler
159.219 132.823
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26 159.219 132.823
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 44.424 0
Diğer Dönen Varlıklar
430.838 265.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 430.838 265.952
ARA TOPLAM
24.433.299 23.862.259
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.433.299 23.862.259
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
33.638 33.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 33.638 33.255
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 22.832.036 22.804.971
Maddi Duran Varlıklar
18 1.649.463 1.826.028
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.280.539 1.416.835
Mobilya ve Demirbaşlar
230.908 257.288
Özel Maliyetler
138.016 151.905
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 2.177.219 2.292.795
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
2.177.219 2.292.795
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.692.356 26.957.049
TOPLAM VARLIKLAR
51.125.655 50.819.308
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
849.687 5.322.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
849.687 5.322.817
Banka Kredileri
8 849.687 5.322.817
Ticari Borçlar
2.274.209 662.606
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-5 1.500.945 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 773.264 662.606
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 75.350 98.933
Diğer Borçlar
76.681 81.358
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 76.681 81.358
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.348.534 25.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 2.348.534 25.117
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 335.585
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17.831 1.987
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 17.831 1.987
ARA TOPLAM
5.642.292 6.528.403
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.642.292 6.528.403
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
191.397 154.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 191.397 154.316
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
34 1.230.181 865.349
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.421.578 1.019.665
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.063.870 7.548.068
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
44.061.785 43.271.240
Ödenmiş Sermaye
27 24.000.000 24.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -311.957 -311.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.601.738 11.659.177
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.786.582 11.786.582
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 11.786.582 11.786.582
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 -184.844 -127.405
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
948.982 890.030
Yasal Yedekler
27 948.982 890.030
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 6.975.038 6.007.227
Net Dönem Karı veya Zararı
27 847.984 1.026.763
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.061.785 43.271.240
TOPLAM KAYNAKLAR
51.125.655 50.819.308


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 2.533.584 3.244.679 908.597 1.733.610
Satışların Maliyeti
28 -1.752.966 -3.236.695 -716.758 -1.639.374
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
780.618 7.984 191.839 94.236
BRÜT KAR (ZARAR)
780.618 7.984 191.839 94.236
Genel Yönetim Giderleri
29 -380.556 -462.131 -178.754 -231.206
Pazarlama Giderleri
29 -378.381 -113.500 -214.526 -56.384
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 2.632.465 1.616.236 39.490 546.568
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -1.352.279 -1.399.238 -169.166 161.320
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.301.867 -350.649 -331.117 514.534
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 370.527 507.123 158.127 211.650
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.672.394 156.474 -172.990 726.184
Finansman Giderleri
33 -161.574 -412.847 -37.932 -320.685
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.510.820 -256.373 -210.922 405.499
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-662.836 -488.756 44.747 -550.816
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -281.803 0 44.424 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -381.033 -488.756 323 -550.816
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
847.984 -745.129 -166.175 -145.317
DÖNEM KARI (ZARARI)
847.984 -745.129 -166.175 -145.317
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
847.984 -745.129 -166.175 -145.317
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-57.439 -82.288 -19.987 3.014
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
27 -73.640 -102.860 -25.625 3.768
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16.201 20.572 5.638 -754
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
27 16.201 20.572 5.638 -754
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-57.439 -82.288 -19.987 3.014
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
790.545 -827.417 -186.162 -142.303
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
790.545 -827.417 -186.162 -142.303http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866752


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.432 Değişim: 1,27% Hacim : 16.803 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.408 05.08.2021 Yüksek 1.432
Açılış: 1.409
8,5334 Değişim: 0,69%
Düşük 8,4628 05.08.2021 Yüksek 8,5731
Açılış: 8,4746
10,1166 Değişim: 0,76%
Düşük 10,0325 05.08.2021 Yüksek 10,1691
Açılış: 10,0403
495,24 Değişim: 0,25%
Düşük 492,73 05.08.2021 Yüksek 498,89
Açılış: 493,98
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.