KAP ***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

29.05.2020 - 18:12
KAP ***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -573.368 11.786.582 -29.775 889.207 5.879.184 390.277 42.342.107 42.342.107
Diğer Düzeltmeler
261.411
Transferler
390.277 -390.277
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-599.812
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-106.627 -706.439 -706.439
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -311.957 11.786.582 -136.402 889.207 6.269.461 -599.812 41.635.668 41.635.668
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -311.957 11.786.582 -127.405 890.030 6.007.227 1.026.763 43.271.240 43.271.240
Transferler
1.026.763 -1.026.763
Dönem Karı (Zararı)
1.014.159
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.452 976.707 976.707
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -311.957 11.786.582 -164.857 890.030 7.033.990 1.014.159 44.247.947 44.247.947


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.419.188 -1.746.326
Dönem Karı (Zararı)
1.014.159 -599.812
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-671.333 615.527
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
159.493 189.046
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-32.321 164.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-32.321 164.208
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.300.510 92.039
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.424.152 -123
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
123.642 92.162
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-205.578 232.294
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-205.578 232.294
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
707.583 -62.060
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.402.589 -1.762.041
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.938.261 -2.046.647
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
43.965 -2.783.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.894.296 737.150
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
21.693 -23
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
21.693 -23
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.592.335 450.821
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-29.980 -144.703
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
514.141 52.100
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
514.141 52.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
65.496 26.768
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.838 -42.157
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.838 -42.157
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.417.553 -146.826
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
74.598 88.626
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
75.058 94.516
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-460 -5.890
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.745.415 -1.746.326
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-326.227 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.648 -78.748
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.648 -78.748
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.648 -78.748
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.629.927 1.566.982
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.931.731 1.805.822
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.931.731 1.805.822
Ödenen Faiz
-122.348 -238.963
Alınan Faiz
1.424.152 123
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-224.387 -258.092
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-224.387 -258.092
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
319.561 329.447
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
95.174 71.355


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 95.174 319.561
Ticari Alacaklar
12.465.872 14.345.632
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-36 601.705 668.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 11.864.167 13.677.581
Diğer Alacaklar
2.719 24.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.719 24.667
Stoklar
13 10.370.436 8.773.624
Peşin Ödenmiş Giderler
26 162.803 132.823
Diğer Dönen Varlıklar
190.894 265.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 190.894 265.952
ARA TOPLAM
23.287.898 23.862.259
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.287.898 23.862.259
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
116.789 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 116.789 0
Diğer Alacaklar
33.510 33.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 33.510 33.255
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 22.804.971 22.804.971
Maddi Duran Varlıklar
18 1.749.170 1.826.028
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 1.352.470 1.416.835
Mobilya ve Demirbaşlar
18 252.549 257.288
Özel Maliyetler
18 144.151 151.905
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 2.223.806 2.292.795
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
19 2.223.805 2.292.794
Bilgisayar Yazılımları
19 1 1
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.928.246 26.957.049
TOPLAM VARLIKLAR
50.216.144 50.819.308
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.391.086 5.322.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.391.086 5.322.817
Banka Kredileri
8 1.391.086 5.322.817
Ticari Borçlar
1.170.842 662.606
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 1.170.842 662.606
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 164.429 98.933
Diğer Borçlar
74.520 81.358
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 74.520 81.358
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.442.670 25.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 1.442.670 25.117
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
326.227 335.585
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.884 1.987
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 10.884 1.987
ARA TOPLAM
4.580.658 6.528.403
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.580.658 6.528.403
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
151.397 154.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 151.397 154.316
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
34 1.236.142 865.349
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.387.539 1.019.665
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.968.197 7.548.068
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
44.247.947 43.271.240
Ödenmiş Sermaye
27 24.000.000 24.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -311.957 -311.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.621.725 11.659.177
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.786.582 11.786.582
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 11.786.582 11.786.582
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 -164.857 -127.405
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
890.030 890.030
Yasal Yedekler
27 890.030 890.030
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 7.033.990 6.007.227
Net Dönem Karı veya Zararı
27 1.014.159 1.026.763
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.247.947 43.271.240
TOPLAM KAYNAKLAR
50.216.144 50.819.308


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 1.624.987 1.511.069
Satışların Maliyeti
29 -1.036.208 -1.597.321
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
588.779 -86.252
BRÜT KAR (ZARAR)
588.779 -86.252
Genel Yönetim Giderleri
30 -201.802 -230.925
Pazarlama Giderleri
30 -163.855 -57.116
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 2.592.975 1.095.161
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -1.183.113 -1.588.531
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.632.984 -867.663
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 212.400 295.473
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.845.384 -572.190
Finansman Gelirleri
33 0 2.476
Finansman Giderleri
33 -123.642 -92.162
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.721.742 -661.876
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-707.583 62.060
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -326.227 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -381.356 62.060
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.014.159 -599.816
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.014.159 -599.816
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.014.159 -599.816
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-37.452 -85.302
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
27 -48.015 -106.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27 10.563 21.326
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-37.452 -85.302
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
976.707 -685.118
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
976.707 -685.118



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847758


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.945 Değişim: 1,82% Hacim : 27.813 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.953
Açılış: 1.928
13,4914 Değişim: -0,11%
Düşük 13,4195 25.01.2022 Yüksek 13,5748
Açılış: 13,5068
15,2411 Değişim: -0,39%
Düşük 15,1710 25.01.2022 Yüksek 15,3489
Açılış: 15,3013
800,98 Değişim: 0,06%
Düşük 794,93 25.01.2022 Yüksek 806,32
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.