KAP ***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 - 18:13
KAP ***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -573.368 11.177.964 -1.849 835.398 5.414.191 518.802 41.371.138 41.371.138
Diğer Düzeltmeler
261.411 -3.762 -257.649
Transferler
53.809 464.993 -518.802
Dönem Karı (Zararı)
390.277
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.926 362.351 362.351
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
608.618 608.618 608.618
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -311.957 11.786.582 -29.775 885.445 5.621.535 390.277 42.342.107 42.342.107
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 311.957 11.786.582 -29.775 885.445 5.621.535 390.277 42.342.107 42.342.107
Transferler
4.585 385.692 -390.277
Dönem Karı (Zararı)
1.026.763
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-97.630 929.133 929.133
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 311.957 11.786.582 -127.405 890.030 6.007.227 1.026.763 43.271.240 43.271.240


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-640.816 4.274.565
Dönem Karı (Zararı)
1.026.763 390.277
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.026.763 390.277
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.968.807 2.799.733
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 678.339 702.807
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -159.490
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34 0 -159.490
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
408.474 173.730
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 397.375 -17.280
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 11.099 191.010
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.007.015 516.044
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -430 -5.966
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32 1.007.445 522.010
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-82.075 1.410.634
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 -82.075 1.410.634
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34 -42.946 156.008
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.636.386 1.170.234
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.311.877 5.624.388
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 1.914.069 -301.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -6.225.946 5.926.250
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.499 -21.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-24-26 -2.499 -21.680
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -501.070 -4.084.397
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 317.986 -268.727
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
771.163 -26.242
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 771.163 -26.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 12.176 14.075
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.698 52.060
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11-24-26 -56.698 52.060
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 -140.095 71.727
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
274.528 -190.970
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -47.943 -191.701
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
35 322.471 731
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-640.816 4.360.244
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -85.679
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-854.386 -3.220.538
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 171.574
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 0 171.574
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-854.386 -3.392.112
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -854.386 -3.252.112
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-140.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.485.316 -1.013.737
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.492.331 -609.299
Kredilerden Nakit Girişleri
8 2.492.331 -609.299
Ödenen Faiz
32 -1.007.445 -374.601
Alınan Faiz
430 5.966
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
24 0 -35.803
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.886 40.290
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.886 40.290
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
329.447 289.157
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
319.561 329.447


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 319.561 329.447
Ticari Alacaklar
14.345.632 10.882.282
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-36 668.051 2.582.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 13.677.581 8.300.162
Diğer Alacaklar
24.667 107.015
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 24.667 107.015
Stoklar
13 8.773.624 8.552.574
Peşin Ödenmiş Giderler
132.823 515.751
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26 132.823 515.751
Diğer Dönen Varlıklar
265.952 218.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 265.952 218.008
ARA TOPLAM
23.862.259 20.605.077
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.862.259 20.605.077
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
33.255 30.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 33.255 30.813
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 22.804.971 22.249.999
Maddi Duran Varlıklar
1.826.028 2.084.179
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 1.416.836 1.641.481
Mobilya ve Demirbaşlar
18 257.288 248.121
Özel Maliyetler
18 151.904 194.577
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.292.795 2.413.570
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
19 2.292.794 2.412.179
Bilgisayar Yazılımları
19 1 1.391
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.957.049 26.778.561
TOPLAM VARLIKLAR
50.819.308 47.383.638
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.322.817 2.830.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.322.817 2.830.486
Banka Kredileri
8 5.322.817 2.830.486
Ticari Borçlar
662.606 810.946
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 662.606 810.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 98.933 86.757
Diğer Borçlar
81.358 138.056
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 81.358 138.056
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
25.117 165.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 25.117 165.212
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
335.585 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.987 15.102
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 1.987 15.102
ARA TOPLAM
6.528.403 4.046.559
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.528.403 4.046.559
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
154.316 59.140
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 154.316 59.140
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
34 865.349 935.832
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.019.665 994.972
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.548.068 5.041.531
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
43.271.240 42.342.107
Ödenmiş Sermaye
27 24.000.000 24.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -311.957 -311.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.659.177 11.756.807
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.786.582 11.786.582
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 11.786.582 11.786.582
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 -127.405 -29.775
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
890.030 885.445
Yasal Yedekler
27 578.073 573.488
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
27 311.957 311.957
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 6.007.227 5.621.535
Net Dönem Karı veya Zararı
27 1.026.763 390.277
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
43.271.240 42.342.107
TOPLAM KAYNAKLAR
50.819.308 47.383.638


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 10.816.520 9.207.852
Satışların Maliyeti
29 -7.710.817 -8.076.374
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.105.703 1.131.478
BRÜT KAR (ZARAR)
3.105.703 1.131.478
Genel Yönetim Giderleri
30 -909.280 -991.079
Pazarlama Giderleri
30 -257.133 -506.921
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.039.527 1.198.565
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -1.584.199 -1.523.353
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.394.618 -691.310
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 932.230 1.754.473
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.326.848 1.063.163
Finansman Gelirleri
33 0 5.152
Finansman Giderleri
33 -1.007.446 -522.030
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.319.402 546.285
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-292.639 -156.008
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -335.585 -85.679
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 42.946 -70.329
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.026.763 390.277
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.026.763 390.277
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.026.763 390.277
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-105.207 27.926
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
27 -131.509 35.803
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26.302 -7.877
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 26.302 -7.877
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-105.207 27.926
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
921.556 418.203
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
921.556 418.203http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823412


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.