KAP ***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 - 18:13
KAP ***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -522.328 9.960.728 -33.467 610.433 3.647.638 793.143 38.456.147 38.456.147
Transferler
793.143 -793.143
Dönem Karı (Zararı)
38.843 38.843 38.843
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38.086 38.086 38.086
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-51.040 224.965 -224.966 -51.041 -51.041
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -573.368 9.960.728 4.619 835.398 4.215.815 38.843 38.482.035 38.482.035
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -573.368 9.960.728 -1.849 835.398 4.215.815 91.059 38.527.783 38.527.783
Transferler
53.809 37.250 -91.059
Dönem Karı (Zararı)
4.134 4.134 4.134
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.433 -17.433 -17.433
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -573.368 9.960.728 -19.282 889.207 4.235.065 4.134 38.514.484 38.514.484


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.621.637 2.433.441
Dönem Karı (Zararı)
4.134 38.843
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28 4.134 38.843
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
111.182 519.212
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 337.392 283.892
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-159.490 0
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34 -159.490 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-146.924 146.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -9.724 -3.386
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -137.200 149.768
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
78.947 79.158
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 5.391 438
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 73.556 78.720
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.257 9.780
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.509.873 1.925.757
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.768.662 2.462.539
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -147.115 163.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 2.915.777 2.299.215
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.078 -30.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -18.078 -30.255
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -1.222.690 25.301
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -375.676 -563.079
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-404.024 -8.169
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 0 2.037
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -404.024 -10.206
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 15.049 -29.311
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.052 11.569
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 12.052 11.569
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
26 2.956.592 5.307
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-222.014 51.855
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -218.417 53.296
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 -3.597 -1.441
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.625.189 2.483.812
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.552 -50.371
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-700.999 -847.432
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
171.574 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 171.574 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-872.573 -847.432
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -732.573 -847.432
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -140.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.978.906 -1.806.361
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -51.040
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 0 -51.040
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.877.609 -1.723.771
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -2.877.609 -1.723.771
Ödenen Faiz
32 -73.556 -78.720
Alınan Faiz
33 -5.391 -438
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
24 -22.350 47.608
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-58.268 -220.352
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-58.268 -220.352
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 289.157 276.635
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 230.889 56.283


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 230.889 289.157
Ticari Alacaklar
14.066.218 16.697.680
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 2.755.583 2.471.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 11.310.635 14.226.412
Diğer Alacaklar
103.413 85.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 103.413 85.335
Stoklar
13 5.690.867 4.468.177
Peşin Ödenmiş Giderler
26 622.700 247.024
Diğer Dönen Varlıklar
244.723 26.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 244.723 26.306
ARA TOPLAM
20.958.810 21.813.679
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.958.810 21.813.679
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
30.813 30.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 30.813 30.813
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 10.790.113 10.790.113
Maddi Duran Varlıklar
9.390.385 8.881.679
Arazi ve Arsalar
18 6.462.461 6.384.593
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 1.681.685 1.316.784
Mobilya ve Demirbaşlar
18 266.689 283.229
Özel Maliyetler
18 223.269 251.497
Yapılmakta Olan Yatırımlar
18 756.281 645.576
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.541.283 2.526.888
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
19 2.537.960 2.521.663
Bilgisayar Yazılımları
19 3.323 5.225
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.752.594 22.229.493
TOPLAM VARLIKLAR
43.711.404 44.043.172
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
562.176 3.439.785
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
562.176 3.439.785
Banka Kredileri
8 0 3.361.500
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 562.176 78.285
Ticari Borçlar
433.163 837.187
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 433.163 837.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 87.731 72.682
Diğer Borçlar
98.048 85.994
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 98.048 85.994
Ertelenmiş Gelirler
3.050.077 93.485
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
26 3.050.077 93.485
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 749
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.775 13.623
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 10.775 13.623
ARA TOPLAM
4.241.970 4.543.505
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.241.970 4.543.505
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
66.696 76.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 66.696 76.420
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 888.254 895.464
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
954.950 971.884
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.196.920 5.515.389
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
38.514.484 38.527.783
Ödenmiş Sermaye
27 24.000.000 24.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -573.368 -573.368
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.941.446 9.958.879
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 9.960.728 9.960.728
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-19.282 -1.849
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
889.207 835.398
Yasal Yedekler
315.839 262.030
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
573.368 573.368
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 4.253.065 4.215.815
Net Dönem Karı veya Zararı
27 4.134 91.059
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.514.484 38.527.783
TOPLAM KAYNAKLAR
43.711.404 44.043.172


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 3.509.949 3.860.159 2.143.935 2.289.068
Satışların Maliyeti
28 -2.989.193 -2.943.263 -1.868.377 -1.752.477
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
520.756 916.896 275.558 536.591
BRÜT KAR (ZARAR)
520.756 916.896 275.558 536.591
Genel Yönetim Giderleri
29 -438.504 -451.127 -212.256 -182.952
Pazarlama Giderleri
29 -110.414 -124.712 -60.578 -66.517
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.125.201 646.130 44.889 49.600
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -1.188.074 -857.340 -451.715 -167.286
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-91.035 129.847 -404.102 169.436
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 164.882 438 5.086 187
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
73.847 130.285 -399.016 169.623
Finansman Gelirleri
32 5.100 32.198 4.427 13.901
Finansman Giderleri
33 -73.556 -113.860 -13.564 -20.223
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.391 48.623 -408.153 163.301
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.257 -9.780 89.769 -32.688
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -3.552 -50.371 -685 -48.371
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 2.295 40.591 90.454 15.683
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.134 38.843 -318.384 130.613
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.134 38.843 -318.384 130.613
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.134 38.843 -318.384 130.613
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17.436 -38.086 15.052 680
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
22.350 -47.608 19.297 850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.914 9.522 -4.245 -170
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.914 9.522 -4.245 -170
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.436 -38.086 15.052 680
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.570 757 -303.332 131.293
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21.570 757 -303.332 131.293http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701532


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.998 Değişim: 2,38% Hacim : 28.061 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.914 27.01.2022 Yüksek 1.998
Açılış: 1.920
13,6493 Değişim: 0,44%
Düşük 13,5495 27.01.2022 Yüksek 13,6702
Açılış: 13,5897
15,2387 Değişim: -0,32%
Düşük 15,1680 27.01.2022 Yüksek 15,3281
Açılış: 15,2876
787,00 Değişim: -0,96%
Düşük 784,41 27.01.2022 Yüksek 796,13
Açılış: 794,62
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.