" />

KAP ***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 - 18:19
KAP ***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -522.328 9.960.728 -33.467 610.433 3.647.638 793.143 38.456.147 38.456.147
Transferler
793.143 -793.143
Dönem Karı (Zararı)
-91.770 -91.770 -91.770
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38.766 38.766 38.766
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-51.040 51.040 -51.040 -51.040 -51.040
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -573.368 9.960.728 5.299 661.473 4.389.741 -91.770 38.352.103 38.352.103
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -573.368 9.960.728 -1.849 835.398 4.215.815 91.059 38.527.783 38.527.783
Transferler
91.059 -91.059
Dönem Karı (Zararı)
322.518 322.518 322.518
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.381 -2.381 -2.381
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -573.368 9.960.728 -4.230 835.398 4.306.874 322.518 38.847.920 38.847.920


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.905.947 918.055
Dönem Karı (Zararı)
322.518 -91.770
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28 322.518 -91.770
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-10.799 180.649
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 168.484 134.527
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-159.490
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34 -159.490
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-171.116 4.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -1.416 5.337
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -169.700 -761
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
60.297 64.454
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 305 251
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 59.992 64.203
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
91.026 -22.908
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.597.095 831.176
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.631.157 1.689.647
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 246.977 304.615
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 4.384.180 1.385.032
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.000 -2.879
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -18.000 -2.879
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -175.533 -296.050
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -211.387 -562.930
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-486.209 -193.711
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 4.809
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -486.209 -198.520
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 -101 -34.906
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.368 4.119
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 7.368 4.119
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
26 -73.339 276.196
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.861 -48.310
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -81.915 -2.503
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26-34 5.054 -45.807
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.908.814 920.055
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.867 -2.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-623.215 -147.587
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
171.574
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 171.574
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-794.789 -147.587
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -654.789 -147.587
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -140.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.462.146 -601.381
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-51.040
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 -51.040
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-3.398.796 -534.345
Kredilerden Nakit Girişleri
8 -3.398.796 -534.345
Ödenen Faiz
32 -59.992 -64.203
Alınan Faiz
33 -305 -251
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
24 -3.053 48.458
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-179.414 169.087
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-179.414 169.087
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 289.157 276.635
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 109.743 445.722


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 109.743 289.157
Ticari Alacaklar
12.236.223 16.697.680
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 2.393.991 2.471.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 9.842.232 14.226.412
Diğer Alacaklar
103.335 85.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 103.335 85.335
Stoklar
13 4.643.710 4.468.177
Peşin Ödenmiş Giderler
458.411 247.024
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26 458.411 247.024
Diğer Dönen Varlıklar
108.221 26.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 108.221 26.306
ARA TOPLAM
17.659.643 21.813.679
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.659.643 21.813.679
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
30.813 30.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 30.813 30.813
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 10.790.113 10.790.113
Maddi Duran Varlıklar
9.418.346 8.881.679
Arazi ve Arsalar
18 6.462.461 6.384.593
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 1.755.071 1.316.784
Mobilya ve Demirbaşlar
18 265.856 283.229
Özel Maliyetler
18 237.461 251.497
Yapılmakta Olan Yatırımlar
18 697.497 645.576
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.604.446 2.526.888
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
19 2.600.167 2.521.663
Bilgisayar Yazılımları
19 4.279 5.225
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.843.718 22.229.493
TOPLAM VARLIKLAR
40.503.361 44.043.172
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
40.989 3.439.785
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
40.989 3.439.785
Banka Kredileri
8 40.989 3.439.785
Ticari Borçlar
350.978 837.187
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 350.978 837.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 72.581 72.682
Diğer Borçlar
93.363 85.994
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 93.363 85.994
Ertelenmiş Gelirler
20.146 93.485
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
26 20.146 93.485
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 2.822 749
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.604 13.623
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 16.604 13.623
ARA TOPLAM
597.483 4.543.505
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
597.483 4.543.505
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
75.004 76.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 75.004 76.420
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 982.954 895.464
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.057.958 971.884
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.655.441 5.515.389
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
38.847.920 38.527.783
Ödenmiş Sermaye
27 24.000.000 24.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -573.368 -573.368
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.960.728 9.960.728
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 9.960.728 9.960.728
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.230 -1.849
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-4.230 -1.849
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
835.398 835.398
Yasal Yedekler
27 262.030 262.030
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
27 573.368 573.368
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 4.306.874 4.215.815
Net Dönem Karı veya Zararı
27 322.518 91.059
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.847.920 38.527.783
TOPLAM KAYNAKLAR
40.503.361 44.043.172


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 1.366.014 1.571.091
Satışların Maliyeti
28 -1.120.816 -1.190.786
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
245.198 380.305
BRÜT KAR (ZARAR)
245.198 380.305
Genel Yönetim Giderleri
29 -226.248 -268.175
Pazarlama Giderleri
29 -49.836 -58.195
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.080.312 596.530
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -736.359 -690.054
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
313.067 -39.589
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 159.796 251
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
472.863 -39.338
Finansman Gelirleri
32 673 18.297
Finansman Giderleri
33 -59.992 -93.637
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
413.544 -114.678
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-91.026 22.908
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -2.867 -2.000
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -88.159 24.908
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
322.518 -91.770
DÖNEM KARI (ZARARI)
322.518 -91.770
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
322.518 -91.770
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.384 -38.766
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
3.053 -48.458
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-669 9.692
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-669 9.692
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.384 -38.766
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
324.902 -130.536
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
324.902 -130.536http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679958


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.134 Değişim: -0,05% Hacim : 98.749 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.046 17.07.2024 Yüksek 11.169
Açılış: 11.152
33,0730 Değişim: 0,14%
Düşük 32,9613 17.07.2024 Yüksek 33,1629
Açılış: 33,0252
36,2231 Değişim: 0,48%
Düşük 35,9951 17.07.2024 Yüksek 36,2699
Açılış: 36,05
2.616,48 Değişim: -0,20%
Düşük 2.606,84 17.07.2024 Yüksek 2.642,99
Açılış: 2.621,78
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.