KAP ***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2023 - 22:15
KAP ***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -322.280.157 100.248.746 648.183 -9.200.197 303.430.035 402.099.048 59.475.456 704.400.161 704.400.161
Transferler
-703.066 1.413.854 58.764.668 -59.475.456
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-429.596 255.169.083 254.739.487 254.739.487
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-23.351 -23.351 -23.351
Dönem Sonu Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.596.612 6.307.642 -322.280.157 99.545.680 648.183 -9.629.793 304.843.889 460.863.716 255.169.083 959.116.297 959.116.297
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.596.612 6.307.642 -322.280.157 99.545.680 648.183 -9.629.793 304.843.889 460.863.716 255.169.083 959.116.297 959.116.297
Transferler
-6.175.274 -2.022.701 9.629.793 253.737.265 -255.169.083
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.995.701 -260.623 426.431.817 436.166.895 436.166.895
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.406.949 3.406.949 -3.406.949 -3.406.949 -3.406.949
Dönem Sonu Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -5.003.561 132.368 -322.280.157 107.518.680 387.560 308.250.838 711.194.032 426.431.817 1.391.876.243 1.391.876.243


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.762.268 14.379.473
Dönem Karı (Zararı)
426.431.817 255.169.083
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-277.870.334 -203.478.122
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 53.997.097 28.119.064
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28.668.918 14.557.879
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 4.089.178 1.305.908
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 24.579.740 13.251.971
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-61.378.324 -26.692.652
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-157.393.756 -192.192.714
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 -240.003.001 -97.089.514
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 97.181.014 74.262.274
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-949.026 2.920
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
2.006.744 -2.945.379
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.500.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-21.077.833 -9.975.766
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.455.858 -5.211.775
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
800.641 395.708
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -7.718.339 -4.039.927
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 70.559 -270.743
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.514.957 3.166.266
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 759.266 157.233
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.942.382 12.969
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7 -84.134 9.159
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.907.307 -4.194.656
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15 -9.866.907 -5.011.321
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.040.400 816.665
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
127.483.650 41.715.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -549.509 -437.319
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -5.656.055 -7.512.213
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-94.515.818 -19.437.919
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
51.729
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
124.564.928 -52.249.700
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
50.778
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-635.649
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.634.032 500.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-131.787.450 -57.720.040
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
253.826.101 1.609.781
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
253.826.101 1.609.781
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.472.106 3.309.781
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.998.017 -348.286
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-3.406.949 -23.351
Ödenen Faiz
20 -189 -1.502
Alınan Faiz
40.968
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-590.879 -364.401
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
147.329.179 -38.218.513
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
180.350 1.965.714
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
147.509.529 -36.252.799
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.970.420 48.223.219
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 159.479.949 11.970.420


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 159.479.948 11.970.420
Finansal Yatırımlar
5 720.699 28.809
Ticari Alacaklar
6 31.308.249 13.714.058
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 11.657.418 7.039.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
19.650.831 6.674.373
Diğer Alacaklar
8 5.021.377 72.996.119
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 3.106.641 70.175.468
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.914.736 2.820.651
Stoklar
9 14.062.895 6.497.763
Peşin Ödenmiş Giderler
7 532.823 603.382
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
123.528
Diğer Dönen Varlıklar
15 114.467 269.136
ARA TOPLAM
211.363.986 106.079.687
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
211.363.986 106.079.687
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 561.402.162 529.400.941
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 561.081.402 529.185.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
320.760 215.486
Stoklar
9 153.207
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 541.794.160 301.791.159
Maddi Duran Varlıklar
11 263.542.804 134.442.089
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 16.394.025 17.300.609
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 227.697
Diğer Duran Varlıklar
15 26.155.541 16.133.965
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.409.441.899 999.296.460
TOPLAM VARLIKLAR
1.620.805.885 1.105.376.147
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 36.675.042 8.663.285
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 703.289 304.004
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
35.971.753 8.359.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.388.462 629.196
Diğer Borçlar
8 6.548.183 2.369.243
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 2.803 3.266
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.545.380 2.365.977
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 2.755.411 2.839.545
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 9.756.767 34.251.668
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 61.262.736 41.483.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.123.995 1.268.895
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
59.138.741 40.215.056
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 4.796.941 7.874.415
ARA TOPLAM
123.183.542 98.111.303
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
123.183.542 98.111.303
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 4.706.865 3.276.665
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.706.865 3.276.665
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 41.392.440 13.500.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7.179.220 4.170.944
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
34.213.220 9.329.892
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 59.454.623 30.218.019
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 192.172 1.153.027
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
105.746.100 48.148.547
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
228.929.642 146.259.850
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.391.876.243 959.116.297
Ödenmiş Sermaye
16 148.867.243 148.867.243
Sermaye Düzeltme Farkları
16.377.423 16.377.423
Geri Alınmış Paylar (-)
-5.003.561 -1.596.612
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
132.368 6.307.642
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-322.280.157 -322.280.157
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
107.906.240 90.564.070
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
107.906.240 90.564.070
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
107.518.680 99.545.680
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
387.560 648.183
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.629.793
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
308.250.838 304.843.889
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
711.194.032 460.863.716
Net Dönem Karı veya Zararı
426.431.817 255.169.083
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.391.876.243 959.116.297
TOPLAM KAYNAKLAR
1.620.805.885 1.105.376.147


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 201.061.156 79.251.636
Satışların Maliyeti
17 -92.600.832 -42.773.249
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
108.460.324 36.478.387
BRÜT KAR (ZARAR)
108.460.324 36.478.387
Genel Yönetim Giderleri
18 -16.853.514 -12.350.869
Pazarlama Giderleri
-291.510
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 3.760.160 3.168.268
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -28.777.458 -16.414.889
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
66.589.512 10.589.387
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 247.155.462 100.324.156
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -7.715.127 -2.969
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
306.029.847 110.910.574
Finansman Gelirleri
20 218.890.148 220.444.989
Finansman Giderleri
20 -1.307.164 -1.924.206
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
523.612.831 329.431.357
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-97.181.014 -74.262.274
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -70.020.917 -60.347.257
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -27.160.097 -13.915.017
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
426.431.817 255.169.083
DÖNEM KARI (ZARARI)
426.431.817 255.169.083
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
426.431.817 255.169.083
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 22 0,02871000 0,01714000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.735.078 -429.596
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9.995.701
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-260.623
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-429.596
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.735.078 -429.596
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
436.166.895 254.739.487
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
436.166.895 254.739.487http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122527


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.094 Değişim: 0,00% Hacim : 92.806 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.046 28.11.2023 Yüksek 8.149
Açılış: 8.116
28,9070 Değişim: 0,01%
Düşük 28,8723 29.11.2023 Yüksek 28,9309
Açılış: 28,9046
31,8480 Değişim: 0,21%
Düşük 31,7538 29.11.2023 Yüksek 31,9430
Açılış: 31,7821
1.903,81 Değişim: 0,36%
Düşük 1.894,76 29.11.2023 Yüksek 1.907,94
Açılış: 1.897,03
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.