KAP ***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2021 - 21:15
KAP ***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 648.183 3.640.671 303.430.035 398.043.573 4.055.475 489.388.015 489.388.015
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
4.055.475 -4.055.475 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.463.023 29.789.966 21.326.943 21.326.943
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
23 164.457.696 164.457.696 164.457.696
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Dönem Sonu Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -322.280.157 96.328.884 648.183 -4.822.352 303.430.035 402.099.048 29.789.966 675.172.654 675.172.654
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -322.280.157 100.248.746 648.183 -9.200.197 303.430.035 402.099.048 59.475.456 704.400.161 704.400.161
Transferler
-118.457 1.390.503 58.203.410 -59.475.456
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-502.920 -429.596 502.920 65.948.450 65.518.854 65.518.854
Dönem Sonu Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -322.280.157 99.627.369 648.183 -9.629.793 304.820.538 460.805.378 65.948.450 769.919.015 769.919.015


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.523 7.383.220
Dönem Karı (Zararı)
65.948.450 29.789.966
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-45.840.888 -13.972.701
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11 12.684.061 10.825.677
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.584.524 3.233.760
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 581.013 464.183
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 4.003.511 2.769.577
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-8.329.797 -5.073.402
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-73.263.325 -31.306.157
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 20.440.129 8.733.977
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.920 12.115
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-459.400
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.500.000 -398.671
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.081.355 879.112
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.096.604 1.051.496
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-80.419 2.462.658
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.888.190 -5.689.740
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-658.038 -336.184
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-520.711 -6.098.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
46.625 858.651
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
244.886 426.465
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-76.047 -53.791
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.052.857 8.257.776
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.948.059 -3.003.134
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.104.798 11.260.910
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.026.207 16.696.377
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -236.830 -178.341
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
12 -5.062.156 -1.556.879
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.708.698 -7.577.333
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-604
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-45.704.886 -8.210.498
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
500.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.417.219 -12.533.332
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.801.244
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-32.388.363 1.521.590
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-32.388.363 1.521.590
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
600.696
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-145.986 -28
Ödenen Faiz
-81 -28
Alınan Faiz
40.968
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-186.873
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-45.832.349 -827.306
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
763.357 729.163
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-45.068.992 -98.143
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 48.223.219 6.214.119
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.154.227 6.115.976


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.154.227 48.223.219
Finansal Yatırımlar
5 49.997 0
Ticari Alacaklar
6 9.287.755 7.105.042
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 3.769.186 3.232.714
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.518.569 3.872.328
Diğer Alacaklar
7 59.756.074 59.105.036
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 56.453.820 55.885.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.302.254 3.219.584
Stoklar
8 5.346.026 2.457.836
Peşin Ödenmiş Giderler
990.677 332.639
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 5.376.750
Diğer Dönen Varlıklar
13 154.871 85.696
ARA TOPLAM
78.739.627 122.686.218
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
78.739.627 122.686.218
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 0 452.207
Diğer Alacaklar
7 439.966.952 326.947.388
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 439.756.942 326.735.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
210.010 212.261
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 204.779.131 204.548.131
Maddi Duran Varlıklar
10 109.722.547 100.040.450
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 17.754.727 18.208.844
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 0 34.196
Diğer Duran Varlıklar
13 13.134.972 11.087.004
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
785.358.329 661.318.220
TOPLAM VARLIKLAR
864.097.956 784.004.438
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 12.713.819 5.021.317
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 653.256 474.981
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
12.060.563 4.546.336
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
518.588 471.963
Diğer Borçlar
7 444.073 528.680
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 178.719 6.038
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
265.354 522.642
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.754.340 2.830.387
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 10.175.166 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 34.680.230 35.432.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.232.532 957.595
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
33.447.698 34.475.298
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 4.053.750 5.904.725
ARA TOPLAM
65.339.966 50.189.965
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.339.966 50.189.965
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 3.703.067 3.020.942
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.703.067 3.020.942
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 8.109.781 7.955.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.631.172 3.561.926
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
4.478.609 4.393.283
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 14.973.900 16.132.111
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 2.052.227 2.306.050
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.838.975 29.414.312
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
94.178.941 79.604.277
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
769.919.015 704.400.161
Ödenmiş Sermaye
15 148.867.243 148.867.243
Sermaye Düzeltme Farkları
16.377.423 16.377.423
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.573.261 -1.573.261
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.307.642 6.307.642
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-322.280.157 -322.280.157
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
90.645.759 91.696.732
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
90.645.759 91.696.732
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
99.627.369 100.248.746
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
648.183 648.183
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.629.793 -9.200.197
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
304.820.538 303.430.035
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
460.805.378 402.099.048
Net Dönem Karı veya Zararı
65.948.450 59.475.456
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
769.919.015 704.400.161
TOPLAM KAYNAKLAR
864.097.956 784.004.438


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 31.860.224 20.652.364 18.575.193 10.012.288
Satışların Maliyeti
16 -17.661.054 -10.976.050 -8.985.123 -5.734.189
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.199.170 9.676.314 9.590.070 4.278.099
BRÜT KAR (ZARAR)
14.199.170 9.676.314 9.590.070 4.278.099
Genel Yönetim Giderleri
17 -7.194.131 -4.989.236 -4.623.522 -2.580.197
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 1.693.120 754.492 165.881 704.891
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -4.674.396 -3.386.293 -3.139.772 -3.012.362
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.023.763 2.055.277 1.992.657 -609.569
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 646.272 307.211 535.046 171.855
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -2.920 -12.115 -12.115
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.667.115 2.350.373 2.527.703 -449.829
Finansman Gelirleri
20 82.005.394 36.821.229 24.782.448 15.665.473
Finansman Giderleri
20 -283.930 -647.659 -187.214 -578.929
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
86.388.579 38.523.943 27.122.937 14.636.715
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-20.440.129 -8.733.977 -8.699.209 -3.489.710
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -21.541.534 -9.191.419 -10.175.165 -4.015.843
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 1.101.405 457.442 1.475.956 526.133
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
65.948.450 29.789.966 18.423.728 11.147.005
DÖNEM KARI (ZARARI)
65.948.450 29.789.966 18.423.728 11.147.005
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
65.948.450 29.789.966 18.423.728 11.147.005
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00440000 0,00200000 0,00120000 0,00070000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-429.596 -8.463.023 0 -8.463.023
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-429.596 -8.463.023 0 -8.463.023
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-429.596 -8.463.023 0 -8.463.023
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
65.518.854 21.326.943 18.423.728 2.683.982
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
65.518.854 21.326.943 18.423.728 2.683.982http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959172


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.384 Değişim: -0,57% Hacim : 13.068 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.379 28.09.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.391
8,8738 Değişim: 0,64%
Düşük 8,8095 28.09.2021 Yüksek 8,8951
Açılış: 8,8173
10,3686 Değişim: 0,48%
Düşük 10,2978 28.09.2021 Yüksek 10,4078
Açılış: 10,3186
494,54 Değişim: -0,33%
Düşük 493,36 28.09.2021 Yüksek 497,83
Açılış: 496,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.