KAP ***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2021 - 18:27
KAP ***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-297.153 -3.066.832
Dönem Karı (Zararı)
47.524.722 18.642.961
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-40.132.717 -9.607.211
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11 5.066.225 5.781.760
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.559.727 390.821
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 332.898 341.671
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.226.829 49.150
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.126.611 -3.013.425
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-52.859.470 -18.010.634
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 11.740.920 5.244.267
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.920
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-16.428
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.500.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.541.910 -8.867.772
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.143.157 -3.584.696
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
24.153 2.607.498
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
116.758 -3.593.316
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-455.166 -373.761
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.511.490 -3.371.240
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
81.089 96.274
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
66.698 907.214
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-22.464 -39.398
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.721.311 -1.516.347
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
135.381 -364.457
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.856.692 -1.151.890
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
850.095 167.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -93.807 -51.591
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
12 -1.053.441 -313.287
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -2.869.969
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 37
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-47.667.149 3.867.370
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
500.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-528.949 -4.331.853
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-47.749.426
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-47.749.426
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 8.199.223
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
8.199.223
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
111.226
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-94.798 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-94.798
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-48.059.100 800.538
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
545.323
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-47.513.777 800.538
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 48.223.219 6.214.119
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 709.442 7.014.657


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 648.183 3.640.671 303.430.035 398.043.573 4.055.475 489.388.015 489.388.015
Transferler
4.055.475 -4.055.475
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.642.961 18.642.961 18.642.961
Dönem Sonu Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 648.183 3.640.671 303.430.035 402.099.048 18.642.961 508.030.976 508.030.976
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -322.280.157 100.248.746 648.183 -9.200.197 303.430.035 402.099.048 59.475.456 704.400.161 704.400.161
Transferler
-562.148 1.390.503 58.647.101 -59.475.456
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-429.596 47.524.722 47.095.126 47.095.126
Dönem Sonu Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -322.280.157 99.686.598 648.183 -9.629.793 304.820.538 460.746.149 47.524.722 751.495.287 751.495.287


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 709.442 48.223.219
Ticari Alacaklar
6 11.265.130 7.105.042
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 6.122.603 3.232.714
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.142.527 3.872.328
Diğer Alacaklar
7 69.820.989 59.105.036
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 66.406.545 55.885.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.414.444 3.219.584
Stoklar
8 2.341.078 2.457.836
Peşin Ödenmiş Giderler
787.805 332.639
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 5.376.750
Diğer Dönen Varlıklar
13 150.944 85.696
ARA TOPLAM
85.075.388 122.686.218
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
85.075.388 122.686.218
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 0 452.207
Diğer Alacaklar
7 420.813.315 326.947.388
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 420.601.054 326.735.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
212.261 212.261
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 204.548.131 204.548.131
Maddi Duran Varlıklar
10 99.292.995 100.040.450
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 17.981.786 18.208.844
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 0 34.196
Diğer Duran Varlıklar
13 10.886.375 11.087.004
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
753.522.602 661.318.220
TOPLAM VARLIKLAR
838.597.990 784.004.438
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 10.562.623 5.021.317
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 426.971 474.981
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10.135.652 4.546.336
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
553.052 471.963
Diğer Borçlar
7 544.775 528.680
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 85.829 6.038
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
458.946 522.642
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.767.122 2.830.387
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 4.708.632
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 35.778.318 35.432.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.129.632 957.595
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
34.648.686 34.475.298
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.048.032 5.904.725
ARA TOPLAM
56.962.554 50.189.965
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.962.554 50.189.965
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 3.319.758 3.020.942
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.319.758 3.020.942
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 8.064.485 7.955.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.628.980 3.561.926
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
4.435.505 4.393.283
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 16.449.856 16.132.111
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 2.306.050 2.306.050
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.140.149 29.414.312
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
87.102.703 79.604.277
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
751.495.287 704.400.161
Ödenmiş Sermaye
14 148.867.243 148.867.243
Sermaye Düzeltme Farkları
16.377.423 16.377.423
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.573.261 -1.573.261
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.307.642 6.307.642
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-322.280.157 -322.280.157
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
90.704.988 91.696.732
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
90.704.988 91.696.732
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
99.686.598 100.248.746
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
648.183 648.183
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.629.793 -9.200.197
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
304.820.538 303.430.035
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
460.746.149 402.099.048
Net Dönem Karı veya Zararı
47.524.722 59.475.456
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
751.495.287 704.400.161
TOPLAM KAYNAKLAR
838.597.990 784.004.438


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 13.285.031 10.640.076
Satışların Maliyeti
15 -8.675.931 -5.241.861
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.609.100 5.398.215
BRÜT KAR (ZARAR)
4.609.100 5.398.215
Genel Yönetim Giderleri
16 -2.570.609 -2.409.039
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 1.527.239 49.601
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -1.534.624 -373.931
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.031.106 2.664.846
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 111.226 135.356
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -2.920
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.139.412 2.800.202
Finansman Gelirleri
18 57.222.946 21.155.756
Finansman Giderleri
18 -96.716 -68.730
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
59.265.642 23.887.228
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.740.920 -5.244.267
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -11.366.369 -5.175.576
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -374.551 -68.691
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
47.524.722 18.642.961
DÖNEM KARI (ZARARI)
47.524.722 18.642.961
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
47.524.722 18.642.961
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 20 0,00319000 0,00125000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-429.596 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-429.596
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-429.596 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
47.095.126 18.642.961
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
47.095.126 18.642.961http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935952


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7373 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3678 Değişim: -0,29%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
495,67 Değişim: -0,30%
Düşük 494,70 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14