KAP ***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2020 - 20:04
KAP ***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 699.430 1.337.181 303.430.035 358.931.734 39.111.839 483.080.297 483.080.297
Transferler
39.111.839 -39.111.839 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.169.596 8.169.596 8.169.596
Dönem Sonu Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 699.430 1.337.181 303.430.035 398.043.573 8.169.596 491.249.893 491.249.893
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 648.183 3.640.671 303.430.035 398.043.573 4.055.475 489.388.015 489.388.015
Transferler
4.055.475 -4.055.475
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.463.023 29.789.966 21.326.943 21.326.943
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
164.457.696 164.457.696 164.457.696
Dönem Sonu Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -322.280.157 96.328.884 648.183 -4.822.352 303.430.035 402.099.048 29.789.966 675.172.654 675.172.654


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.383.220 -3.497.714
Dönem Karı (Zararı)
29.789.966 8.169.596
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-13.574.030 -10.440.307
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11 10.825.677 740.938
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.233.760 15.514.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 464.183 486.784
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 2.769.577 15.027.484
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.073.402 -6.525.570
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-31.306.157 -22.261.168
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 8.733.977 2.207.327
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12.115 -116.102
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
879.112 -385.228
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.051.496 -54.318
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.462.658 -758.459
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.689.740 -19.984
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-336.184 98.275
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.098.219 271.413
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
858.651 -255.341
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
426.465 1.711.053
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-53.791 -30.392
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.257.776 -1.347.475
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.003.134 -1.086.172
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
11.260.910 -261.303
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.095.048 -2.655.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -178.341 -111.106
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
12 -1.556.879 -730.669
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.976.004
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-604
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.210.498 5.640.399
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10, 11 116.102
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.533.332 -1.925.370
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.801.244
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
1.521.590 7.449.667
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
1.521.590 7.449.667
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28 -629.122
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-606.848
Ödenen Faiz
-28 -22.274
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-827.306 1.513.563
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
729.163
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-98.143 1.513.563
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.214.119 176.191
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.115.976 1.689.754


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.115.976 6.214.119
Ticari Alacaklar
6 4.365.223 5.294.840
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 2.259.803 2.213.763
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.105.420 3.081.077
Diğer Alacaklar
7 275.843.443 46.857.213
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 274.815.349 43.261.995
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.028.094 3.595.218
Stoklar
8 6.628.730 938.990
Peşin Ödenmiş Giderler
585.632 249.448
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
87.440
Diğer Dönen Varlıklar
13 7.340 7.006
ARA TOPLAM
293.633.784 59.561.616
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
293.633.784 59.561.616
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 5.499.457 13.842.856
Diğer Alacaklar
7 187.315.968 198.679.420
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 187.067.427 198.447.905
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
248.541 231.515
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 189.181.641 191.995.000
Maddi Duran Varlıklar
10 13.703.272 7.052.984
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 90.667.947 86.323.493
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 156.885
Diğer Duran Varlıklar
13 10.353.328 7.350.528
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
496.878.498 505.244.281
TOPLAM VARLIKLAR
790.512.282 564.805.897
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
588
Ticari Borçlar
6 14.296.318 11.081.736
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 1.343.748 343.862
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
12.952.570 10.737.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.201.747 343.096
Diğer Borçlar
7 564.702 566.383
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 5.381 5.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
559.321 560.749
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 4.486.533 114.002
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 20.738.579 2.869.969
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 37.327.482 35.869.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
926.047 731.496
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
36.401.435 35.137.704
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 14.036.837 2.044.763
ARA TOPLAM
92.652.198 52.889.737
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
92.652.198 52.889.737
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
2.855.358 2.620.970
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.855.358 2.620.970
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 7.083.261 6.977.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.697.403 3.657.145
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
3.385.858 3.320.285
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 12.748.811 12.929.745
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.687.430 22.528.145
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
115.339.628 75.417.882
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
675.172.654 489.388.015
Ödenmiş Sermaye
15 148.867.243 148.867.243
Sermaye Düzeltme Farkları
16.377.423 16.377.423
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.573.261 -1.573.261
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.307.642 6.307.642
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
23 -322.280.157 -486.737.853
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
92.154.715 100.617.738
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
92.154.715 100.617.738
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
96.328.884 96.328.884
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
648.183 648.183
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5 -4.822.352 3.640.671
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
303.430.035 303.430.035
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
402.099.048 398.043.573
Net Dönem Karı veya Zararı
29.789.966 4.055.475
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
675.172.654 489.388.015
TOPLAM KAYNAKLAR
790.512.282 564.805.897


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 20.652.364 733.036 10.012.288 669.292
Satışların Maliyeti
16 -10.976.050 -41.310 -5.734.189 -32.816
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.676.314 691.726 4.278.099 636.476
BRÜT KAR (ZARAR)
9.676.314 691.726 4.278.099 636.476
Genel Yönetim Giderleri
17 -4.989.236 -6.178.200 -2.580.197 -3.125.343
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 754.492 927.929 704.891 912.111
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -3.386.293 -14.299.719 -3.012.362 -2.791.258
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.055.277 -18.858.264 -609.569 -4.368.014
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 307.211 544.454 171.855 208.532
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -12.115 -12.115
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.350.373 -18.313.810 -449.829 -4.159.482
Finansman Gelirleri
20 36.821.229 28.885.668 15.665.473 8.870.537
Finansman Giderleri
20 -647.659 -194.935 -578.929 -68.859
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
38.523.943 10.376.923 14.636.715 4.642.196
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.733.977 -2.207.327 -3.489.710 -1.016.875
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -9.191.419 -5.103.457 -4.015.843 -1.419.513
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 457.442 2.896.130 526.133 402.638
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
29.789.966 8.169.596 11.147.005 3.625.321
DÖNEM KARI (ZARARI)
29.789.966 8.169.596 11.147.005 3.625.321
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
29.789.966 8.169.596 11.147.005 3.625.321
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00200000 0,00050000 0,00070000 0,00030000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.463.023 0 -8.463.023 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-8.463.023 0 -8.463.023 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.463.023 0 -8.463.023 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.326.943 8.169.596 2.683.982 3.625.321
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21.326.943 8.169.596 2.683.982 3.625.321http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869814


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.405 Değişim: 0,60% Hacim : 16.548 Mio.TL Son veri saati : 13:02
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.411
Açılış: 2.401
15,8293 Değişim: 1,85%
Düşük 15,5343 17.05.2022 Yüksek 15,8891
Açılış: 15,5411
16,6485 Değişim: 2,51%
Düşük 16,2212 17.05.2022 Yüksek 16,7168
Açılış: 16,2402
932,57 Değişim: 2,37%
Düşük 910,87 17.05.2022 Yüksek 934,58
Açılış: 911,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.