" />

KAP ***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.03.2020 - 23:12
KAP ***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 654.678 55.705.714 119.289.102 487.366.953 442.586.525 442.586.525
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
6.768.950 6.768.950 6.768.950
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 654.678 6.768.950 55.705.714 119.289.102 487.366.953 449.355.475 449.355.475
Transferler
247.724.321 239.642.632 -487.366.953
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
44.752 -5.431.769 39.111.839 33.724.822 33.724.822
Dönem Sonu Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 699.430 1.337.181 303.430.035 358.931.734 39.111.839 483.080.297 483.080.297
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 699.430 1.337.181 303.430.035 358.931.734 39.111.839 483.080.297 483.080.297
Transferler
39.111.839 -39.111.839
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-51.247 2.303.490 4.055.475 6.307.718 6.307.718
Dönem Sonu Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 648.183 3.640.671 303.430.035 398.043.573 4.055.475 489.388.015 489.388.015


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.829.708 -38.254.571
Dönem Karı (Zararı)
4.055.475 39.111.839
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.601.980 -47.113.495
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 3.160.224 1.659.034
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23.234.430 4.826.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 703.556 206.333
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 22.530.874 4.619.846
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-11.696.987 -18.349.776
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-29.318.379 -69.314.683
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 10.087.841 20.362.758
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 3.046.992 14.437.972
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-116.101 -734.979
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.186.304 -3.140.911
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.185.639 1.169.826
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.218.344 977.578
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 348.737 200.230
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 89.720 -176.484
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.154.111 -1.962.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -339.578 -106.080
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.864.600 -517.962
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 38.394 30.585
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.938.305 -2.755.713
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -5.125.757 -902.101
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.187.452 -1.853.612
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.732.809 -11.142.567
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -140.064 -516.542
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -2.956.835 -636.419
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-24.972.683
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-986.360
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11.920.208 39.458.059
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
116.101 1.293.453
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.411.188 -2.249.063
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -3.599
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
45.215.295 40.417.268
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
45.215.295 40.417.268
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.052.572 -1.104.102
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.025.288 -1.021.737
Ödenen Faiz
21 -27.284 -82.365
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.037.928 99.386
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.037.928 99.386
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 176.191 76.805
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.214.119 176.191


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.214.119 176.191
Ticari Alacaklar
7 5.294.840 102.573
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 2.213.763 91.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.081.077 10.956
Diğer Alacaklar
9 46.857.213 20.794.246
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 43.261.995 20.783.756
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.595.218 10.490
Stoklar
10 938.990 1.287.727
Peşin Ödenmiş Giderler
8 249.448 137.324
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7.551.472
Diğer Dönen Varlıklar
16 7.006 806.395
ARA TOPLAM
59.561.616 30.855.928
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
59.561.616 30.855.928
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 13.842.856 11.405.300
Diğer Alacaklar
9 198.679.420 225.280.880
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 198.447.905 225.130.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
231.515 149.884
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 191.995.000 202.082.841
Maddi Duran Varlıklar
12 7.052.984 4.130.374
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 86.323.493 49.749.708
Peşin Ödenmiş Giderler
8 201.844
Diğer Duran Varlıklar
16 7.350.528 1.425.382
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
505.244.281 494.276.329
TOPLAM VARLIKLAR
564.805.897 525.132.257
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 588 955.790
Ticari Borçlar
7 11.081.736 1.035.775
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 343.862 187.525
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10.737.874 848.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 343.096 682.674
Diğer Borçlar
9 566.383 1.385.122
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 5.634 2.803
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
560.749 1.382.319
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 114.002 75.606
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 2.869.969
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 35.869.200 16.062.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
731.496 498.586
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
35.137.704 15.563.665
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 2.044.763 740.618
ARA TOPLAM
52.889.737 20.937.836
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.889.737 20.937.836
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.620.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.620.970
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 6.977.430 3.262.505
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.657.145 3.262.505
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
3.320.285
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 12.929.745 17.734.926
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 116.693
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.528.145 21.114.124
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
75.417.882 42.051.960
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
489.388.015 483.080.297
Ödenmiş Sermaye
17 148.867.243 148.867.243
Sermaye Düzeltme Farkları
16.377.423 16.377.423
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.573.261 -1.573.261
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.307.642 6.307.642
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-486.737.853 -486.737.853
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
100.617.738 98.365.495
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
100.617.738 98.365.495
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
96.328.884 96.328.884
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
648.183 699.430
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.640.671 1.337.181
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
303.430.035 303.430.035
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
398.043.573 358.931.734
Net Dönem Karı veya Zararı
4.055.475 39.111.839
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
489.388.015 483.080.297
TOPLAM KAYNAKLAR
564.805.897 525.132.257


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 10.447.779 439.589
Satışların Maliyeti
18 -2.541.903 -200.230
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.905.876 239.359
BRÜT KAR (ZARAR)
7.905.876 239.359
Genel Yönetim Giderleri
19 -10.832.673 -11.314.557
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 1.164.711 1.700.232
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -22.847.499 -5.887.276
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-24.609.585 -15.262.242
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 906.417 1.823.965
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -10.087.841 -20.392.179
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-33.791.009 -33.830.456
Finansman Gelirleri
21 41.192.641 88.451.297
Finansman Giderleri
21 -299.165 -1.071.030
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.102.467 53.549.811
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.046.992 -14.437.972
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -7.973.426 -16.642.060
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 4.926.434 2.204.088
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.055.475 39.111.839
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.055.475 39.111.839
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.055.475 39.111.839
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00027000 0,00263000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.252.243 -5.387.017
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-51.247 44.752
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2.303.490 -5.431.769
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.252.243 -5.387.017
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.307.718 33.724.822
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.307.718 33.724.822http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824776


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.070 Değişim: -0,18% Hacim : 66.223 Mio.TL Son veri saati : 15:09
Düşük 11.016 24.07.2024 Yüksek 11.100
Açılış: 11.093
32,8600 Değişim: 0,03%
Düşük 32,7530 24.07.2024 Yüksek 32,8779
Açılış: 32,8492
35,6843 Değişim: 0,00%
Düşük 35,5878 24.07.2024 Yüksek 35,7239
Açılış: 35,6848
2.554,47 Değişim: 0,37%
Düşük 2.538,05 24.07.2024 Yüksek 2.556,84
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.