KAP ***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2018 - 19:35
KAP ***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 6.307.642 54.132.147 97.421.411 654.678 54.132.453 144.357.174 -20.502.367 501.747.804 501.747.804
Transferler
-1.092.527 -19.409.840 20.502.367
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
473.396.505 473.396.505 473.396.505
Dönem Karı (Zararı)
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-540.870.000 -540.870.000 -540.870.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.573.261
Dönem Sonu Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 654.678 54.132.453 124.947.334 473.396.505 432.701.048 432.701.048
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 654.678 55.705.714 119.289.102 487.366.953 442.586.525 442.586.525
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
6.768.950 6.768.950 6.768.950
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 654.678 6.768.950 55.705.714 119.289.102 487.366.953 449.355.475 449.355.475
Transferler
247.724.321 239.642.632 -487.366.953
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
44.752 30.834.218 30.878.970 30.878.970
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 699.430 6.768.950 303.430.035 358.931.734 30.834.218 480.234.445 480.234.445


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.519 -12.964.014
Dönem Karı (Zararı)
30.834.218 473.396.505
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30.834.218 -21.625.227
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
495.021.732
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-35.237.187 7.764.314
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 942.505 2.853.008
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
460.609 6.318.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 34.580 1.925.940
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 426.029 4.392.994
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-8.258.354 -1.411.317
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-36.620.783
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 8.973.662 3.689
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-734.826
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.508.207 42.922.448
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-221.440 -602.181
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.534.805 34.862.992
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 109.402 -4.452
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -81.172 3.536.878
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-945.154 -35.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 -386.239 -2.492.256
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
444.996 1.221.372
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
9 -11.730 -53.142
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.935.261 6.489.185
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19 -396.241 6.968.118
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.539.020 -478.933
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.105.238 524.083.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -191.384
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 -191.197
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.724.176
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
21 -537.047.281
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
222.058 173.471.146
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-540.870.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13,14 1.299.780 2.235.176
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -1.074.123 -3.237.514
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -3.599 -579.516
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
715.923.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-228.939 -1.901.502
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.573.261
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.573.261
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-158.051 -1.142.469
Ödenen Faiz
24 -70.888 -57.230
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
871.458
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.400 158.605.630
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.400 158.605.630
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 76.805 3.051.367
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 68.405 161.656.997


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 68.405 76.805
Ticari Alacaklar
8 1.223.720 1.002.280
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 206.922 132.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.016.798 870.168
Diğer Alacaklar
10 233.145.466 198.969.021
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 232.767.662 198.143.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
377.804 825.055
Stoklar
11 1.378.555 1.487.957
Peşin Ödenmiş Giderler
9 243.650 162.248
Diğer Dönen Varlıklar
19 335.630 17.645
ARA TOPLAM
236.395.426 201.715.956
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
236.395.426 201.715.956
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 17.153.200 9.990.294
Diğer Alacaklar
10 551.675 312.897
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 222.445.599 222.442.000
Maddi Duran Varlıklar
13 3.465.170 10.763.458
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 49.950.020 43.085.068
Peşin Ödenmiş Giderler
9 206 436
Diğer Duran Varlıklar
19 1.390.287 1.312.031
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
294.956.157 287.906.184
TOPLAM VARLIKLAR
531.351.583 489.622.140
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
969.781 779.123
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
969.781 779.123
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 969.781 779.123
Ticari Borçlar
8 1.915.525 2.860.679
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 472.474 199.872
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.443.051 2.660.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 402.515 788.754
Diğer Borçlar
10 2.274.211 1.829.215
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 11.227 2.803
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.262.984 1.826.412
Ertelenmiş Gelirler
9 33.291 45.021
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 6.706.102 1.779.151
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 12.393.048 12.474.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
578.304 894.779
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11.814.744 11.579.912
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 705.458 1.894.392
ARA TOPLAM
25.399.931 22.451.026
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.399.931 22.451.026
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
336.562 685.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
336.562 685.271
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 336.562 685.271
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 3.336.192 3.232.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.336.192 3.232.461
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 21.577.682 19.850.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
19 466.771 816.857
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.717.207 24.584.589
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
51.117.138 47.035.615
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
480.234.445 442.586.525
Ödenmiş Sermaye
20 148.867.243 148.867.243
Sermaye Düzeltme Farkları
16.377.423 16.377.423
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.573.261 -1.573.261
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.307.642 6.307.642
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3 -486.737.853 -486.737.853
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
97.028.314 96.983.562
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
97.028.314 96.983.562
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
96.328.884 96.328.884
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
699.430 654.678
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.768.950
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
6.768.950
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
6.768.950
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
303.430.035 55.705.714
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
358.931.734 119.289.102
Net Dönem Karı veya Zararı
30.834.218 487.366.953
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
480.234.445 442.586.525
TOPLAM KAYNAKLAR
531.351.583 489.622.140


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
260.606 167.895
Satışların Maliyeti
-109.402 -102.531
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
151.204 65.364
BRÜT KAR (ZARAR)
151.204 65.364
Genel Yönetim Giderleri
22 -6.076.866 -6.803.560 -3.094.330 -3.757.768
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.449.115 437.276 1.364.363 50.881
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-682.707 -286.177 -634.165 -154.253
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.159.254 -6.652.461 -2.298.768 -3.861.140
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 1.346.901 645.731 777.264 174.123
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.812.353 -6.006.730 -1.521.504 -3.687.017
Finansman Gelirleri
24 45.046.442 3.681.600 33.342.713 1.652.862
Finansman Giderleri
24 -426.383 -19.296.408 -232.032 -6.442.716
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
40.807.706 -21.621.538 31.589.177 -8.476.871
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.973.488 -3.689 -8.181.408 13.874
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-8.650.953 -6.706.102
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.322.535 -3.689 -1.475.306 13.874
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.834.218 -21.625.227 23.407.769 -8.462.997
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21 495.021.732 -9.498.146
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.834.218 473.396.505 23.407.769 -17.961.143
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
30.834.218 473.396.505 23.407.769 -17.961.143
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00210000 -0,00150000 0,00160000 -0,00060000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,03180000 -0,00120000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
44.752 44.752
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
44.752 44.752
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
44.752 44.752
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.878.970 473.396.505 23.452.521 -17.961.143
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
30.878.970 473.396.505 23.452.521 -17.961.143http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703293


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.536 Değişim: -0,27% Hacim : 31.936 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.517 26.01.2021 Yüksek 1.549
Açılış: 1.538
7,3469 Değişim: 0,04%
Düşük 7,3418 27.01.2021 Yüksek 7,3485
Açılış: 7,3439
8,9398 Değişim: 0,02%
Düşük 8,9312 27.01.2021 Yüksek 8,9406
Açılış: 8,9383
437,36 Değişim: 0,06%
Düşük 436,91 27.01.2021 Yüksek 437,39
Açılış: 437,11
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.