KAP ***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2022 - 21:46
KAP ***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -8.426.000 11.336.752 103.343.846 42.418.644 403.565.211 403.565.211
Transferler
-2.637.074 45.055.718 -42.418.644
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
9.948.782 9.948.782 9.948.782
Dönem Sonu Bakiyeler
216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -8.426.000 8.699.678 148.399.564 9.948.782 413.513.993 413.513.993
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -6.786.800 14.123.489 135.001.626 40.732.994 437.963.278 437.963.278
Transferler
40.732.994 -40.732.994 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.024.845 6.024.845 6.024.845
Dönem Sonu Bakiyeler
216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -6.786.800 14.123.489 175.734.620 6.024.845 443.988.123 443.988.123


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-231.863.130 13.935.744
Dönem Karı (Zararı)
6.024.845 9.948.782
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.024.845 9.948.782
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.282.577 -9.231.084
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.794.348 2.216.324
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-19.795.863 -1.843.620
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-19.795.863 -1.843.620
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
126.355.868 27.080.733
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
126.355.868 27.080.733
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.184.308 1.193.050
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.847.251
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7.031.559 1.193.050
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.973.763 -4.850.710
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-90.282.321 -33.026.861
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-259.595.226 14.504.101
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-190.585.027 -103.410.880
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.411 -26.002.366
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-240.667.907 16.853.117
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
36.145.571 16.853.117
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-276.813.478 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-183.104.070 -42.945.260
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
354.960.958 160.873.856
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-143.769 9.135.634
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-231.287.804 15.221.799
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-575.326 -925.823
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -360.232
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.527.096 1.469.248
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 45.469
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 45.469
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.320.155 -692.264
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.320.155 -692.264
Alınan Faiz
2.847.251 2.116.043
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
421.998.506 68.534.633
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -203.927.083
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -203.927.083
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
317.707.600 272.250.000
Kredilerden Nakit Girişleri
317.707.600 272.250.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.803.781 -220.997
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
106.499.924 0
Ödenen Faiz
1.594.763 432.713
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
191.662.472 83.939.625
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
191.662.472 83.939.625
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
411.993.946 146.428.538
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
603.656.418 230.368.163


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 603.656.418 411.993.946
Ticari Alacaklar
924.102.796 733.965.671
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 123.423.138 111.516.859
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 800.679.658 622.448.812
Diğer Alacaklar
126.924 71.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
126.924 71.513
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
488.554.012 211.740.534
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
488.554.012 211.740.534
Türev Araçlar
7.312.795 113.812.719
Stoklar
5 655.214.549 452.314.616
Peşin Ödenmiş Giderler
6 84.444.311 25.915.106
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 1.608.120 29.072.932
Diğer Dönen Varlıklar
9 99.449.638 48.064.534
ARA TOPLAM
2.864.469.563 2.026.951.571
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.864.469.563 2.026.951.571
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 81.100.382 82.396.773
Kullanım Hakkı Varlıkları
5.265.789 1.114.597
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 1.968.003 2.121.006
Peşin Ödenmiş Giderler
20.511.914 20.511.914
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
20.511.914 20.511.914
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 52.575.995 22.562.094
Diğer Duran Varlıklar
141.497.449 127.072.561
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
9 141.497.449 127.072.561
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
302.919.532 255.778.945
TOPLAM VARLIKLAR
3.167.389.095 2.282.730.516
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
325.843.523 918.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
325.843.523 918.651
Banka Kredileri
10 323.552.662
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 2.290.861 918.651
Ticari Borçlar
1.682.083.703 1.327.122.745
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 437.920.501 336.514.998
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 1.244.163.202 990.607.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.081.073 5.279.323
Diğer Borçlar
340.663 484.432
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 50.641 50.641
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
290.022 433.791
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
348.303.044 312.157.473
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
6 348.303.044 312.157.473
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 114.120.792 80.906.190
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
210.906.709 85.753.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
35.264.203 28.527.678
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
175.642.506 57.225.531
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 2.798.061 6.205.439
ARA TOPLAM
2.693.477.568 1.818.827.462
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.693.477.568 1.818.827.462
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.267.670 486.410
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.267.670 486.410
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 3.267.670 486.410
Uzun Vadeli Karşılıklar
26.655.734 25.453.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19.900.643 19.153.416
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
6.755.091 6.299.950
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.923.404 25.939.776
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.723.400.972 1.844.767.238
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
443.988.123 437.963.278
Ödenmiş Sermaye
12 216.733.652 216.733.652
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.496.301 -2.496.301
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
40.654.618 40.654.618
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.786.800 -6.786.800
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.786.800 -6.786.800
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.123.489 14.123.489
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
175.734.620 135.001.626
Net Dönem Karı veya Zararı
6.024.845 40.732.994
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
443.988.123 437.963.278
TOPLAM KAYNAKLAR
3.167.389.095 2.282.730.516


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 1.483.979.743 573.536.935
Satışların Maliyeti
14 -1.347.824.482 -519.821.501
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
136.155.261 53.715.434
BRÜT KAR (ZARAR)
136.155.261 53.715.434
Genel Yönetim Giderleri
16 -34.152.429 -17.704.757
Pazarlama Giderleri
16 -45.010.452 -23.911.553
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -2.404.132 -1.280.510
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 196.015.325 52.569.410
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -241.893.928 -57.096.902
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.709.645 6.291.122
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.709.645 6.291.122
Finansman Gelirleri
2.847.251 2.116.043
Finansman Giderleri
-7.505.814 -3.309.093
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.051.082 5.098.072
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.973.763 4.850.710
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -28.040.138
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 30.013.901 4.850.710
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.024.845 9.948.782
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.024.845 9.948.782
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.024.845 9.948.782
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 0,19570000 0,25020000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.024.845 9.948.782
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.024.845 9.948.782http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024107


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.554 Değişim: 0,00% Hacim : 35.038 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.525 24.06.2022 Yüksek 2.571
Açılış: 2.555
16,5882 Değişim: -1,75%
Düşük 16,5396 27.06.2022 Yüksek 16,8734
Açılış: 16,8734
17,5467 Değişim: -1,57%
Düşük 17,4874 27.06.2022 Yüksek 17,8485
Açılış: 17,8272
980,02 Değişim: -1,22%
Düşük 973,77 27.06.2022 Yüksek 992,30
Açılış: 992,10
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.