KAP ***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.07.2021 - 19:16
KAP ***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -5.873.200 10.432.153 74.915.983 35.971.002 370.337.907 370.337.907
Transferler
35.971.002 -35.971.002 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.863.157 19.863.157 19.863.157
Kar Payları
-4.294.504 -4.294.504 -4.294.504
Dönem Sonu Bakiyeler
216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -5.873.200 10.432.153 106.592.481 19.863.157 385.906.560 385.906.560
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -8.426.000 11.336.752 103.343.846 42.418.644 403.565.211 403.565.211
Transferler
2.786.737 39.631.907 -42.418.644
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.704.432 17.704.432 17.704.432
Dönem Karı (Zararı)
0
Kar Payları
-7.974.127 -7.974.127 -7.974.127
Dönem Sonu Bakiyeler
216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -8.426.000 14.123.489 135.001.626 17.704.432 413.295.516 413.295.516


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.547.319 -156.444.411
Dönem Karı (Zararı)
17.704.432 19.863.157
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-692.383 39.895.701
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.588.960 4.002.960
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4,5 2.151.760 14.771.288
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
813.877 4.412.339
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.337.883 10.358.949
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.554.266 11.108.303
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.562.819 -2.061.110
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-16.381 198.319
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
885.032 -98.409
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11.122.796 13.069.503
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.238.662 2.729.605
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.172.090 -1.521.144
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8.410.752 4.250.749
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-18.646.581 4.652.476
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 -18.646.581 4.652.476
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -4.694.162 222.828
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-1.885.288 2.408.241
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
31.843.999 -210.513.438
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-131.745.053 -102.480.044
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.303.632 -8.358.653
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
16.113.714
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
16.113.714
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-149.629.962 -21.405.017
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
284.463.278 -102.621.098
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
13.992.075 14.848.159
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
13.992.075 14.848.159
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.421 9.503.215
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
48.856.048 -150.754.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-360.733 -4.032.534
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.947.996 -1.657.297
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.878.626 -1.219.440
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -10.162.345 -2.740.584
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
6 111.629
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
111.629
Alınan Faiz
5.172.090 1.521.144
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.332.046 96.972.581
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 50.000.000 96.015.178
Kredilerden Nakit Girişleri
50.000.000 96.015.178
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-871.286 -723.239
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
36.756.800 22.110.511
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-36.807.441 -11.986.554
Ödenen Temettüler
-7.974.127 -4.294.504
Ödenen Faiz
-5.771.900 -4.148.811
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
72.000.739 -60.691.270
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
72.000.739 -60.691.270
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 146.428.538 210.313.197
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 218.429.277 149.621.927


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 218.429.277 146.428.538
Ticari Alacaklar
5 559.511.261 428.580.085
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 75.167.572 47.646.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 484.343.689 380.933.757
Diğer Alacaklar
1.387.954 84.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.387.954 84.322
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
16.113.714
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
13 16.113.714
Türev Araçlar
1.836.812
Stoklar
5 393.840.761 245.548.682
Peşin Ödenmiş Giderler
6 19.979.324 18.656.234
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 5.261.472 1.192.195
Diğer Dönen Varlıklar
9 40.213.750 35.647.710
ARA TOPLAM
1.240.460.611 892.251.480
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.240.460.611 892.251.480
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 71.297.779 64.981.581
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 3.125.775 2.680.312
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 192.073 261.523
Peşin Ödenmiş Giderler
111.629
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 35.639.423 30.945.261
Diğer Duran Varlıklar
88.141.969 71.790.233
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
9 88.141.969 71.790.233
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
198.397.019 170.770.539
TOPLAM VARLIKLAR
1.438.857.630 1.063.022.019
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
104.360.927 52.867.525
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
104.360.927 52.867.525
Banka Kredileri
10 102.922.945 51.677.083
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 1.437.982 1.190.442
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Ticari Borçlar
755.317.072 470.853.794
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 131.859.495 82.858.034
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 623.457.577 387.995.760
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.267.652 5.414.977
Diğer Borçlar
50.641 97.062
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 50.641
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
97.062
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
13.992.075 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
13 13.992.075
Türev Araçlar
16.860.410
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 55.544.099 36.449.555
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 2.878.719
Kısa Vadeli Karşılıklar
61.463.931 48.646.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12.792.099 11.965.931
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
48.671.832 36.680.385
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 3.337.435 2.929.076
ARA TOPLAM
1.000.333.832 636.997.434
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.000.333.832 636.997.434
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.961.125 1.773.135
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.961.125 1.773.135
Banka Kredileri
10 1.961.125 1.773.135
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
23.267.157 20.686.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19.626.293 17.914.026
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
3.640.864 2.772.213
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.228.282 22.459.374
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.025.562.114 659.456.808
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
413.295.516 403.565.211
Ödenmiş Sermaye
12 216.733.652 216.733.652
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.496.301 -2.496.301
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
40.654.618 40.654.618
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.426.000 -8.426.000
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.426.000 -8.426.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 14.123.489 11.336.752
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
135.001.626 103.343.846
Net Dönem Karı veya Zararı
17.704.432 42.418.644
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
413.295.516 403.565.211
TOPLAM KAYNAKLAR
1.438.857.630 1.063.022.019


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 1.320.039.063 785.689.488 746.502.128 404.150.786
Satışların Maliyeti
14 -1.191.004.051 -695.162.759 -671.182.550 -353.823.590
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
129.035.012 90.526.729 75.319.578 50.327.196
BRÜT KAR (ZARAR)
129.035.012 90.526.729 75.319.578 50.327.196
Genel Yönetim Giderleri
15 -37.627.637 -20.507.697 -19.922.880 -14.221.784
Pazarlama Giderleri
15 -53.321.849 -40.290.729 -29.410.296 -19.650.727
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -2.731.124 -2.810.327 -1.450.614 -1.822.011
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 73.148.292 51.131.030 20.578.882 39.248.467
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -91.548.958 -54.829.526 -34.452.056 -41.971.347
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.953.736 23.219.480 10.662.614 11.909.794
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.953.736 23.219.480 10.662.614 11.909.794
Finansman Gelirleri
5.172.090 1.713.558 3.056.047 805.967
Finansman Giderleri
-9.115.556 -4.847.053 -5.806.463 -3.347.469
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.010.270 20.085.985 7.912.198 9.368.292
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.694.162 -222.828 -156.548 547.660
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 0 -8.150.398 0 -4.499.493
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 4.694.162 7.927.570 -156.548 5.047.153
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.704.432 19.863.157 7.755.650 9.915.952
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.704.432 19.863.157 7.755.650 9.915.952
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.704.432 19.863.157 7.755.650 9.915.952
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,08170000 0,09160000 0,03580000 0,04580000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.704.432 19.863.157 7.755.650 9.915.952
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.704.432 19.863.157 7.755.650 9.915.952http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952423


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 0,00% Hacim : 11.742 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.386 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6642 Değişim: -0,01%
Düşük 8,6551 21.09.2021 Yüksek 8,6740
Açılış: 8,6647
10,1678 Değişim: 0,07%
Düşük 10,1520 21.09.2021 Yüksek 10,1968
Açılış: 10,1609
490,77 Değişim: -0,17%
Düşük 490,35 21.09.2021 Yüksek 492,36
Açılış: 491,59
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.