KAP ***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2021 - 22:04
KAP ***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -5.873.200 10.432.153 74.915.983 35.971.002 370.337.907 370.337.907
Transferler
35.971.002 -35.971.002
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
9.947.205 9.947.205 9.947.205
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -5.873.200 10.432.153 110.886.985 9.947.205 380.285.112 380.285.112
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -8.426.000 11.336.752 103.343.846 42.418.644 403.565.211 403.565.211
Transferler
-2.637.074 45.055.718 -42.418.644
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
9.948.782 9.948.782 9.948.782
Dönem Sonu Bakiyeler
216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -8.426.000 8.699.678 148.399.564 9.948.782 413.513.993 413.513.993


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.051.787 -145.188.574
Dönem Karı (Zararı)
24 9.948.782 9.947.205
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.948.782 9.947.205
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-9.231.084 30.365.237
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 2.216.324 1.947.333
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13.717.963 14.955.664
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 15.561.583 12.559.297
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.843.620 2.396.367
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.519.150 13.953.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.728.714 3.707.318
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 575.251
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 101.176
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7.790.436 9.569.552
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.193.050 549.602
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.193.050 549.602
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-38.638.860 -1.811.147
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 -38.638.860 -1.811.147
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-4.850.710 770.488
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
5.611.999
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
14.504.101 -184.946.925
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -103.410.880 -76.839.532
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.002.366 -15.401.558
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
16.853.117 6.950.810
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
16.853.117 6.950.810
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -42.945.260 -60.261.544
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
160.873.856 -40.347.249
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.135.634 952.148
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.221.799 -144.634.483
Alınan Faiz
2.116.043 1.100.005
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-360.232 -197.627
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-925.823 -1.456.469
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-646.795 1.714.878
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-646.795 1.714.878
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 45.469
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-692.264 1.714.878
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
68.534.633 74.388.618
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-203.927.083
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-203.927.083
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
272.250.000 79.560.393
Kredilerden Nakit Girişleri
272.250.000 79.560.393
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-220.997 -3.522.168
Ödenen Faiz
432.713 -1.649.607
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.939.625 -69.085.078
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.939.625 -69.085.078
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30 146.428.538 210.313.197
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30 230.368.163 141.228.119


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
230.368.163 146.428.538
Ticari Alacaklar
5 516.429.382 428.580.085
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 61.755.646 47.646.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 454.673.736 380.933.757
Diğer Alacaklar
1.506.611 84.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.506.611 84.322
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
16.113.714
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
16.113.714
Türev Araçlar
21.778.450
Stoklar
290.337.562 245.548.682
Peşin Ödenmiş Giderler
7 31.777.275 18.656.234
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.192.195
Diğer Dönen Varlıklar
47.218.375 35.647.710
ARA TOPLAM
1.139.415.818 892.251.480
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.139.415.818 892.251.480
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 63.722.975 64.981.581
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.406.216 2.680.312
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 224.696 261.523
Peşin Ödenmiş Giderler
111.629
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 35.795.971 30.945.261
Diğer Duran Varlıklar
71.790.233 71.790.233
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
71.790.233 71.790.233
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
173.940.091 170.770.539
TOPLAM VARLIKLAR
1.313.355.909 1.063.022.019
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
124.906.734 52.867.525
Ticari Borçlar
637.339.649 470.853.794
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 103.974.613 82.858.034
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 533.365.036 387.995.760
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.109.089 5.414.977
Diğer Borçlar
50.641 97.062
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
50.641
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
97.062
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
739.403
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
739.403
Türev Araçlar
16.860.410
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
47.174.924 36.449.555
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
760.701 2.878.719
Kısa Vadeli Karşılıklar
58.356.231 48.646.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14.918.614 11.965.931
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
43.437.617 36.680.385
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 2.691.650 2.929.076
ARA TOPLAM
876.129.022 636.997.434
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
876.129.022 636.997.434
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.577.652 1.773.135
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.135.242 20.686.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.590.043 17.914.026
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
3.545.199 2.772.213
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.712.894 22.459.374
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
899.841.916 659.456.808
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
413.513.993 403.565.211
Ödenmiş Sermaye
12 216.733.652 216.733.652
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.496.301 -2.496.301
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
40.654.618 40.654.618
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.426.000 -8.426.000
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.426.000 -8.426.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 8.699.678 11.336.752
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
148.399.564 103.343.846
Net Dönem Karı veya Zararı
9.948.782 42.418.644
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
413.513.993 403.565.211
TOPLAM KAYNAKLAR
1.313.355.909 1.063.022.019


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 573.536.935 381.538.702
Satışların Maliyeti
13 -519.821.501 -341.339.169
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
53.715.434 40.199.533
BRÜT KAR (ZARAR)
53.715.434 40.199.533
Genel Yönetim Giderleri
15 -17.704.757 -6.285.913
Pazarlama Giderleri
15 -23.911.553 -20.640.002
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -1.280.510 -988.316
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 52.569.410 11.882.563
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -57.096.902 -12.858.179
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.291.122 11.309.686
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.291.122 11.309.686
Finansman Gelirleri
2.116.043 907.591
Finansman Giderleri
-3.309.093 -1.499.584
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.098.072 10.717.693
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.850.710 -770.488
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -3.650.905
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 4.850.710 2.880.417
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.948.782 9.947.205
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.948.782 9.947.205
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.948.782 9.947.205
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,04590000 0,04590000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.948.782 9.947.205
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.948.782 9.947.205http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931512


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.453 Değişim: -0,53% Hacim : 5.867 Mio.TL Son veri saati : 11:11
Düşük 1.442 11.05.2021 Yüksek 1.454
Açılış: 1.448
8,2978 Değişim: 0,31%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,3223
Açılış: 8,2722
10,1024 Değişim: 0,64%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,1341
Açılış: 10,0384
489,02 Değişim: 0,11%
Düşük 486,64 11.05.2021 Yüksek 491,28
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.