KAP ***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

04.08.2020 - 22:09
KAP ***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
141.733.652 -2.496.301 40.871.090 -1.898.000 8.940.789 43.549.227 38.538.543 269.239.000 269.239.000
Transferler
38.538.543 -38.538.543 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.920.975 13.920.975 13.920.975
Kar Payları
-5.680.423 -5.680.423 -5.680.423
Dönem Sonu Bakiyeler
141.733.652 -2.496.301 40.871.090 -1.898.000 8.940.789 76.407.347 13.920.975 277.479.552 277.479.552
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -5.873.200 10.432.153 74.915.983 35.971.002 370.337.907 370.337.907
Transferler
35.971.002 -35.971.002 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.863.157 19.863.157 19.863.157
Kar Payları
-4.294.504 -4.294.504 -4.294.504
Dönem Sonu Bakiyeler
216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -5.873.200 10.432.153 106.592.481 19.863.157 385.906.560 385.906.560


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-154.923.267 -73.136.111
Dönem Karı (Zararı)
19.863.157 13.920.975
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
38.238.404 3.338.175
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8-9 4.002.960 3.704.415
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
14.771.288 2.889.049
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 4.412.339 3.100.364
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 10.358.949 -211.315
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.108.303 12.348.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.061.110 -1.572.845
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
198.319 311.143
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-98.409 -79.055
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13.069.503 13.688.814
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.729.605 -376.382
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 2.094.050
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.652.476 -17.951.190
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 4.652.476 -17.951.190
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
973.772 635.659
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -5.483
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-210.513.438 -91.681.316
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-102.480.044 20.871.241
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.358.653 6.032.223
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-21.405.017 -48.735.654
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-102.621.098 -63.117.934
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
14.848.159 -2.300.931
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
14.848.159 -2.300.931
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.503.215 -4.430.261
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-152.411.877 -74.422.166
Alınan Faiz
1.521.144 1.968.457
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.032.534 -682.402
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.740.584 -4.418.282
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7-8-9 0 65.031
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7-8-9 -2.740.584 -4.483.313
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
96.972.581 -64.614.754
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
96.015.178 7.779.515
Kredilerden Nakit Girişleri
17 96.015.178 7.779.515
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -38.063.600
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -38.063.600
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-723.239 -262.675
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
16 22.110.511 2.564.465
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
16 -11.986.554 -29.366.670
Ödenen Temettüler
12 -4.294.504 -5.680.423
Ödenen Faiz
-4.148.811 -1.585.366
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-60.691.270 -142.169.147
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-60.691.270 -142.169.147
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 210.313.197 229.247.936
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 149.621.927 87.078.789


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 150.016.286 210.505.611
Ticari Alacaklar
382.811.265 284.743.560
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,4 78.993.673 33.524.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 303.817.592 251.219.135
Diğer Alacaklar
22.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
22.639
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
12.061.605
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
12.061.605
Stoklar
5 185.757.246 174.711.178
Peşin Ödenmiş Giderler
13.102.128 14.665.353
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 13.102.128 14.665.353
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 8.705.151 5.395.419
Diğer Dönen Varlıklar
47.796.287 63.596.439
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 47.796.287 63.596.439
ARA TOPLAM
788.188.363 765.701.804
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
788.188.363 765.701.804
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
59.937.404 60.622.561
Arazi ve Arsalar
7 3.164.360 3.164.360
Binalar
7 30.900.531 30.694.076
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 21.615.081 23.111.414
Taşıtlar
7 3.061.814 3.599.079
Özel Maliyetler
7 28 28
Yapılmakta Olan Yatırımlar
7 1.195.590 53.604
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 2.873.389 3.307.298
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
327.423 399.557
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 327.423 399.557
Peşin Ödenmiş Giderler
111.628 210.600
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
111.628 210.600
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 21.975.731 14.048.161
Diğer Duran Varlıklar
59.261.724 43.542.040
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
10 59.261.724 43.542.040
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
144.487.299 122.130.217
TOPLAM VARLIKLAR
932.675.662 887.832.021
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
97.315.052 1.274.934
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
97.315.052 1.274.934
Banka Kredileri
17 96.015.178
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 1.299.874 1.274.934
Ticari Borçlar
346.317.914 447.965.240
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,4 94.317.789 39.669.174
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
252.000.125 408.296.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.234.814 3.376.272
Diğer Borçlar
7.930
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4 7.930
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
2.786.554
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
13 2.786.554
Türev Araçlar
5.585.240 932.764
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
20 5.585.240 932.764
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28.798.447 18.563.696
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 28.798.447 18.563.696
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 8.150.398
Kısa Vadeli Karşılıklar
32.578.049 26.776.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13.527.527 15.761.555
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19.050.522 11.015.032
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.816.535 1.318.190
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 2.816.535 1.318.190
ARA TOPLAM
528.583.003 500.215.613
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
528.583.003 500.215.613
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.814.138 2.180.847
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.814.138 2.180.847
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 1.814.138 2.180.847
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.371.961 15.097.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.753.969 12.579.572
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
2.617.992 2.518.082
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.186.099 17.278.501
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
546.769.102 517.494.114
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
385.906.560 370.337.907
Ödenmiş Sermaye
12 216.733.652 216.733.652
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.496.301 -2.496.301
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
40.654.618 40.654.618
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.873.200 -5.873.200
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.873.200 -5.873.200
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.873.200 -5.873.200
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.432.153 10.432.153
Yasal Yedekler
10.432.153 10.432.153
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
106.592.481 74.915.983
Net Dönem Karı veya Zararı
19.863.157 35.971.002
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
385.906.560 370.337.907
TOPLAM KAYNAKLAR
932.675.662 887.832.021


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 785.689.488 693.366.580 404.150.786 376.689.313
Satışların Maliyeti
14 -695.162.759 -618.062.188 -353.823.590 -335.999.204
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
90.526.729 75.304.392 50.327.196 40.690.109
BRÜT KAR (ZARAR)
90.526.729 75.304.392 50.327.196 40.690.109
Genel Yönetim Giderleri
15 -20.507.697 -9.999.798 -14.221.784 -5.276.526
Pazarlama Giderleri
15 -40.290.729 -27.095.401 -19.650.727 -10.203.943
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -2.810.327 -2.273.601 -1.822.011 -1.413.500
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 51.131.030 31.040.043 39.248.467 4.523.583
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -54.829.526 -50.991.581 -41.971.347 -21.407.258
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.219.480 15.984.054 11.909.794 6.912.465
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 5.483 0 5.483
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.219.480 15.989.537 11.909.794 6.917.948
Finansman Gelirleri
0 389.800 0 0
Finansman Giderleri
-3.133.495 0 -2.541.502 -282.567
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.085.985 16.379.337 9.368.292 6.635.381
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-222.828 -2.458.362 547.660 -1.473.257
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -8.150.398 0 -4.499.493 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 7.927.570 -2.458.362 5.047.153 -1.473.257
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.863.157 13.920.975 9.915.952 5.162.124
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.863.157 13.920.975 9.915.952 5.162.124
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
19.863.157 13.920.975 9.915.952 5.162.124
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.863.157 13.920.975 9.915.952 5.162.124
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
19.863.157 13.920.975 9.915.952 5.162.124http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865095


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.352 Değişim: -0,86% Hacim : 3.552 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.348 19.07.2021 Yüksek 1.358
Açılış: 1.358
8,5484 Değişim: -0,18%
Düşük 8,5282 23.07.2021 Yüksek 8,5720
Açılış: 8,564
10,0676 Değişim: -0,11%
Düşük 10,0419 23.07.2021 Yüksek 10,1047
Açılış: 10,079
495,62 Değişim: -0,39%
Düşük 492,25 23.07.2021 Yüksek 498,15
Açılış: 497,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.