KAP ***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

21.02.2020 - 03:26
KAP ***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
141.733.652 -2.496.301 40.871.090 -1.914.000 7.718.010 40.911.670 8.141.821 234.965.942 234.965.942
Transferler
1.222.779 6.919.042 -8.141.821
Dönem Karı (Zararı)
38.538.543 38.538.543 38.538.543
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16.000 16.000 16.000
Kar Payları
-4.281.485 -4.281.485 -4.281.485
Dönem Sonu Bakiyeler
141.733.652 -2.496.301 40.871.090 -1.898.000 8.940.789 43.549.227 38.538.543 269.239.000 269.239.000
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
141.733.652 -2.496.301 40.871.090 -1.898.000 8.940.789 43.549.227 38.538.543 269.239.000 269.239.000
Transferler
1.491.364 37.047.179 -38.538.543
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.975.200 35.971.002 31.995.802 31.995.802
Dönem Karı (Zararı)
35.971.002 35.971.002 35.971.002
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.975.200 -3.975.200 -3.975.200
Sermaye Arttırımı
14 75.000.000 -216.472 74.783.528 74.783.528
Kar Payları
14 -5.680.423 -5.680.423 -5.680.423
Dönem Sonu Bakiyeler
216.733.652 -2.496.301 40.654.618 5.873.200 10.432.153 74.915.983 35.971.002 370.337.907 370.337.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.141.338 34.768.301
Dönem Karı (Zararı)
35.971.002 38.538.543
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.816.855 60.876.304
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 7.266.591 6.312.618
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.721.897 17.094.670
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 6.979.148 15.376.754
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -5.257.251 1.717.916
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.464.501 6.131.530
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.890.306 4.870.882
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 424.066 -301.709
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 101.176 701.231
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.048.953 861.126
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.060.943 -2.599.756
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-30.381.271 31.073.697
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 -30.381.271 31.073.697
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.177.853 3.467.075
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -5.483 -603.530
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-42.592.523 -70.891.569
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 53.090.223 -23.474.923
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.945.674 -3.434.177
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-20.955.977 3.240.569
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-20.955.977 3.240.569
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -18.297.726 -32.297.797
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.665.805 -13.547.213
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.438.376 28.523.278
Alınan Faiz
4.095.648 4.041.536
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -1.105.429 -195.166
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.693.181 2.398.653
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.343.641 -9.912.798
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8-9 65.031 857.765
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -15.408.672 -10.770.563
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.550.240 39.271.194
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
74.783.528
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
74.783.528
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 44.994.460
Kredilerden Nakit Girişleri
0 44.994.460
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-48.243.226 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-48.243.226 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.274.934 0
Ödenen Temettüler
-5.680.423 -4.281.486
Ödenen Faiz
-3.034.705 -1.441.780
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.934.739 64.126.697
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.934.739 64.126.697
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30 229.247.936 165.121.239
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30 210.313.197 229.247.936


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
30 210.505.611 229.542.230
Ticari Alacaklar
284.743.560 344.812.931
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-4 33.524.425 16.976.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
26 251.219.135 327.836.091
Diğer Alacaklar
22.639 10.659
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 22.639 10.659
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
12.061.605 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
16 12.061.605
Stoklar
6 174.711.178 148.636.363
Peşin Ödenmiş Giderler
7 14.665.353 16.108.594
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 5.395.419 12.292.713
Diğer Dönen Varlıklar
13 63.596.439 44.164.842
ARA TOPLAM
765.701.804 795.568.332
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
765.701.804 795.568.332
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 60.622.561 52.428.386
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 3.307.298 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 399.557 362.716
Peşin Ödenmiş Giderler
210.600 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 14.048.161 20.232.214
Diğer Duran Varlıklar
13 43.542.040 30.705.422
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
122.130.217 103.728.738
TOPLAM VARLIKLAR
887.832.021 899.297.070
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 1.274.934 49.518.160
Ticari Borçlar
447.965.240 466.262.966
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-4 39.669.174 10.028.413
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
408.296.066 456.234.553
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.376.272 3.098.402
Diğer Borçlar
7.930 44.023
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 7.930 44.023
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 8.894.372
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
16 0 8.894.372
Türev Araçlar
25 932.764 31.314.035
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 18.563.696 23.747.933
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 0 16.590.475
Kısa Vadeli Karşılıklar
26.776.587 20.706.328
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 15.761.555 11.017.462
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 11.015.032 9.688.866
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.318.190 1.041.535
ARA TOPLAM
500.215.613 621.218.229
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
500.215.613 621.218.229
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 2.180.847 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.097.654 8.839.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 12.579.572 6.847.001
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 2.518.082 1.992.840
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.278.501 8.839.841
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
517.494.114 630.058.070
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
370.337.907 269.239.000
Ödenmiş Sermaye
14 216.733.652 141.733.652
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.496.301 -2.496.301
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
40.654.618 40.871.090
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.873.200 -1.898.000
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.873.200 -1.898.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 10.432.153 8.940.789
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
74.915.983 43.549.227
Net Dönem Karı veya Zararı
35.971.002 38.538.543
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
370.337.907 269.239.000
TOPLAM KAYNAKLAR
887.832.021 899.297.070


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 1.462.576.746 1.373.378.408
Satışların Maliyeti
15 -1.298.896.691 -1.231.873.886
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
163.680.055 141.504.522
BRÜT KAR (ZARAR)
163.680.055 141.504.522
Genel Yönetim Giderleri
17 -21.588.143 -18.380.765
Pazarlama Giderleri
17 -61.913.603 -50.396.849
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -4.067.179 -3.776.981
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 50.700.170 160.992.642
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -84.626.991 -191.040.413
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
42.184.309 38.902.156
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 5.483 603.530
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
42.189.792 39.505.686
Finansman Gelirleri
21 3.993.768 4.236.006
Finansman Giderleri
21 -3.034.705 -1.736.074
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
43.148.855 42.005.618
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.177.853 -3.467.075
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 -16.590.475
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -7.177.853 13.123.400
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35.971.002 38.538.543
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.971.002 38.538.543
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
35.971.002 38.538.543
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 24 0,25020000 0,27200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.975.200 16.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -4.969.000 20.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
993.800 -4.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 993.800 -4.000
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.975.200 16.000
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.995.802 38.554.543
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
31.995.802 38.554.543http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820669


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.509 Değişim: 1,09% Hacim : 21.084 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.501 26.10.2021 Yüksek 1.513
Açılış: 1.501
9,5341 Değişim: -0,02%
Düşük 9,5112 27.10.2021 Yüksek 9,5503
Açılış: 9,5357
11,0826 Değişim: 0,14%
Düşük 11,0486 27.10.2021 Yüksek 11,0981
Açılış: 11,067
549,34 Değişim: -0,11%
Düşük 548,40 27.10.2021 Yüksek 550,73
Açılış: 549,94
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.