KAP ***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

21.02.2019 - 22:47
KAP ***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
112.233.652 -2.496.301 -1.341.600 7.006.270 28.358.531 20.235.950 163.996.502 163.996.502
Transferler
711.740 19.524.210 -20.235.950
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-572.400 8.141.821 7.569.421 7.569.421
Dönem Karı (Zararı)
8.141.821 8.141.821 8.141.821
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-572.400 -572.400 -572.400
Sermaye Arttırımı
14 29.500.000 40.871.090 70.371.090 70.371.090
Kar Payları
14 -6.971.071 -6.971.071 -6.971.071
Dönem Sonu Bakiyeler
141.733.652 -2.496.301 40.871.090 -1.914.000 7.718.010 40.911.670 8.141.821 234.965.942 234.965.942
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
141.733.652 -2.496.301 40.871.090 -1.914.000 7.718.010 40.911.670 8.141.821 234.965.942 234.965.942
Transferler
1.222.779 6.919.042 -8.141.821
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.000 38.538.543 38.554.543 38.554.543
Dönem Karı (Zararı)
38.538.543 38.538.543 38.538.543
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16.000 16.000 16.000
Kar Payları
14 -4.281.485 -4.281.485 -4.281.485
Dönem Sonu Bakiyeler
141.733.652 -2.496.301 40.871.090 -1.898.000 8.940.789 43.549.227 38.538.543 269.239.000 269.239.000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-70.985.951 -58.984.449
Dönem Karı (Zararı)
38.538.543 8.141.821
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
60.876.335 35.687.844
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 6.312.618 5.760.389
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
17.094.670 6.769.913
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 15.376.754 4.358.065
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.717.916 2.411.848
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.131.530 2.814.515
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.823.729 482.670
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -301.709 213.523
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 701.231 -43.638
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.908.279 2.161.960
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.599.756 1.534.878
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
31.073.728 19.535.949
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 31.073.728 19.535.949
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.467.075 -439.999
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -603.530 -287.801
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-176.645.852 -99.102.804
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -23.474.923 -65.083.901
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-109.188.460 -46.769.159
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.240.569 3.736.782
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -1.378.028 -56.868.266
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.297.797 70.485.038
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.547.213 -4.603.298
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-77.230.974 -55.273.139
Alınan Faiz
4.041.536 2.660.736
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -195.166 -1.373.343
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
2.398.653 -4.998.703
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
95.841.454 5.166.750
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8,9 857.765 324.628
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -10.770.563 -10.288.683
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
19 142.457.856 35.892.688
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
19 -36.703.604 -20.761.883
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.271.194 66.657.041
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
70.371.090
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
70.371.090
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
44.994.460 4.523.700
Kredilerden Nakit Girişleri
44.994.460 4.523.700
Ödenen Temettüler
-4.281.486 -6.971.071
Ödenen Faiz
-1.441.780 -1.266.678
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
64.126.697 12.839.342
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
64.126.697 12.839.342
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30 165.121.239 152.281.897
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30 229.247.936 165.121.239


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
30 229.542.230 165.315.709
Ticari Alacaklar
344.812.931 336.714.762
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,4 16.976.840 34.369.816
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
26 327.836.091 302.344.946
Diğer Alacaklar
10.659 73.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 10.659 73.836
Stoklar
6 148.636.363 148.976.251
Peşin Ödenmiş Giderler
7 16.108.594 14.441.680
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 12.292.713 24.858.030
Diğer Dönen Varlıklar
13 44.164.842 40.312.953
ARA TOPLAM
795.568.332 730.693.221
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
795.568.332 730.693.221
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 52.428.386 48.353.773
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 362.716 233.619
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 20.232.214 7.112.814
Diğer Duran Varlıklar
13 30.705.422 32.874.394
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
103.728.738 88.574.600
TOPLAM VARLIKLAR
899.297.070 819.267.821
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 49.518.160 4.523.700
Ticari Borçlar
466.262.966 498.560.763
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,4 10.028.413 15.782.154
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
456.234.553 482.778.609
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.098.402 3.756.955
Diğer Borçlar
44.023
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 44.023
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
8.894.372 5.653.803
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
16 8.894.372 5.653.803
Türev Araçlar
25 31.314.035 240.338
Ertelenmiş Gelirler
7 23.747.933 32.830.770
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 16.590.475 10.214.364
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.706.328 16.186.320
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 5.641.339 4.029.610
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 15.064.989 12.156.710
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.041.535 4.891.381
ARA TOPLAM
621.218.229 576.858.394
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
621.218.229 576.858.394
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
8.839.841 7.443.485
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 6.847.001 5.850.167
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 1.992.840 1.593.318
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.839.841 7.443.485
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
630.058.070 584.301.879
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
269.239.000 234.965.942
Ödenmiş Sermaye
14 141.733.652 141.733.652
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.496.301 -2.496.301
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
40.871.090 40.871.090
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.898.000 -1.914.000
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.898.000 -1.914.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.898.000 -1.914.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 8.940.789 7.718.010
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
43.549.227 40.911.670
Net Dönem Karı veya Zararı
38.538.543 8.141.821
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
269.239.000 234.965.942
TOPLAM KAYNAKLAR
899.297.070 819.267.821


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 1.373.378.408 1.176.349.873
Satışların Maliyeti
15 -1.231.873.886 -1.057.457.251
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
141.504.522 118.892.622
BRÜT KAR (ZARAR)
141.504.522 118.892.622
Genel Yönetim Giderleri
17 -18.380.765 -42.139.202
Pazarlama Giderleri
17 -50.396.849 -53.818.020
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -3.776.981 -2.481.376
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 160.992.642 43.926.459
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -191.040.413 -58.325.230
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.902.156 6.055.253
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 603.530 287.801
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
39.505.686 6.343.054
Finansman Gelirleri
21 4.236.006 2.625.446
Finansman Giderleri
21 -1.736.074 -1.266.678
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
42.005.618 7.701.822
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 -3.467.075 439.999
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -16.590.475 -10.214.364
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 13.123.400 10.654.363
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
38.538.543 8.141.821
DÖNEM KARI (ZARARI)
38.538.543 8.141.821
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
38.538.543 8.141.821
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 24 0,27200000 0,06880000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16.000 -572.400
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 20.000 -715.500

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2611 Değişim: 0,91%
Düşük 9,1719 15.10.2021 Yüksek 9,2787
Açılış: 9,1774
10,7467 Değişim: 0,69%
Düşük 10,6401 15.10.2021 Yüksek 10,7771
Açılış: 10,6733
526,09 Değişim: -0,78%
Düşük 523,50 15.10.2021 Yüksek 531,54
Açılış: 530,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.