KAP ***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 - 17:22
KAP ***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 5.000.000 -4.475 1.507 -199.615 144.027 4.941.444 4.941.444
Transferler
144.027 -144.027
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.803 -44.803 -44.803
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -4.475 1.507 -55.588 -44.803 4.896.641 4.896.641
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 6.000.000 -3.274 1.507 -55.588 -618.128 5.324.517 5.324.517
Transferler
-618.128 618.128
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-833.935 -833.935 -833.935
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 -3.274 1.507 -673.716 -833.935 4.490.582 4.490.582


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
254.396 -750.068
Dönem Karı (Zararı)
-833.935 -44.803
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-156.421 -108.749
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 9.512 4.681
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
71.481 -8.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
71.481 -8.181
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-19.124 -8.717
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-19.124 -8.717
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -15.012 -6.444
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-203.278 -90.088
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.267.259 -569.900
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
943.637 557.804
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
314.154 -434.800
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-73.309 -595.598
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
136.096 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-53.319 -97.306
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
276.903 -723.452
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-22.507 -26.616
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
254.396 -750.068
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
254.396 -750.068
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.785.095 3.165.801
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.039.491 2.415.733


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.058.615 1.793.255
Finansal Yatırımlar
4 1.175.914 2.119.551
Ticari Alacaklar
5 1.488.377 1.599.253
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.197.280 994.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 291.097 605.251
Diğer Alacaklar
6 78.936 76.614
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 78.936 76.614
Peşin Ödenmiş Giderler
7 166.375 87.802
Diğer Dönen Varlıklar
8 112.036 89.529
ARA TOPLAM
5.080.253 5.766.004
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.080.253 5.766.004
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 34.075 40.607
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 13.536 16.518
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 37.699 22.687
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
85.310 79.812
TOPLAM VARLIKLAR
5.165.563 5.845.816
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 220.958 84.862
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 220.958 84.862
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 243.779 287.586
Kısa Vadeli Karşılıklar
69.513 59.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 69.513 59.285
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.993 17.081
ARA TOPLAM
541.243 448.814
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
541.243 448.814
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
11 133.738 72.485
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 133.738 72.485
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
133.738 72.485
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
674.981 521.299
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.490.582 5.324.517
Ödenmiş Sermaye
12 6.000.000 6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.274 -3.274
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.274 -3.274
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.274 -3.274
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.507 1.507
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-673.716 -55.588
Net Dönem Karı veya Zararı
-833.935 -618.128
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.490.582 5.324.517
TOPLAM KAYNAKLAR
5.165.563 5.845.816


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 1.429.489 1.430.741 585.715 995.516
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.429.489 1.430.741 585.715 995.516
BRÜT KAR (ZARAR)
1.429.489 1.430.741 585.715 995.516
Genel Yönetim Giderleri
14 -2.211.922 -1.628.045 -1.174.824 -918.223
Pazarlama Giderleri
14 -229.128 -5.019 -10.290 -1.730
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33.180
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.011.561 -202.323 -566.219 75.563
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.011.561 -202.323 -566.219 75.563
Finansman Gelirleri
15 220.780 171.799 123.758 31.472
Finansman Giderleri
16 -58.166 -20.723 -57.272 -20.723
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-848.947 -51.247 -499.733 86.312
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-848.947 -51.247 -499.733 86.312
DÖNEM KARI (ZARARI)
-848.947 -51.247 -499.733 86.312
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-848.947 -51.247 -499.733 86.312
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
15.012 6.444 8.490 23.613
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.012 6.444 8.490 23.613
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15.012 6.444 8.490 23.613
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.012 6.444 8.490 23.613
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-833.935 -44.803 -491.243 109.925
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-833.935 -44.803 -491.243 109.925http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701489


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.552 Değişim: 0,00% Hacim : 33.322 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 21.01.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
7,3709 Değişim: 0,04%
Düşük 7,3627 22.01.2021 Yüksek 7,3818
Açılış: 7,3679
8,9732 Değişim: -0,02%
Düşük 8,9597 22.01.2021 Yüksek 8,9924
Açılış: 8,9753
442,27 Değişim: -0,20%
Düşük 441,49 22.01.2021 Yüksek 443,92
Açılış: 443,16
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.