KAP ***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2018 - 11:19
KAP ***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 5.000.000 -4.442 1.507 2.458 -202.073 4.797.450 4.797.450
Transferler
-33 -202.073 202.073
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
144.027 143.994 143.994
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -4.475 1.507 -199.615 144.027 4.941.444 4.941.444
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 6.000.000 -3.274 1.507 -55.588 -618.128 5.324.517 5.324.517
Transferler
-618.128 618.128
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-342.691 -342.692 -342.692
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 -3.274 1.507 -673.716 -342.692 4.981.825 4.981.825


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
652.991 -2.330
Dönem Karı (Zararı)
-342.692 -154.728
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-37.337 109.954
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 14.974 3.650
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 19.589 22.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19.589 22.775
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18 -6.817
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -6.522 9.426
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-65.378 80.920
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.071.275 69.958
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
965.380 103.894
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
245.472 -18.487
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.639 862
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.043 2.246
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-75.895 -18.557
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
691.246 25.184
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-29.130 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.125 -27.514
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
652.991 -2.330
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
652.991 -2.330
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.785.095 3.148.924
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.438.086 3.146.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.446.246 1.793.255
Finansal Yatırımlar
4 1.154.170 2.119.551
Ticari Alacaklar
5 1.410.310 1.599.253
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
937.473 994.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
472.837 605.251
Diğer Alacaklar
79.158 76.614
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
79.158 76.614
Peşin Ödenmiş Giderler
7 144.877 87.802
Diğer Dönen Varlıklar
8 98.654 89.529
ARA TOPLAM
5.333.415 5.766.004
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.333.415 5.766.004
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 41.791 40.607
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 2.382 16.518
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 29.209 22.687
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
73.382 79.812
TOPLAM VARLIKLAR
5.406.797 5.845.816
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 42.819 84.862
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
42.819 84.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 220.541 287.586
Kısa Vadeli Karşılıklar
80.896 59.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 80.896 59.285
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.231 17.081
ARA TOPLAM
352.487 448.814
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
352.487 448.814
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
11 72.485 72.485
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
72.485 72.485
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
72.485 72.485
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
424.972 521.299
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.981.825 5.324.517
Ödenmiş Sermaye
12 6.000.000 6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.274 -3.274
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.507 1.507
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-673.716 -55.588
Net Dönem Karı veya Zararı
-342.692 -618.128
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.981.825 5.324.517
TOPLAM KAYNAKLAR
5.406.797 5.845.816


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 843.774 404.799
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
843.774 404.799
BRÜT KAR (ZARAR)
843.774 404.799
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.037.098 -709.822
Pazarlama Giderleri
14 -218.838 -3.289
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -33.180 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-445.342 -308.312
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-445.342 -308.312
Finansman Gelirleri
16 97.022 170.753
Finansman Giderleri
17 -894
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-349.214 -137.559
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.522 -17.169
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 6.522 -17.169
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-342.692 -154.728
DÖNEM KARI (ZARARI)
-342.692 -154.728
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-342.692 -154.728
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-342.692 -154.728
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-342.692 -154.728http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679299


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.428 Değişim: 0,00% Hacim : 19.855 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.423 06.05.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.423
8,2825 Değişim: 0,16%
Düşük 8,2445 07.05.2021 Yüksek 8,2887
Açılış: 8,2696
10,0048 Değişim: 0,00%
Düşük 9,9743 07.05.2021 Yüksek 10,0287
Açılış: 10,005
484,51 Değişim: 0,40%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 485,19
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.