KAP ***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 21:49
KAP ***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.10.2020 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.10.2019 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 . 1 90.334.263 52.416.446 31.277.447 17.464.084
Satışların Maliyeti
22 . 2 -56.658.846 -33.424.785 -19.993.077 -10.692.667
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.675.417 18.991.661 11.284.370 6.771.417
BRÜT KAR (ZARAR)
33.675.417 18.991.661 11.284.370 6.771.417
Genel Yönetim Giderleri
24 . 1 -6.009.292 -4.799.069 -2.082.218 -1.616.924
Pazarlama Giderleri
24 . 2 -3.032.341 -2.614.987 -1.014.480 -1.053.397
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 . 3 -1.734.257 -1.186.298 -528.210 -376.725
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 3.586.423 1.537.903 1.396.713 -98.287
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -4.052.332 -1.008.418 -780.270 -129.867
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.433.618 10.920.792 8.275.905 3.496.217
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.433.618 10.920.792 8.275.905 3.496.217
Finansman Gelirleri
27 444.590 184.436 209.222 75.047
Finansman Giderleri
27 -521.339 -542.139 -182.693 -170.624
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.356.869 10.563.089 8.302.434 3.400.640
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.256.204 -2.295.303 -1.785.386 -776.595
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -5.528.490 -2.669.463 -1.856.579 -1.042.747
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 272.286 374.160 71.193 266.152
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.100.665 8.267.786 6.517.048 2.624.045
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.100.665 8.267.786 6.517.048 2.624.045
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.100.665 8.267.786 6.517.048 2.624.045
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.10.2020 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.10.2019 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.281.092 9.728.927
Dönem Karı (Zararı)
17.100.665 8.267.786
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17.100.665 8.267.786
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.988.048 4.878.730
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 2.300.926 2.455.573
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
435.447 210.965
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 556.741 260.720
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -121.294 -49.755
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
239.387 529.060
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 629.787 529.060
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 -390.400 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
442.031 705.241
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 425.267 384.382
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 493.456 522.035
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 -32.102 -16.740
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
27 -444.590 -184.436
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-685.947 -1.306.014
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 5.256.204 2.283.905
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.833.430 -1.443.194
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.685.065 1.399.710
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.248.151 1.267.588
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.436.914 132.122
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-349.316 -1.517.788
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -1.153.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-349.316 -364.713
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.661.566 -445.687
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.461.220 -92.425
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.658.673 -890.639
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.066 -225.825
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.652.607 -664.814
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-62.697 286.072
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.584.666 -114.294
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.305.780 63.226
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
278.886 -177.520
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-48.176 -489.620
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
191.271 421.477
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
131.158 98.216
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
60.113 323.261
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.255.283 11.703.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-270.302 -334.823
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -5.703.889 -1.639.572
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-246.995 -391.296
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-691.585 -575.732
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -572.580 -539.375
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -119.005 -36.357
Alınan Faiz
27 444.590 184.436
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.987.186 -4.260.489
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.257 1.834
Kredilerden Nakit Girişleri
2.257 1.834
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.453.282 -1.247.850
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.453.282 -1.247.850
Ödenen Temettüler
-7.536.161 -3.014.473
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.953.089 5.077.142
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
169.597 165.584
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.783.492 5.242.726
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 9.876.395 3.215.955
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 5.092.903 8.458.681


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 30.09.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 5.092.903 9.876.395
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
10 38.802.276 29.099.219
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.699.237 1.451.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
36.103.039 27.648.133
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
11 219.114 31.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
219.114 31.268
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
13 11.596.079 6.813.219
Peşin Ödenmiş Giderler
14 3.041.206 579.986
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.041.206 579.986
Diğer Dönen Varlıklar
20 0 140.511
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 140.511
ARA TOPLAM
58.751.578 46.540.598
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
58.751.578 46.540.598
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 961.437 799.967
Maddi Duran Varlıklar
15.1 4.871.806 5.297.417
Kullanım Hakkı Varlıkları
15.2 4.760.401 4.634.552
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 1.102.685 1.254.069
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 938.934 659.330
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.635.263 12.645.335
TOPLAM VARLIKLAR
71.386.841 59.185.933
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 643.673 994.872
Ticari Borçlar
10 8.861.956 7.235.385
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 100.670 94.604
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.761.286 7.140.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.270.437 1.333.134
Diğer Borçlar
2.002.381 417.715
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 1.305.780 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 696.601 417.715
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 64.935 113.111
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 1.664.339 1.839.738
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.083.769 1.281.224
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 829.509 636.564
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 254.260 644.660
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
181.955 121.842
ARA TOPLAM
15.773.445 13.337.021
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.773.445 13.337.021
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 4.513.468 3.970.995
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 1.505.557 1.302.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.505.557 1.302.423
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.019.025 5.273.418
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.792.470 18.610.439
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
49.594.371 40.575.494
Ödenmiş Sermaye
21.1 3.750.000 3.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 . 3 5.111.552 5.111.552
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-218.212 -188.937
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-218.212 -188.937
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 . 4 -218.212 -188.937
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-746.859 -230.507
Yabancı Para Çevrim Farkları
21. 5 -746.859 -230.507
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 .6 3.329.751 2.513.233
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.267.474 16.009.049
Net Dönem Karı veya Zararı
17.100.665 13.611.104
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
49.594.371 40.575.494
TOPLAM KAYNAKLAR
71.386.841 59.185.933


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.10.2019 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -88.983 955.764 2.217.534 15.315.543 4.003.678 31.265.088 31.265.088
Transferler
295.699 3.707.979 -4.003.678
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-45.591 -1.141.269 8.267.786 7.080.926 7.080.926
Dönem Karı (Zararı)
8.267.786 8.267.786 8.267.786
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-45.591 -1.141.269 -1.186.860 -1.186.860
Kar Payları
-3.014.473 -3.014.473 -3.014.473
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -134.574 -185.505 2.513.233 16.009.049 8.267.786 35.331.541 35.331.541
Cari Dönem 01.10.2020 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -188.937 -230.507 2.513.233 16.009.049 13.611.104 40.575.494 40.575.494
Transferler
816.518 12.794.586 -13.611.104 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.275 -516.352 17.100.665 16.555.038 16.555.038
Dönem Karı (Zararı)
17.100.665 17.100.665 17.100.665
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.275 -516.352 -545.627 -545.627
Kar Payları
-7.536.161 -7.536.161 -7.536.161
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -218.212 -746.859 3.329.751 21.267.474 17.100.665 49.594.371 49.594.371


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.10.2020 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.10.2019 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
17.100.665 8.267.786 6.517.048 2.624.045
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-29.275 -45.591 0 -27.897
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -36.594 -56.989 0 -34.871
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.319 11.398 0 6.974
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-516.352 -1.141.269 -289.534 -187.466
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 . 5 -516.352 -1.141.269 -289.534 -187.466
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-545.627 -1.186.860 -289.534 -215.363
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.555.038 7.080.926 6.227.514 2.408.682
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.555.038 7.080.926 6.227.514 2.408.682http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956538


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.401 Değişim: -0,43% Hacim : 18.085 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.394 23.09.2021 Yüksek 1.417
Açılış: 1.409
8,7628 Değişim: 0,01%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,7816
Açılış: 8,7619
10,3113 Değişim: 0,02%
Düşük 10,2814 24.09.2021 Yüksek 10,3311
Açılış: 10,3091
493,21 Değişim: 0,47%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 493,23
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.