KAP ***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.12.2020 - 19:31
KAP ***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.10.2019 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.10.2018 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22.1 76.981.455 53.025.202
Satışların Maliyeti
22.1 -48.219.808 -38.842.362
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.761.647 14.182.840
BRÜT KAR (ZARAR)
28.761.647 14.182.840
Genel Yönetim Giderleri
24.1 -6.172.577 -4.338.517
Pazarlama Giderleri
24.2 -2.623.391 -2.611.535
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24.3 -1.636.052 -1.309.045
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 3.196.140 1.783.541
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -3.209.982 -2.335.072
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.315.785 5.372.212
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 0 65.593
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.315.785 5.437.805
Finansman Gelirleri
27 273.576 157.404
Finansman Giderleri
27 -723.365 -25.284
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.865.996 5.569.925
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.254.892 -1.566.247
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -4.522.583 -1.445.912
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 267.691 -120.335
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.611.104 4.003.678
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.611.104 4.003.678
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.611.104 4.003.678
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.10.2019 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.10.2018 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.444.792 3.989.793
Dönem Karı (Zararı)
13.611.104 4.003.678
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.611.104 4.003.678
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.312.815 3.583.712
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 3.198.853 1.965.859
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
616.615 84.200
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 448.207 32.297
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 168.408 51.903
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.654.692 146.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 1.010.032 146.805
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
644.660
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
282.355 -179.399
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -273.576 -157.404
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 689.263
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 -163.292 -651.921
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25 29.960 629.926
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 4.254.892 1.566.247
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-1.694.592 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.109.580 -2.151.685
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.510.298 199.983
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-183.498 99.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.326.800 100.341
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-165.772 -33.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-165.772 -33.805
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.719.249 -1.619.674
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-12.347 777.419
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.550.079 132.005
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-131.221 133.317
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.681.300 -1.312
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
471.329 -325.310
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-372.341 -1.015.393
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-372.341 -1.015.393
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-423.682 -559.241
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
72.701 292.331
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-49.141 292.331
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
121.842
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.814.339 5.435.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -686.702
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -2.682.845 -1.445.912
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-647.843 -2.321.565
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-921.419 -2.478.969
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -884.102 -2.193.906
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -37.317 -285.063
Alınan Faiz
273.576 157.404
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.644.830 -3.437.882
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.385
Kredilerden Nakit Girişleri
1.385
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.631.742 -26.116
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -26.116
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.631.742 0
Ödenen Temettüler
-3.014.473 -3.411.766
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.152.119 -1.769.654
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
508.321 110.204
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.660.440 -1.659.450
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.215.955 4.875.405
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.876.395 3.215.955


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 30.09.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 9.876.395 3.215.955
Ticari Alacaklar
29.099.219 21.067.088
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.451.086 1.267.588
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
27.648.133 19.799.500
Diğer Alacaklar
31.268 16.977
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 31.268 16.977
Stoklar
13 6.813.219 5.262.378
Peşin Ödenmiş Giderler
579.986 567.639
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 579.986 567.639
Diğer Dönen Varlıklar
140.511 117.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 140.511 117.114
ARA TOPLAM
46.540.598 30.247.151
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
46.540.598 30.247.151
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
799.967 648.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 799.967 648.486
Maddi Duran Varlıklar
5.297.417 5.999.414
Tesis, Makine ve Cihazlar
15.1 3.326.827 3.807.400
Taşıtlar
15.1 108.735 194.176
Mobilya ve Demirbaşlar
15.1 466.879 418.447
Özel Maliyetler
15.1 1.394.976 1.579.391
Kullanım Hakkı Varlıkları
15.2 4.634.552
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.254.069 1.533.187
Diğer Haklar
16 1.254.069 1.533.187
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 659.330 366.650
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.645.335 8.547.737
TOPLAM VARLIKLAR
59.185.933 38.794.888
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
994.872 1.834
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
994.872 1.834
Banka Kredileri
9 3.219 1.834
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 991.653 0
Ticari Borçlar
10 7.235.385 3.848.598
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 94.604 225.825
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.140.781 3.622.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.333.134 861.805
Diğer Borçlar
417.715 790.056
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 417.715 790.056
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
113.111 536.793
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 113.111 536.793
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 1.839.738 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.281.224 597.206
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 636.564 597.206
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 644.660 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
121.842 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
121.842 0
ARA TOPLAM
13.337.021 6.636.292
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.337.021 6.636.292
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.970.995 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.970.995 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 3.970.995 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.302.423 893.508
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 1.302.423 893.508
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.273.418 893.508
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.610.439 7.529.800
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
40.575.494 31.265.088
Ödenmiş Sermaye
21.1 3.750.000 3.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21.3 5.111.552 5.111.552
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-188.937 -88.983
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-188.937 -88.983
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-188.937 -88.983
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-230.507 955.764
Yabancı Para Çevrim Farkları
21.5 -230.507 955.764
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.513.233 2.217.534
Yasal Yedekler
21.6 2.513.233 2.217.534
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.009.049 15.315.543
Net Dönem Karı veya Zararı
13.611.104 4.003.678
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.575.494 31.265.088
TOPLAM KAYNAKLAR
59.185.933 38.794.888


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.10.2018 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -76.031 849.012 1.859.393 11.742.445 7.343.005 30.579.376 0 30.579.376
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
358.141 6.984.864 -7.343.005 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
4.003.678 4.003.678 0 4.003.678
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.952 106.752 93.800 0 93.800
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-3.411.766 -3.411.766 0 -3.411.766
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -88.983 955.764 2.217.534 15.315.543 4.003.678 31.265.088 31.265.088
Cari Dönem 01.10.2019 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -88.983 955.764 2.217.534 15.315.543 4.003.678 31.265.088 0 31.265.088
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
295.699 3.707.979 -4.003.678 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
13.611.104 13.611.104 0 13.611.104
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-99.954 -1.186.271 -1.286.225 0 -1.286.225
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-3.014.473 -3.014.473 0 -3.014.473
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -188.937 -230.507 2.513.233 16.009.049 13.611.104 40.575.494 0 40.575.494


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.10.2019 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.10.2018 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
13.611.104 4.003.678
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-99.954 -12.952
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -124.943 -16.193
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24.989 3.241
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 24.989 3.241
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.186.271 106.752
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.186.271 106.752
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
21.5 -1.186.271 106.752
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.286.225 93.800
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.324.879 4.097.478
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.324.879 4.097.478http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891930


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.980 Değişim: -5,08% Hacim : 35.373 Mio.TL Son veri saati : 17:31
Düşük 1.980 18.01.2022 Yüksek 2.086
Açılış: 2.083
13,5380 Değişim: 0,06%
Düşük 13,4653 19.01.2022 Yüksek 13,5566
Açılış: 13,5294
15,3321 Değişim: 0,10%
Düşük 15,3043 19.01.2022 Yüksek 15,3777
Açılış: 15,3172
789,51 Değişim: 0,01%
Düşük 785,56 19.01.2022 Yüksek 790,91
Açılış: 789,47
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.