KAP ***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

11.08.2021 - 19:19
KAP ***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
79.619.897 30.409.550 40.841.185 22.066.043
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.351.793 -1.295.374 -429.829 -708.660
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -2.933.438 -666.204 -553.655 -42.209
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.256.304 -953.014 16.369 -843.616
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -1.256.304 -953.014 16.369 -843.616
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
837.949 323.844 107.457 177.165
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 586.688 133.241 110.731 8.442
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
12 251.261 190.603 -3.274 168.723
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.084.567 -5.697.470 1.003.206 -2.924.874
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.773.234 -7.849.488 -1.138.501 -3.818.805
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-3.773.234 -7.849.488 -1.138.501 -3.818.805
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
12.227.091 2.152.018 2.394.647 893.931
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
12 6.846.450 1.129.947
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
12 5.380.641 2.152.018 1.264.700 893.931
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.369.290 0 -252.940
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
12 -1.369.290 -252.940
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.732.774 -6.992.844 573.377 -3.633.534
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
83.352.671 23.416.706 41.414.562 18.432.509
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
83.352.671 23.416.706 41.414.562 18.432.509


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 298.118.521 288.471.094
Finansal Yatırımlar
5 29.543.378 15.116.615
Ticari Alacaklar
7 387.876.295 291.243.042
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 9.419.591 8.516.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
378.456.704 282.726.658
Diğer Alacaklar
8 11.653.248 14.203.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.653.248 14.203.624
Stoklar
9 177.049.046 146.766.056
Peşin Ödenmiş Giderler
10 11.557.245 6.453.539
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 367.439 213.296
Diğer Dönen Varlıklar
20 23.942.194 17.287.261
ARA TOPLAM
940.107.366 779.754.527
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 7.092.470 14.955.848
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
947.199.836 794.710.375
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 781.613
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 781.613
Diğer Alacaklar
8 617.024 531.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
617.024 531.002
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 535.021.002 533.676.716
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 307.877.796 356.877.293
Maddi Duran Varlıklar
15 1.020.022.720 1.009.499.442
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 48.760.573 50.904.345
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 1.976.664 2.087.326
Peşin Ödenmiş Giderler
10 65.831.703 40.846.673
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 12.587.145 14.102.041
Diğer Duran Varlıklar
3.201.534 2.562.278
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.995.896.161 2.011.868.729
TOPLAM VARLIKLAR
2.943.095.997 2.806.579.104
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 22.380.358 113.824.875
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 221.925.190 217.672.601
Ticari Borçlar
7 411.343.595 262.820.793
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
29 167.701 126.132
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
411.175.894 262.694.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 9.041.026 4.312.477
Diğer Borçlar
8 4.134.584 9.133.485
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
29 0 7.374.816
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.134.584 1.758.669
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 3.543.090 5.691.526
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.927.011 1.578.492
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 6.143.636 4.769.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.168.164 2.660.342
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.975.472 2.109.471
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 7.500.587 3.525.790
ARA TOPLAM
688.939.077 623.329.852
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
688.939.077 623.329.852
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 294.375.799 314.049.787
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 18.828.508 15.596.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.828.508 15.596.825
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 107.699.716 97.533.226
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
420.904.023 427.179.838
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.109.843.100 1.050.509.690
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.833.252.897 1.756.069.414
Ödenmiş Sermaye
21 758.500.000 758.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 1.467.266 1.467.266
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.130.220 23.130.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
455.696.210 519.232.286
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
455.696.210 519.232.286
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
477.859.096 538.043.379
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.162.886 -18.811.093
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-36.067.531 -43.152.098
Yabancı Para Çevrim Farkları
-40.649.667 -42.257.074
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
4.582.136 -895.024
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
4.582.136 -895.024
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
49.393.564 48.297.892
Diğer Yedekler
21 -208.727.832 -208.727.832
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
710.241.103 530.706.108
Net Dönem Karı veya Zararı
79.619.897 126.615.572
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.833.252.897 1.756.069.414
TOPLAM KAYNAKLAR
2.943.095.997 2.806.579.104


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 786.315.097 466.085.506 431.136.963 232.506.862
Satışların Maliyeti
22 -625.291.905 -382.420.949 -340.841.525 -192.906.164
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
161.023.192 83.664.557 90.295.438 39.600.698
BRÜT KAR (ZARAR)
161.023.192 83.664.557 90.295.438 39.600.698
Genel Yönetim Giderleri
-48.436.286 -34.686.686 -27.033.661 -17.616.846
Pazarlama Giderleri
-6.738.699 -5.886.070 -3.485.759 -2.987.512
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.406.960 -2.429.091 -1.714.714 -1.112.294
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 18.425.636 20.360.411 9.032.239 15.115.681
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -17.694.182 -10.904.486 -8.695.518 -6.713.581
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 -8.508.472 17.346.649 -13.741.023 22.326.180
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
94.664.229 67.465.284 44.657.002 48.612.326
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 36.596.229 2.055.188 34.152.831 515.028
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -2.915.723 -140.553 -2.892.125 -130.246
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
128.344.735 69.379.919 75.917.708 48.997.108
Finansman Gelirleri
26 30.710.124 22.638.250 10.006.026 10.466.328
Finansman Giderleri
26 -58.677.867 -55.731.597 -26.547.802 -26.575.239
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
100.376.992 36.286.572 59.375.932 32.888.197
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-20.757.095 -5.877.022 -18.534.747 -10.822.154
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -4.339.756 -5.072.263 -3.021.723 -2.151.467
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -16.417.339 -804.759 -15.513.024 -8.670.687
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
79.619.897 30.409.550 40.841.185 22.066.043
DÖNEM KARI (ZARARI)
79.619.897 30.409.550 40.841.185 22.066.043
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
28 79.619.897 30.409.550 40.841.185 22.066.043
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 28 0,10500000 0,04000000 0,05400000 0,02900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
142.637.806 131.348.652
Dönem Karı (Zararı)
79.619.897 30.409.550
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
79.619.897 30.409.550
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
98.842.185 90.350.506
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15,16 38.063.749 29.098.731
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.814.378 1.189.993
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.881.811 518.496
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.067.433 671.497
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.984.088 3.542.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18,19 6.984.088 3.231.191
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 311.780
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.653.194 11.925.048
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -4.465.798 -1.505.030
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 17.347.812 13.351.925
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
24 78.153
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24 -228.820
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
42.163.421 56.472.995
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 8.508.472 -17.346.649
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 20.757.095 5.877.022
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -32.102.212 -409.605
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-22.033 -409.605
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -32.080.179
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-27.766.876 18.601.915
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-14.426.763
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-98.733.451 -8.526.852
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.464.354 4.042.155
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-29.611.112 -10.967.778
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-30.073.346 -4.276.537
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
148.751.622 32.342.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.728.549 1.813.616
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.998.901 1.606.893
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.148.436 4.765.117
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.719.392 -2.196.876
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.294.189 -1.157.029
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.574.797 -1.039.847
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
150.695.206 139.361.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18,19 -4.778.021 -2.521.850
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.145.380 -5.326.969
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 -133.999 -164.500
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
65.314.642 -18.452.012
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
849.146 2.422.989
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,16 -28.943.356 -19.880.031
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
81.990.179
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -910.503 -2.500.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.863.378 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
4.465.798 1.505.030
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-198.305.021 -34.968.396
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
118.117.800 82.373.627
Kredilerden Nakit Girişleri
6 118.117.800 82.373.627
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-290.101.855 -98.528.660
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -290.101.855 -98.528.660
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.340.514 -3.676.924
Ödenen Temettüler
21 -10.000.000 -6.000.000
Ödenen Faiz
-12.980.452 -9.136.439
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.647.427 77.928.244
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.647.427 77.928.244
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 288.471.094 179.026.662
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 298.118.521 256.954.906


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
758.500.000 1.467.266 23.130.220 321.969.533 -15.695.076 -27.880.309 47.455.147 -208.727.832 471.801.876 65.328.823 1.437.349.648 1.437.349.648
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
842.745 64.486.078 -65.328.823 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-964.310 -6.028.534 30.409.550 23.416.706 23.416.706
Dönem Karı (Zararı)
30.409.550 30.409.550 30.409.550
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-964.310 -6.028.534 -6.992.844 -6.992.844
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
21 -6.000.000 -6.000.000 -6.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
758.500.000 1.467.266 23.130.220 321.969.533 -16.659.386 -33.908.843 48.297.892 -208.727.832 530.287.954 30.409.550 1.454.766.354 1.454.766.354
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
758.500.000 1.467.266 23.130.220 538.043.379 -18.811.093 -42.257.074 -895.024 48.297.892 -208.727.832 530.706.108 126.615.572 1.756.069.414 1.756.069.414
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.095.672 125.519.900 -126.615.572 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.351.793 1.607.407 5.477.160 79.619.897 83.352.671 83.352.671
Dönem Karı (Zararı)
79.619.897 79.619.897 79.619.897
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.351.793 1.607.407 5.477.160 3.732.774 3.732.774
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
21 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-60.184.283 64.015.095 3.830.812 3.830.812
Dönem Sonu Bakiyeler
758.500.000 1.467.266 23.130.220 477.859.096 -22.162.886 -40.649.667 4.582.136 49.393.564 -208.727.832 710.241.103 79.619.897 1.833.252.897 1.833.252.897http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957398


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.430 Değişim: 0,86% Hacim : 15.043 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.424 19.10.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
9,3152 Değişim: -0,17%
Düşük 9,2669 19.10.2021 Yüksek 9,3743
Açılış: 9,3308
10,8425 Değişim: -0,08%
Düşük 10,7921 19.10.2021 Yüksek 10,9317
Açılış: 10,8507
530,49 Değişim: 0,13%
Düşük 528,71 19.10.2021 Yüksek 535,05
Açılış: 529,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.