KAP ***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

27.04.2021 - 18:16
KAP ***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
38.778.712 8.343.507
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.921.964 -586.714
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -2.379.783 -623.995
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.272.673 -109.398
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -1.272.673 -109.398
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
730.492 146.679
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 475.957 124.799
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
12 254.535 21.880
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.081.361 -2.772.596
Yabancı Para Çevrim Farkları
-2.634.735 -4.030.683
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-2.634.735 -4.030.683
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
9.832.446 1.258.087
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
12 5.581.750
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
12 4.250.696 1.258.087
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.116.350 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
-1.116.350
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.159.397 -3.359.310
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.938.109 4.984.197
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
41.938.109 4.984.197


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 303.823.788 288.471.094
Finansal Yatırımlar
5 8.589.656 15.116.615
Ticari Alacaklar
7 347.322.990 291.243.042
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 5.726.480 8.516.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
341.596.510 282.726.658
Diğer Alacaklar
8 5.295.614 14.203.624
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.295.614 14.203.624
Türev Araçlar
244.954
Stoklar
9 158.086.448 146.766.056
Peşin Ödenmiş Giderler
10 11.867.331 6.453.539
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 440.565 213.296
Diğer Dönen Varlıklar
20 22.327.712 17.287.261
ARA TOPLAM
857.999.058 779.754.527
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 7.092.470 14.955.848
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
865.091.528 794.710.375
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
487.613 781.613
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
487.613 781.613
Diğer Alacaklar
8 642.828 531.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
642.828 531.002
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 546.607.225 533.676.716
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 356.717.293 356.877.293
Maddi Duran Varlıklar
15 1.011.056.418 1.009.499.442
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 49.979.825 50.904.345
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 2.030.470 2.087.326
Peşin Ödenmiş Giderler
10 40.846.878 40.846.673
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 13.626.410 14.102.041
Diğer Duran Varlıklar
2.680.584 2.562.278
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.024.675.544 2.011.868.729
TOPLAM VARLIKLAR
2.889.767.072 2.806.579.104
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 43.666.884 113.824.875
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 206.461.138 217.672.601
Ticari Borçlar
7 339.413.692 262.820.793
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
29 69.998 126.132
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
339.343.694 262.694.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 9.734.557 4.312.477
Diğer Borçlar
8 1.177.885 9.133.485
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 7.374.816
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.177.885 1.758.669
Türev Araçlar
207.282
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 3.098.851 5.691.526
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.318.033 1.578.492
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 2.735.609 4.769.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
760.137 2.660.342
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.975.472 2.109.471
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 19.661.537 3.525.790
ARA TOPLAM
627.475.468 623.329.852
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
627.475.468 623.329.852
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 348.985.580 314.049.787
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 17.982.951 15.596.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.982.951 15.596.825
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 97.315.550 97.533.226
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
464.284.081 427.179.838
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.091.759.549 1.050.509.690
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.798.007.523 1.756.069.414
Ödenmiş Sermaye
21 758.500.000 758.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 1.467.266 1.467.266
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.130.220 23.130.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 516.310.322 519.232.286
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
516.310.322 519.232.286
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-21.733.057 -18.811.093
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
538.043.379 538.043.379
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-37.070.737 -43.152.098
Yabancı Para Çevrim Farkları
-40.641.113 -42.257.074
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
3.570.376 -895.024
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
48.297.892 48.297.892
Diğer Yedekler
21 -208.727.832 -208.727.832
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
657.321.680 530.706.108
Net Dönem Karı veya Zararı
38.778.712 126.615.572
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.798.007.523 1.756.069.414
TOPLAM KAYNAKLAR
2.889.767.072 2.806.579.104


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 355.178.134 233.578.644
Satışların Maliyeti
22 -284.450.380 -189.514.785
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
70.727.754 44.063.859
BRÜT KAR (ZARAR)
70.727.754 44.063.859
Genel Yönetim Giderleri
-21.402.625 -17.069.840
Pazarlama Giderleri
-3.252.940 -2.898.558
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.692.246 -1.316.797
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 9.393.397 5.244.730
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -8.998.664 -4.190.905
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 5.232.551 -4.979.531
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
50.007.227 18.852.958
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 2.443.398 1.540.160
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -23.598 -10.307
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
52.427.027 20.382.811
Finansman Gelirleri
26 20.704.098 12.171.922
Finansman Giderleri
26 -32.130.065 -29.156.358
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
41.001.060 3.398.375
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.222.348 4.945.132
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -1.318.033 -2.920.796
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -904.315 7.865.928
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
38.778.712 8.343.507
DÖNEM KARI (ZARARI)
38.778.712 8.343.507
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
38.778.712 8.343.507
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 28 0,05100000 0,01100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
68.570.062 60.948.324
Dönem Karı (Zararı)
38.778.712 8.343.507
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
38.778.712 8.343.507
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.629.402 47.538.056
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15,16 18.318.696 11.932.040
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-250.368 -1.060.183
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -514.336 -1.460.406
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 263.968 400.223
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.650.034 -272.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 2.650.034 -272.511
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.607.673 5.242.932
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -2.425.688 -1.044.048
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 8.314.221 6.314.924
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24 -280.860 -27.944
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-12.692.318 32.147.183
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.232.551 4.979.532
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 2.222.348 -4.945.132
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 5.888 -485.805
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-17.710 -485.805
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 23.598 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
25.245.604 8.471.446
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6.526.959 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.271.612 2.923.404
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.796.184 -6.211.350
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-37.672
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.807.767 -27.220.221
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.260.542 -2.101.032
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
76.873.759 40.640.788
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.422.080 348.268
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.955.600 -1.964.046
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.592.675 -926.486
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.552.490 2.982.121
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.183.257 -1.162.815
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
15.735.747 4.144.936
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
74.653.718 64.353.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -4.143.896 -1.043.764
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.805.761 -2.360.921
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 -133.999 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.281.104 -7.384.406
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
492.794 796.623
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,16 -9.637.158 -9.225.077
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
136.402 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.863.378 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
2.425.688 1.044.048
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-54.498.472 -3.743.056
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
67.517.219 44.123.411
Kredilerden Nakit Girişleri
67.517.219 44.123.411
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-114.916.791 -44.633.316
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-114.916.791 -44.633.316
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.608.949 0
Ödenen Faiz
-5.489.951 -3.233.151
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.352.694 49.820.862
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.352.694 49.820.862
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 288.471.094 179.026.662
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 303.823.788 228.847.524


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

andırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
758.500.000 1.467.266 23.130.220 321.969.533 -15.695.076 -27.880.309 47.455.147 -208.727.832 471.801.876 65.328.823 1.437.349.648 1.437.349.648
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
65.328.823 -65.328.823 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-433.410 -2.925.900 8.343.507 4.984.197 4.984.197
Dönem Karı (Zararı)
8.343.507 8.343.507 8.343.507
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-433.410 -2.925.900 -3.359.310 -3.359.310
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
758.500.000 1.467.266 23.130.220 321.969.533 -16.128.486 -30.806.209 47.455.147 -208.727.832 537.130.699 8.343.507 1.442.333.845 1.442.333.845
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
758.500.000 1.467.266 23.130.220 538.043.379 -18.811.093 -42.257.074 -895.024 48.297.892 -208.727.832 530.706.108 126.615.572 1.756.069.414 1.756.069.414
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
126.615.572 -126.615.572 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.921.964 1.615.961 4.465.400 38.778.712 41.938.109 41.938.109
Dönem Karı (Zararı)
38.778.712 38.778.712 38.778.712
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.