KAP ***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

11.03.2021 - 07:32
KAP ***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
126.615.572 63.248.069
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
212.957.829 -3.701.248
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 225.406.710 262.441
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -1.677.996 -4.002.594
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
36.609.515 -873.285
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -2.217.025 -873.285
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 38.826.540 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-47.380.400 912.190
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
29 -43.414.846 -62.986
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
29 335.599 800.519
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
12 -4.301.153 174.657
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-15.271.789 -3.487.420
Yabancı Para Çevrim Farkları
-18.830.223 -3.467.735
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-18.830.223 -3.467.735
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
3.334.678 -19.685
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
12 -1.118.780 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
12 4.453.458 -19.685
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
223.756 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
12 223.756 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
197.686.040 -7.188.668
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
324.301.612 56.059.401
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -2.203.223
Ana Ortaklık Payları
324.301.612 58.262.624


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 288.471.094 179.026.662
Finansal Yatırımlar
5 15.116.615 0
Ticari Alacaklar
7 291.243.042 246.665.241
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 8.516.384 5.779.078
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
282.726.658 240.886.163
Diğer Alacaklar
8 14.203.624 20.652.153
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
31 0 15.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.203.624 20.636.283
Stoklar
9 146.766.056 136.690.124
Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.453.539 4.964.152
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11,29 213.296 684.596
Diğer Dönen Varlıklar
21 17.287.261 12.546.742
ARA TOPLAM
779.754.527 601.229.670
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 14.955.848 15.624.125
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
794.710.375 616.853.795
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
7 781.613 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
781.613 0
Diğer Alacaklar
8 531.002 449.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
531.002 449.980
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 533.676.716 434.022.908
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 356.877.293 288.800.733
Maddi Duran Varlıklar
15 1.009.499.442 832.465.998
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 50.904.345 48.481.824
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 2.087.326 2.134.303
Peşin Ödenmiş Giderler
10 40.846.673 41.022.877
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 14.102.041 17.454.525
Diğer Duran Varlıklar
2.562.278 1.693.492
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.011.868.729 1.666.526.640
TOPLAM VARLIKLAR
2.806.579.104 2.283.380.435
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 113.824.875 67.689.569
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 217.672.601 165.562.876
Ticari Borçlar
7 262.820.793 206.009.724
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
31 126.132 1.631.067
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
262.694.661 204.378.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 4.312.477 6.464.997
Diğer Borçlar
8 9.133.485 2.451.423
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
31 7.374.816 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.758.669 2.451.423
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 5.691.526 3.077.209
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 1.578.492 1.539.610
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 4.769.813 6.915.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.660.342 1.604.864
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.109.471 5.310.222
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 3.525.790 7.524.037
ARA TOPLAM
623.329.852 467.234.531
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
623.329.852 467.234.531
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 314.049.787 291.856.027
Uzun Vadeli Karşılıklar
20 15.596.825 13.714.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.596.825 13.714.571
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 97.533.226 73.225.658
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
427.179.838 378.796.256
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.050.509.690 846.030.787
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.756.069.414 1.437.349.648
Ödenmiş Sermaye
22 758.500.000 758.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 1.467.266 1.467.266
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.130.220 23.130.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22 519.232.286 306.274.457
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
519.232.286 306.274.457
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-18.811.093 -15.695.076
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
538.043.379 321.969.533
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-43.152.098 -27.880.309
Yabancı Para Çevrim Farkları
-42.257.074 -27.880.309
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-895.024
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
48.297.892 47.455.147
Diğer Yedekler
22 -208.727.832 -208.727.832
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
530.706.108 471.801.876
Net Dönem Karı veya Zararı
126.615.572 65.328.823
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.756.069.414 1.437.349.648
TOPLAM KAYNAKLAR
2.806.579.104 2.283.380.435


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 1.051.326.440 1.013.089.850
Satışların Maliyeti
23 -846.905.525 -848.864.762
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
204.420.915 164.225.088
BRÜT KAR (ZARAR)
204.420.915 164.225.088
Genel Yönetim Giderleri
24 -71.252.688 -76.739.759
Pazarlama Giderleri
24 -13.042.733 -13.417.721
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -5.038.553 -5.347.460
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 30.328.620 12.312.519
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -24.149.131 -24.268.728
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 63.787.012 2.716.150
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
185.053.442 59.480.089
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 21.524.789 44.821.708
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -11.236.965 -3.406.345
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
195.341.266 100.895.452
Finansman Gelirleri
28 55.239.379 25.671.498
Finansman Giderleri
28 -128.021.190 -62.972.487
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
122.559.455 63.594.463
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.056.117 -346.394
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -8.500.517 -9.348.735
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 12.556.634 9.002.341
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
126.615.572 63.248.069
DÖNEM KARI (ZARARI)
126.615.572 63.248.069
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -2.080.754
Ana Ortaklık Payları
126.615.572 65.328.823
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 30 0,16700000 0,08600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
224.414.890 205.832.905
Dönem Karı (Zararı)
126.615.572 63.248.069
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
126.615.572 63.248.069
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
137.984.079 88.825.744
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15,16 60.597.166 50.777.774
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13.432.013 11.022.324
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.163.864 11.763.312
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.217.042 -740.988
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 10.382.830 0
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 668.277 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.061.442 9.261.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18,20 6.061.442 4.508.950
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 0 4.752.160
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25.481.363 15.796.955
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -3.458.638 -13.913.727
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 29.090.212 29.852.685
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
26 -150.211 -142.003
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
118.135.517 31.838.973
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-16.830.530 -25.211.177
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13,27 -16.830.530 -25.211.177
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -63.787.012 -2.716.150
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.408 Değişim: 0,03% Hacim : 15.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.400 16.04.2021 Yüksek 1.413
Açılış: 1.406
8,0578 Değişim: 0,63%
Düşük 8,0020 16.04.2021 Yüksek 8,1121
Açılış: 8,0073
9,6725 Değişim: 0,69%
Düşük 9,5724 16.04.2021 Yüksek 9,7085
Açılış: 9,6062
460,49 Değişim: 1,36%
Düşük 453,88 16.04.2021 Yüksek 463,33
Açılış: 454,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.