KAP ***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

30.10.2020 - 18:15
KAP ***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
47.289.417 42.931.067 16.879.867 35.454.410
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.227.352 -2.257.013 -1.931.978 -193.114
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.784.956 -2.483.099 -1.118.752 -229.254
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-2.249.234 -338.168 -1.296.220 -12.139
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -2.249.234 -338.168 -1.296.220 -12.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
806.838 564.254 482.994 48.279
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 356.991 496.620 223.750 45.851
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
11 449.847 67.634 259.244 2.428
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-15.626.172 -48.934 -9.928.702 1.980.963
Yabancı Para Çevrim Farkları
-19.271.481 -96.687 -11.421.993 1.813.240
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-19.271.481 -96.687 -11.421.993 1.813.240
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
3.645.309 47.753 1.493.291 167.723
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
3.645.309 47.753 1.493.291 167.723
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-18.853.524 -2.305.947 -11.860.680 1.787.849
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.435.893 40.625.120 5.019.187 37.242.259
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 2.439.223 0 933.344
Ana Ortaklık Payları
28.435.893 38.185.897 5.019.187 36.308.915


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 240.849.006 179.026.662
Finansal Yatırımlar
15.917.096
Ticari Alacaklar
6 277.812.882 246.665.241
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 10.430.601 5.779.078
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
267.382.281 240.886.163
Diğer Alacaklar
11.957.559 20.652.153
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 15.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.957.559 20.636.283
Stoklar
8 140.937.865 136.690.124
Peşin Ödenmiş Giderler
9 6.689.344 4.964.152
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 1.576.209 684.596
Diğer Dönen Varlıklar
19 14.936.600 12.546.742
ARA TOPLAM
710.676.561 601.229.670
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
15.624.125 15.624.125
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
726.300.686 616.853.795
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
539.893 449.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
539.893 449.980
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 456.532.854 434.022.908
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 290.390.143 288.800.733
Maddi Duran Varlıklar
14 843.513.582 832.465.998
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 50.606.611 48.481.824
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.771.298 2.134.303
Peşin Ödenmiş Giderler
9 40.858.070 41.022.877
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 18.941.222 17.454.525
Diğer Duran Varlıklar
2.350.383 1.693.492
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.705.504.056 1.666.526.640
TOPLAM VARLIKLAR
2.431.804.742 2.283.380.435
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 148.956.857 67.689.569
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 227.225.569 165.562.876
Ticari Borçlar
6 243.912.465 206.009.724
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 233.515 1.631.067
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
243.678.950 204.378.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 9.475.798 6.464.997
Diğer Borçlar
1.965.813 2.451.423
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.965.813 2.451.423
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 881.263 3.077.209
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.078.596 1.539.610
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 8.088.319 6.915.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.940.357 1.604.864
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
5.147.962 5.310.222
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 10.308.445 7.524.037
ARA TOPLAM
654.893.125 467.234.531
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
654.893.125 467.234.531
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 232.179.644 291.856.027
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 14.685.978 13.714.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14.685.978 13.714.571
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 70.260.454 73.225.658
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
317.126.076 378.796.256
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
972.019.201 846.030.787
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.459.785.541 1.437.349.648
Ödenmiş Sermaye
20 758.500.000 758.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 1.467.266 1.467.266
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 23.130.220 23.130.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
303.469.190 306.274.457
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
303.469.190 306.274.457
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
321.969.533 321.969.533
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.500.343 -15.695.076
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-43.928.566 -27.880.309
Yabancı Para Çevrim Farkları
-43.928.566 -27.880.309
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
48.297.892 47.455.147
Diğer Yedekler
20 -208.727.832 -208.727.832
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
530.287.954 471.801.876
Net Dönem Karı veya Zararı
47.289.417 65.328.823
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.459.785.541 1.437.349.648
TOPLAM KAYNAKLAR
2.431.804.742 2.283.380.435


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 750.980.060 773.895.678 284.894.554 262.113.189
Satışların Maliyeti
21 -607.973.885 -655.005.329 -225.552.936 -228.911.765
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
143.006.175 118.890.349 59.341.618 33.201.424
BRÜT KAR (ZARAR)
143.006.175 118.890.349 59.341.618 33.201.424
Genel Yönetim Giderleri
-52.465.057 -58.881.440 -17.778.371 -17.240.451
Pazarlama Giderleri
-9.003.837 -8.063.807 -3.117.767 -1.948.874
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.788.113 -3.779.801 -1.359.022 -1.549.606
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 27.547.211 8.423.761 7.186.800 1.699.831
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -16.576.660 -13.752.667 -5.672.174 -3.364.525
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 20.664.024 12.612.680 3.317.375 27.615.513
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
109.383.743 55.449.075 41.918.459 38.413.312
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 3.451.632 13.454.971 1.396.444 3.692.453
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -156.018 -2.305.895 -15.465 -356
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
112.679.357 66.598.151 43.299.438 42.105.409
Finansman Gelirleri
25 55.156.588 18.511.453 32.518.338 -18.024.727
Finansman Giderleri
25 -114.924.705 -35.124.733 -59.193.108 14.747.469
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
52.911.240 49.984.871 16.624.668 38.828.151
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.621.823 -7.053.804 255.199 -3.373.741
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -7.409.609 -7.695.821 -2.337.346 -962.919
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 1.787.786 642.017 2.592.545 -2.410.822
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
47.289.417 42.931.067 16.879.867 35.454.410
DÖNEM KARI (ZARARI)
47.289.417 42.931.067 16.879.867 35.454.410
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 2.534.830 0 937.684
Ana Ortaklık Payları
27 47.289.417 40.396.237 16.879.867 34.516.726
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 0,06200000 0,05700000 0,02200000 0,04700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
205.273.031 113.052.916
Dönem Karı (Zararı)
47.289.417 42.931.067
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
47.289.417 42.931.067
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
178.680.846 52.579.490
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15 45.959.714 37.144.747
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.028.663 6.867.930
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 733.830 7.104.994
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.294.833 -237.064
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17,18 4.634.324 3.209.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.632.084 1.955.117
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 1.254.694
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 2.240 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18.359.806 10.451.044
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -2.437.824 -8.177.527
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 20.771.598 18.759.266
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23 26.032 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23 0 -130.695
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
123.439.083 3.436.383
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -20.664.024 -12.612.680
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 5.621.823 7.053.804
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -698.543 -2.971.549
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-413.543 -3.227.095
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-285.000 255.546
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.982.726 40.588.555
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-15.917.096 100.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.907.503 10.489.131
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.604.681 48.930.843
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.542.574 30.526.970
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.560.385 -3.438.797
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.902.741 -39.997.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.010.801 1.315.882
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-485.610 965.324
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.195.946 93.424
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-891.835 -8.397.088
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.046.749 -9.135.833
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.154.914 738.745
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
216.987.537 136.099.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17,18 -3.480.646 -3.889.621
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.069.360 -2.229.248
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17 -164.500 -16.927.327
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.976.386 -122.720.136
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -1.320.578
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.712.185 10.052.797
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -35.821.985 -70.415.565
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.300.000 1.073.454
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -2.604.410 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -70.287.771
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -70.287.771
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
24 2.437.824 8.177.527
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-111.474.301 77.605.388
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
218.107.213 817.993.942
Kredilerden Nakit Girişleri
5 218.107.213 817.993.942
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-296.431.730 -687.382.491
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -296.431.730 -687.382.491
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -13.325.254 -15.020.566
Ödenen Temettüler
20 -6.000.000 -25.000.000
Ödenen Faiz
5 -13.824.530 -12.985.497
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.822.344 67.938.168
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.822.344 67.938.168
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 179.026.662 153.828.929
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 240.849.006 221.767.097


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 322.322.401 -11.959.605 -24.296.329 42.221.733 -208.727.832 922.130.032 27.829.450 1.464.117.336 29.105.082 1.493.222.418
Transferler
388.500.000 5.233.414 -390.903.964 -27.829.450
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-552.324 -2.171.123 -452.487 965.594 40.396.237 38.185.897 2.439.223 40.625.120
Dönem Karı (Zararı)
40.396.237 40.396.237 2.534.830 42.931.067
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-552.324 -2.171.123 -452.487 965.594 -2.210.340 -95.607 -2.305.947
Kar Payları
20 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-53.798 -1.869.130 -1.922.928 602.350 -1.320.578
Dönem Sonu Bakiyeler
758.500.000 1.467.266 23.130.220 321.770.077 -14.130.728 -24.802.614 47.455.147 -208.727.832 530.322.532 40.396.237 1.475.380.305 32.146.655 1.507.526.960
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
758.500.000 1.467.266 23.130.220 321.969.533 -15.695.076 -27.880.309 47.455.147 -208.727.832 471.801.876 65.328.823 1.437.349.648 1.437.349.648
Transferler
842.745 64.486.078 -65.328.823
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.805.267 -16.048.257 47.289.417 28.435.893 28.435.893
Dönem Karı (Zararı)
47.289.417 47.289.417 47.289.417
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.805.267 -16.048.257 -18.853.524 -18.853.524
Kar Payları
20 -6.000.000 -6.000.000 -6.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
758.500.000 1.467.266 23.130.220 321.969.533 -18.500.343 -43.928.566 48.297.892 -208.727.832 530.287.954 47.289.417 1.459.785.541 1.459.785.541http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885051


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.