KAP ***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

10.08.2018 - 19:57
KAP ***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor
eler
14 1.831.185 1.361.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.831.185 1.361.516
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.240.498 758.316
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -5.386.038 -4.077.312
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 7.698.781 4.164.637
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 107.517 2.255.195
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 -179.762 -1.584.204
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
28.580.164 -2.018.012
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-319.675
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-319.675
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 -11.539.772 -16.104.093
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 10.836.173 -2.013.250
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 4.587.960 -83.954
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-943.782 -83.954
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 5.531.742
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.779.255 -56.725.607
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
199.998
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.915.409 -51.543.654
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.218.971 2.482.770
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.122.766 2.980.244
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.773.246 -5.751.994
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
59.163.877 -10.851.931
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
933.643 -746.336
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.936.772 10.480.232
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-3.318.056 -3.143.754
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-211.589 -631.184
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
296.944 -1.288.058
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-508.533 656.874
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
90.273.186 -8.987.912
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -472.835 -361.862
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.107.667 -12.373.131
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.876.666 -24.003.289
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-67.135
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.204.153 30.053.872
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -28.310.193 -54.316.234
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
993.258
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-341.000
Alınan Faiz
1.236.116 667.208
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.509.424 116.693
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
307.255.503 254.188.586
Kredilerden Nakit Girişleri
5 307.255.503 254.188.586
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-297.680.226 -237.655.341
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -297.680.226 -237.655.341
Ödenen Temettüler
16 -21.500.000 -17.500.000
Ödenen Faiz
5 -3.734.623 -2.326.656
Alınan Faiz
4.149.922 3.410.104
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.306.594 -45.609.501
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.306.594 -45.609.501
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.972.561 91.206.315
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 62.279.155 45.596.814


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
43.999.854 41.808.456 24.974.644 25.469.615
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
380.659 -829.070 968.761 -847.908
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 176.039 -597.334 680.797 -682.184
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
299.786 -439.004 530.155 -377.702
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 299.786 -439.004 530.155 -377.702
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-95.166 207.268 -242.191 211.978
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-35.208 119.467 -136.160 136.437
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
9 -59.958 87.801 -106.031 75.541
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.565.257 -3.275.514 -2.854.245 -2.953.693
Yabancı Para Çevrim Farkları
-5.565.257 -3.275.514 -2.854.245 -2.953.693
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-5.565.257 -3.275.514 -2.854.245 -2.953.693
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.184.598 -4.104.584 -1.885.484 -3.801.601
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.815.256 37.703.872 23.089.160 21.668.014
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.062.393 1.065.949 706.232 961.666
Ana Ortaklık Payları
37.752.863 36.637.923 22.382.928 20.706.348


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 62.279.155 18.972.561
Finansal Yatırımlar
199.998
Ticari Alacaklar
6 292.723.318 242.732.962
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 8.474.487 9.411.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
284.248.831 233.321.657
Diğer Alacaklar
75.419.552 55.332.398
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 51.840.288 51.096.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
23.579.264 4.236.374
Türev Araçlar
227.771
Stoklar
7 96.377.202 88.172.132
Peşin Ödenmiş Giderler
8 7.772.504 9.480.628
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
96.171 6.339
Diğer Dönen Varlıklar
15 2.882.968 3.179.912
ARA TOPLAM
537.778.641 418.076.930
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
537.778.641 418.076.930
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 448.483 808.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
448.483 808.574
Diğer Alacaklar
637.862 506.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
637.862 506.045
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 450.800.240 439.020.640
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 264.324.274 270.849.274
Maddi Duran Varlıklar
11 772.191.820 759.980.174
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.709.111 3.051.516
Peşin Ödenmiş Giderler
8 40.835.033 40.900.155
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 49.639.797 55.256.848
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.581.586.620 1.570.373.226
TOPLAM VARLIKLAR
2.119.365.261 1.988.450.156
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 28.319.328 52.927.918
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 159.411.940 147.022.888
Ticari Borçlar
6 150.555.257 91.571.142
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 80.833 217.089
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
150.474.424 91.354.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 6.417.417 5.483.774
Diğer Borçlar
12.080.509 4.143.738
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 7.843.900 170.556
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.236.609 3.973.182
Türev Araçlar
91.904
Ertelenmiş Gelirler
8 2.921.012 6.139.363
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
7.674.154 4.373.898
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 558.062 558.062
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
558.062 558.062
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 3.076.182 3.584.714
ARA TOPLAM
371.013.861 315.897.401
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
371.013.861 315.897.401
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 105.312.211 39.847.667
Ertelenmiş Gelirler
99.705
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 11.386.040 10.203.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11.386.040 10.203.729
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 129.411.955 137.475.716
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
246.110.206 187.626.817
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
617.124.067 503.524.218
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.474.566.252 1.458.313.389
Ödenmiş Sermaye
16 370.000.000 370.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 1.467.266 1.467.266
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.130.220 23.130.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
302.938.672 302.629.367
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 302.938.672 302.629.367
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
312.900.151 312.900.151
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.961.479 -10.270.784
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-21.399.441 -15.865.646
Yabancı Para Çevrim Farkları
-21.399.441 -15.865.646
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
42.221.733 40.062.818
Diğer Yedekler
16 -208.727.832 -208.727.832
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
921.958.281 846.985.924
Net Dönem Karı veya Zararı
42.977.353 98.631.272
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 27.674.942 26.612.549
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.502.241.194 1.484.925.938
TOPLAM KAYNAKLAR
2.119.365.261 1.988.450.156


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 499.486.557 358.891.085 270.648.182 195.808.999
Satışların Maliyeti
17 -394.246.241 -296.438.436 -208.267.694 -161.941.266
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
105.240.316 62.452.649 62.380.488 33.867.733
BRÜT KAR (ZARAR)
105.240.316 62.452.649 62.380.488 33.867.733
Genel Yönetim Giderleri
-30.555.762 -23.026.662 -15.750.787 -13.001.275
Pazarlama Giderleri
-20.971.408 -13.613.519 -10.590.440 -9.770.628
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.108.027 -1.320.239 -533.314 -705.505
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 7.606.428 7.239.208 3.630.225 255.231
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -4.840.221 -3.578.446 -2.423.766 338.181
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 11.539.772 16.104.093 3.151.412 8.867.876
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
66.911.098 44.257.084 39.863.818 19.851.613
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 1.056.402 93.221 333.795 46.489
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -5.644.362 -9.267 -1.523 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
62.323.138 44.341.038 40.196.090 19.898.102
Finansman Gelirleri
21 21.061.508 7.183.001 15.744.347 542.291
Finansman Giderleri
21 -28.548.619 -11.728.833 -21.908.873 -1.863.332
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
54.836.027 39.795.206 34.031.564 18.577.061
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.836.173 2.013.250 -9.056.920 6.892.554
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -11.577.822 -4.448.565 -7.203.562 -574.685
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 741.649 6.461.815 -1.853.358 7.467.239
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
43.999.854 41.808.456 24.974.644 25.469.615
DÖNEM KARI (ZARARI)
43.999.854 41.808.456 24.974.644 25.469.615
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.022.501 1.065.949 723.867 961.666
Ana Ortaklık Payları
23 42.977.353 40.742.507 24.250.777 24.507.949
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,11600000 0,11000000 0,06600000 0,06600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 211.952.188 -9.214.300 -8.072.636 28.530.253 -208.727.832 422.995.057 482.823.738 1.314.883.954 21.206.177 1.336.090.131
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
11.532.565 471.291.173 -482.823.738 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-829.070 -3.275.514 40.742.507 36.637.923 1.065.949 37.703.872
Dönem Karı (Zararı)
40.742.507 40.742.507 1.065.949 41.808.456
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-829.070 -3.275.514 -4.104.584 -4.104.584
Kar Payları
16 -17.500.000 -17.500.000 -17.500.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 211.952.188 -10.043.370 -11.348.150 40.062.818 -208.727.832 876.786.230 40.742.507 1.334.021.877 22.272.126 1.356.294.003
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 312.900.151 -10.270.784 -15.865.646 40.062.818 -208.727.832 841.551.111 98.631.272 1.452.878.576 26.628.526 1.479.507.102
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2,5 5.434.813 5.434.813 -15.977 5.418.836
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
370.000.000 1.467.266 23.130.220 312.900.151 -10.270.784 -15.865.646 40.062.818 -208.727.832 846.985.924 98.631.272 1.458.313.389 26.612.549 1.484.925.938
Transferler
2.158.915 96.472.357 -98.631.272 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
309.305 -5.533.795 42.977.353 37.752.863 1.062.393 38.815.256
Dönem Karı (Zararı)
42.977.353 42.977.353 1.022.501 43.999.854
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
309.305 -5.533.795 -5.224.490 39.892 -5.184.598
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
-21.500.000 -21.500.000 -21.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 312.900.151 -9.961.479 -21.399.441 42.221.733 208.727.832 921.958.281 42.977.353 1.474.566.252 27.674.942 1.502.241.194http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702868


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.386 Değişim: -0,45% Hacim : 12.456 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.383 21.09.2021 Yüksek 1.404
Açılış: 1.401
8,6211 Değişim: -0,07%
Düşük 8,6201 22.09.2021 Yüksek 8,6282
Açılış: 8,6272
10,1199 Değişim: 0,03%
Düşük 10,1116 22.09.2021 Yüksek 10,1329
Açılış: 10,1172
492,01 Değişim: -0,05%
Düşük 491,92 22.09.2021 Yüksek 492,55
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.