KAP ***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2022 - 14:02
KAP ***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -118.688 133.222 -143.380 330.922 12.286.076 12.286.076
Transferler
330.922 -330.922
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
90.118 320.278 410.396 410.396
Dönem Sonu Bakiyeler
-28.570 133.222 187.542 320.278 12.696.472 12.696.472
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -77.462 133.222 187.542 736.467 13.063.769 13.063.769
Transferler
736.467 -736.467
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-151.299 -27.798 -179.097 -179.097
Dönem Sonu Bakiyeler
12.084.000 -228.761 133.222 924.009 -27.798 12.884.672 12.884.672


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34 -131.711 297.511
Dönem Karı (Zararı)
34 -27.798 320.278
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-27.798 320.278
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
119.311 124.475
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47 64.952 117.745
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
47 63.862 68.373
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
63.862 68.373
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 -5.664 -61.643
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
22 -3.839
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
109.504 -147.242
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 518.269 5.934.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
518.269 5.934.548
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,15,16 -312.441 -1.107.024
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-417.000 -771.192
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
104.559 -335.832
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 94.326 -4.982.502
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
94.326 -4.982.502
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,31,33 -190.650 7.736
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-190.650 7.736
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
201.017 297.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
49 -41.824
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
54 -290.904
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.266 -29.072
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -4.266 -29.072
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -29.072
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.266 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-564 -10.722
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
23 -564 -10.722
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
23 -564 -10.722
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-136.541 257.717
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-136.541 257.717
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 4.826.018 2.484.702
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 4.689.477 2.742.419


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 4.689.477 4.826.018
Ticari Alacaklar
6.538.949 7.057.218
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 6.538.949 7.057.218
Diğer Alacaklar
11 4.561.036 4.353.198
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.561.036 4.167.285
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 185.913
Peşin Ödenmiş Giderler
15 406.756 11.856
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 406.756 11.856
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 607 290.904
ARA TOPLAM
16.196.825 16.539.194
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.196.825 16.539.194
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 100.000 100.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
8 100.000 100.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
8 100.000 100.000
Diğer Alacaklar
11 402 402
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 402 402
Maddi Duran Varlıklar
20 441.112 500.863
Tesis, Makine ve Cihazlar
20 141.056 163.688
Taşıtlar
20 295.328 330.514
Mobilya ve Demirbaşlar
20 3.207 4.348
Özel Maliyetler
20 1.521 2.313
Kullanım Hakkı Varlıkları
22 89.977 93.382
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 39.549 40.484
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 39.549 40.484
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 241.192 190.335
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
912.232 925.466
TOPLAM VARLIKLAR
17.109.057 17.464.660
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
100.909 100.000
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
100.909 99.436
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 100.909 99.436
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 0 564
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23 0 564
Ticari Borçlar
9 3.377.121 3.282.795
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 3.377.121 3.282.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 75.108 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 0 290.904
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 47.114 312.872
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 47.114 312.872
ARA TOPLAM
3.600.252 3.986.571
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.600.252 3.986.571
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 588 9.305
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 588 9.305
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 588 9.305
Uzun Vadeli Karşılıklar
31 623.545 405.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 623.545 405.015
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
624.133 414.320
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.224.385 4.400.891
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34 12.884.672 13.063.769
Ödenmiş Sermaye
34 12.084.000 12.084.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 -228.761 -77.462
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34 -228.761 -77.462
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34 -228.761 -77.462
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 133.222 133.222
Yasal Yedekler
34 133.222 133.222
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 924.009 187.542
Net Dönem Karı veya Zararı
34 -27.798 736.467
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.884.672 13.063.769
TOPLAM KAYNAKLAR
17.109.057 17.464.660


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 441.322 754.226
Satışların Maliyeti
45 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
441.322 754.226
BRÜT KAR (ZARAR)
441.322 754.226
Genel Yönetim Giderleri
47 -902.160 -870.618
Pazarlama Giderleri
47 -5.992 -11.799
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 338.565 1.434
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -12.057 -57.000
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-140.322 -183.757
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-140.322 -183.757
Finansman Gelirleri
51 110.691 543.203
Finansman Giderleri
51 -3.831 -100.811
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-33.462 258.635
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.664 61.643
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 5.664 61.643
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-27.798 320.278
DÖNEM KARI (ZARARI)
-27.798 320.278
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-27.798 320.278
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52 -147.370 88.594
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -196.493 110.742
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
49.123 -22.148
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 49.123 -22.148
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-147.370 88.594
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-175.168 408.872
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-175.168 408.872http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024738


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.