KAP ***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2021 - 12:42
KAP ***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -840 133.222 -304.087 158.419 12.070.714 12.070.714
Diğer Düzeltmeler
2.288 2.288 2.288
Transferler
160.707 -160.707
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-115.690 201.942 86.252 86.252
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12.084.000 -116.530 133.222 -143.380 201.942 12.159.254 12.159.254
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -118.688 133.222 -143.380 330.922 12.286.076 12.286.076
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
330.922 -330.922
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25.947 674.494 700.441 700.441
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12.084.000 -92.741 133.222 187.542 674.494 12.986.517 12.986.517


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
698.255 -81.204
Dönem Karı (Zararı)
34 674.494 201.942
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
674.494 201.942
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
374.804 -529.392
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47 263.966 266.396
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
47 120.175 45.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
120.175 45.896
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 -9.337 -3.410
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-844.208
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5.934
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-351.043 317.551
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
10.280
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 4.582.468 -3.331.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.582.468 -3.331.795
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,15,16 -2.015.832 3.927.605
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.933.999 3.913.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-81.833 13.972
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-116.385
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -2.833.737 -117.865
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.833.737 -117.865
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,31,33 -83.942 -67.621
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-83.942 -67.621
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.332
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13.332
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
698.255 -9.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
49 -42.234
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
54 -29.071
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-333.208 -64.732
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -333.208 -120.682
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-333.208 -58.260
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -62.422
Alınan Temettüler
55.950
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.288 733.869
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
23 -35.288 -54.389
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
23 -35.288 -54.389
Ödenen Faiz
-12.992
Alınan Faiz
801.250
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
329.759 587.933
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
329.759 587.933
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 2.484.702 1.836.051
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 2.814.461 2.423.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.814.461 2.484.702
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
9 9.902.326 14.484.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 9.902.326 14.484.794
Diğer Alacaklar
11 3.612.275 1.614.775
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.391.460 1.432.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 220.815 182.314
Peşin Ödenmiş Giderler
15 66.981 9.285
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 66.981 9.285
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 114.750
Diğer Dönen Varlıklar
516.220
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 516.220
ARA TOPLAM
17.027.013 18.593.556
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.027.013 18.593.556
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
100.000 100.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal 8 100.000 100.000
Diğer Alacaklar
11 402 670.736
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 402 670.736
Maddi Duran Varlıklar
20 569.407 436.192
Tesis, Makine ve Cihazlar
182.757 203.540
Taşıtlar
367.576 189.158
Mobilya ve Demirbaşlar
8.489 21.460
Özel Maliyetler
10.585 22.034
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 45.686 109.659
Diğer Haklar
21 45.686 109.659
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 167.262 88.749
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
882.757 1.405.336
TOPLAM VARLIKLAR
17.909.770 19.998.892
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 0 35.288
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 0 35.288
Banka Kredileri
24 35.288
Ticari Borçlar
4.353.911 7.187.648
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 4.353.911 7.187.648
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 50.922
Diğer Borçlar
11 0 143.726
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 143.726
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 75.792 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
40.804 31.942
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 40.804 31.942
ARA TOPLAM
4.521.429 7.398.604
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.521.429 7.398.604
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
31 401.824 314.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 401.824 314.212
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
401.824 314.212
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.923.253 7.712.816
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.986.517 12.286.076
Ödenmiş Sermaye
34 12.084.000 12.084.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 -92.741 -118.688
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-92.741 -117.163
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34 -92.741 -117.163
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
34 -1.525
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 133.222 133.222
Yasal Yedekler
34 133.222 133.222
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 187.542 -143.380
Net Dönem Karı veya Zararı
34 674.494 330.922
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.986.517 12.286.076
TOPLAM KAYNAKLAR
17.909.770 19.998.892


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 1.554.818 3.007.425 346.032 625.829
Satışların Maliyeti
45 -1.645.462 -69.900
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.554.818 1.361.963 346.032 555.929
BRÜT KAR (ZARAR)
1.554.818 1.361.963 346.032 555.929
Genel Yönetim Giderleri
47 -2.432.406 -2.025.821 -811.087 -778.313
Pazarlama Giderleri
47 -23.625 -16.921 -8.391 -6.767
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 785.142 551.030 182.089 284.134
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -381.436 -324.436
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-497.507 -129.749 -615.793 54.983
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 125.092 55.950 92
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-372.415 -73.799 -615.701 54.983
Finansman Gelirleri
51 1.043.658 291.257 451.474 116.813
Finansman Giderleri
51 -6.086 -18.926 181.954 -3.411
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
665.157 198.532 17.727 168.385
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
9.337 3.410 67.502 16.499
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
54 -75.792 0 37.894 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 85.129 3.410 29.608 16.499
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
674.494 201.942 85.229 184.884
DÖNEM KARI (ZARARI)
674.494 201.942 85.229 184.884
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
674.494 201.942 85.229 184.884
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
24.422 -115.690 -32.927 -10.006
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 32.563 -137.836 -43.902 -8.141 22.146 10.975 2.822
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.422 -115.690 -32.927 -10.006
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
698.916 86.252 52.302 174.878
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
698.916 86.252 52.302 174.878http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972724


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.