KAP ***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2021 - 17:14
KAP ***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -840 133.222 -304.087 158.419 12.070.714 12.070.714
Diğer Düzeltmeler
2.288 2.288 2.288
Transferler
160.707 -160.707
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-105.684 201.942 96.258 96.258
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12.084.000 -106.524 133.222 -143.380 201.942 12.169.260 12.169.260
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -118.688 133.222 -143.380 330.922 12.286.076 12.286.076
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
330.922 -330.922
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
58.874 588.396 647.270 647.270
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12.084.000 -59.814 133.222 187.542 588.396 12.933.346 12.933.346


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
682.748 -53.195
Dönem Karı (Zararı)
34 588.396 17.058
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
588.396 17.058
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
323.879 -246.163
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47 205.781 168.839
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
47 59.933 31.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
59.933 31.149
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 58.165 13.089
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-465.174
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5.934
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-229.527 190.762
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
10.280
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 4.588.420 -3.991.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.588.420 -3.991.791
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,15,16 -818.275 811.111
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-951.999 782.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
133.724 28.431
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-229.209
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -3.938.743 3.678.234
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.938.743 3.678.234
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,31,33 -60.929 -98.468
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-60.929 -98.468
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.605
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10.605
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
682.748 -38.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
49 -15.408
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
54 556
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-318.672 -56.148
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -318.672 -112.098
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-318.672 -58.260
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -53.838
Alınan Temettüler
55.950
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.288 375.589
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
23 -35.288 -33.635
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
23 -35.288 -33.635
Ödenen Faiz
-9.581
Alınan Faiz
418.805
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
328.788 266.246
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
328.788 266.246
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 2.484.702 1.836.051
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 2.813.490 2.102.297


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.813.490 2.484.702
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
9 9.896.374 14.484.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 9.896.374 14.484.794
Diğer Alacaklar
11 2.630.775 1.614.775
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.384.460 1.432.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 246.315 182.314
Peşin Ödenmiş Giderler
15 117.233 9.285
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 117.233 9.285
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 113.686
Diğer Dönen Varlıklar
250.975
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 250.975
ARA TOPLAM
15.822.533 18.593.556
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.822.533 18.593.556
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
100.000 100.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
8 100.000 100.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
8 100.000 100.000
Diğer Alacaklar
11 402 670.736
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 402 670.736
Maddi Duran Varlıklar
20 607.855 436.192
Tesis, Makine ve Cihazlar
189.109 203.540
Taşıtlar
404.637 189.158
Mobilya ve Demirbaşlar
12.630 21.460
Özel Maliyetler
1.479 22.034
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 50.887 109.659
Diğer Haklar
21 50.887 109.659
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 126.680 88.749
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
885.824 1.405.336
TOPLAM VARLIKLAR
16.708.357 19.998.892
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 0 35.288
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 0 35.288
Banka Kredileri
24 35.288
Ticari Borçlar
3.248.905 7.187.648
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 3.248.905 7.187.648
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 50.052
Diğer Borçlar
11 0 143.726
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 143.726
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 113.686 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
64.687 31.942
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 64.687 31.942
ARA TOPLAM
3.477.330 7.398.604
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.477.330 7.398.604
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
31 297.681 314.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 297.681 314.212
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
297.681 314.212
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.775.011 7.712.816
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.933.346 12.286.076
Ödenmiş Sermaye
34 12.084.000 12.084.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 -59.814 -118.688
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-59.814 -117.163
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34 -59.814 -117.163
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
34 -1.525
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 133.222 133.222
Yasal Yedekler
34 133.222 133.222
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 187.542 -143.380
Net Dönem Karı veya Zararı
34 588.396 330.922
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.933.346 12.286.076
TOPLAM KAYNAKLAR
16.708.357 19.998.892


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 1.208.786 2.381.596 454.560 381.346
Satışların Maliyeti
45 -1.575.562
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.208.786 806.034 454.560 381.346
BRÜT KAR (ZARAR)
1.208.786 806.034 454.560 381.346
Genel Yönetim Giderleri
47 -1.621.319 -1.247.508 -750.701 -781.776
Pazarlama Giderleri
47 -15.234 -10.154 -3.435 -1.973
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 3.112 22.535 1.678 1.052
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -57.000 3.587
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-481.655 -429.093 -297.898 -397.764
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 125.000 55.950 125.000 55.950
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-356.655 -373.143 -172.898 -341.814
Finansman Gelirleri
51 1.191.256 418.805 648.053 176.855
Finansman Giderleri
51 -188.040 -15.515 -87.229 -4.589
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
646.561 30.147 387.926 -169.548
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-58.165 -13.089 -119.808 8.371
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
54 -113.686 0 -113.686 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 55.521 -13.089 -6.122 8.371
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
588.396 17.058 268.118 -161.177
DÖNEM KARI (ZARARI)
588.396 17.058 268.118 -161.177
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
588.396 17.058 268.118 -161.177
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
57.349 -105.684 -31.245 40.537
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 76.465 -125.008 -34.277 -5.155
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-19.116 19.324 3.032 45.692
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 -19.116 19.324 3.032 45.692
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.349 -105.684 -31.245 40.537
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
645.745 -88.626 236.873 -120.640
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
645.745 -88.626 236.873 -120.640http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958002


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.